Дата оприлюднення на офіційному

сайті надавача послуг:

14.06.2024

 

здолбунівська міська рада

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ рівненської  області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

07 червня 2024 року                                                                                                157

 Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Здолбунівводоканал»

   Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №869,  розглянувши клопотання комунального підприємства «Здолбунівводоканал» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виконавчий комітет Здолбунівської міської ради

 ВИРІШИВ:

 Встановити тарифи (в т.ч. ПДВ) на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Здолбунівводоканал», та їх структуру згідно з додатками 1-3.

  1. Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Здолбунівводоканал», для всіх категорій споживачів ввести в дію з 01.06.2024.
  2. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Здолбунівської міської ради від 09.02. 2022 №28 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Здолбунівводоканал»,  від 24.01.2024 №2 «Про коригування розмірів тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Здолбунівводоканал».
  3. Комунальному підприємству «Здолбунівводоканал» інформувати споживачів про зміну тарифу (з посиланням на це рішення) відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосюка Ю.П., а організацію його виконання на директора комунального підприємства «Здолбунівводоканал» Столярчука А.Л.

  

Міський голова                                                                     Владислав СУХЛЯК

 

 

                                                                                                                                Додаток 1

                                                                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                      Здолбунівської міської ради

                                                                                                                              07.06.2024 №157

  

ТАРИФИ (в т.ч. ПДВ)

на послуги з централізованого водопостачання та

централізованого водовідведення,

що надаються комунальним підприємством «Здолбунівводоканал»

 

Перелік послуг

Од. виміру

Тариф

Централізоване водопостачання

грн./ м.куб.

25,68

Централізоване водовідведення

грн./ м.куб.

51,67

РАЗОМ

 

77,35

 

Заступник міського голови  з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                Юрій СОСЮК

 

 

      Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Здолбунівської міської ради
07.06.2024 №157

                                                                                                    СТРУКТУРА ТАРИФУ   
          на послугу з централізованого водопостачання для споживачів усіх категорій, які не є суб'єктами господарювання

                                               у сфері централізованого водопостачання та/або  централізованого водовідведення
                                                                                             по КП "Здолбунівводоканал"

      (без ПДВ)

з/п
Показник Код
рядка
Структура тарифу для
споживачів усіх категорій, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання
та централізованого
водовідведення
усього,
тис.грн
грн/куб.м.
А Б В 3 4
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 11051,74 16,61
1.1. прямі матеріальні витрати, зокрема: 2 4776,50 7,18
1.1.1. покупна вода 3 0 0,00
1.1.2. покупна вода у природному стані 4 0 0,00
1.1.3. електроенергія 5 4732,15 7,11
1.1.4. інші прямі матеріальні витрати 6 44,35 0,07
1.2. прямі витрати на оплату праці 7 1543,14 2,32
1.3. інші прямі витрати, зокрема: 8 596,28 0,90
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування працівників
9 339,49 0,51
1.3.2. амортизація основних виробничих запасів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуг 10 256,79 0,39
1.3.3. інші прямі витрати 11 0 0,00
1.4. загальновиробничі витрати 12 4135,82 6,21
2 Адміністративні витрати 13 1878,04 2,82
3 Витрати на збут 14 764,74 1,15
4 Інші операційні витрати 15 0 0,00
5 Фінансові витрати 16 0 0,00
6 Усього витрат повної собівартості 17 13694,52 20,58
7 Витрати на відшкодування втрат 18 0 0,00
8 Планований прибуток 19 548,18 0,82
8.1. податок на прибуток 20 83,62 0,13
8.2. чистий прибуток, зокрема: 21 464,56 0,70
8.2.1. дивіденти 22 0 0,00
8.2.2. резервний фонд 23 547,78 0,82
8.2.3. виробничі інвестиції на розвиток виробництва питної води (виробничі інвестиції) 24 0 0,00
8.2.4. інші виробничі інвестиції 25 0 0,00
8.2.5. інше використання прибутку 26 -83,22 -0,13
9 Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами 27 14242,70 21,40
10 Обсяг реалізації, тис. куб.м 28 665,5 х
11 Тариф без ПДВ 29 21,40 х
12 ПДВ 30 4,28 х
13 Тариф з ПДВ 31 25,68 х

 

 

 

      Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Здолбунівської міської ради
07.06.2024 №157
СТРУКТУРА ТАРИФУ
на послугу з централізованого водовідведення для споживачів усіх категорій, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або
централізованого водовідведення
по КП "Здолбунівводоканал"
        (без ПДВ)

з/п
Показник Код
рядка
Структура тарифу для
споживачів усіх категорій, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання
та централізованого
водовідведення
усього,
тис.грн
грн/
м.куб
А Б В 3 4
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 20572,05 33,18
1.1. прямі матеріальні витрати, зокрема: 2 8880,05 14,32
1.1.1. послуги сторонніх підприємств
з очистки стоків
3 7898,80 12,74
1.1.2. електроенергія 4 981,25 1,58
1.1.3. інші прямі матеріальні витрати 5 0 0,00
1.2. прямі витрати на оплату праці 6 4026,38 6,49
1.3. інші прямі витрати, зокрема: 7 977,08 1,58
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників 8 885,80 1,43
1.3.2. амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів безпосередньо пов'язаних із наданням послуги 9 91,27 0,15
1.3.3. інші прямі витрати 10 0 0,00
1.4. загальновиробничі витрати 11 6688,54 10,79
2 Адміністративні витрати 12 3495,84 5,64
3 Витрати на збут 13 1423,50 2,30
4 Інші операційні витрати 14 0 0,00
5 Фінансові витрати 15 0 0,00
6 Витрати повної собівартості, усього 16 25491,39 41,12
7 Витрати на відшкодування втрат 17 0 0,00
8 Планований прибуток 18 1203,19 1,94
8.1. податок на прибуток 19 183,54 0,30
8.2. чистий прибуток, зокрема 20 1019,66 1,64
8.2.1. дивіденти 21 0 0,00
8.2.2. резервний фонд (капітал) 22 1019,66 1,64
8.2.3. виробничі інвестиції на розвиток виробництва питної води (виробничі інвестиції) 23 0 0,00
8.2.4. інші виробничі інвестиції 24 0 0,00
8.2.5. інше використання прибутку 25 0 0,00
9 Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами 26 26694,59 43,06
10 Обсяг реалізації, тис.куб.м. 27 620 х
11 Тариф без ПДВ 28 43,06 х
12 ПДВ 29 8,61 х
13 Тариф з ПДВ 30 51,67 х