Статті

Закони, акти

Друк

Зміни до правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Здолбунів

Зміни

до Правил приймання стічних вод підприємств у міську каналізаційну мережу м. Здолбунів

 

 

1.До п.1.1 добавити:

«та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за 936/15627 зі змінами згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.03.2012р. №131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012р. за №557/20870»

 

2.п.3.3.7. викласти в наступній редакції:

«При розрахунку об’єму стічних вод Абонента враховується:

 

Середньорічний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій (далі – поверхневі стічні води), і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника, як при загальносплавній, так і при роздільній системі водовідведення, визначається за формулою:

 

= (1),

 

де:

– середньорічний об'єм поверхневих стічних вод, куб. м/рік;

 

– середньорічний об'єм дощових вод, куб. м/рік;

 

– середньорічний об'єм снігових вод, куб. м/рік;

 

– середньорічний об'єм поливально-мийних вод, куб. м/рік

 

Середньорічний об'єм дощових вод, , визначають за формулою:

 

(2),

 

де – кількість опадів за теплий період року, мм, визначається за метеорологічними даними;

 

– загальний коефіцієнт стоку дощових вод, що враховує кількість дощових вод (шар або об'єм), що надходить у мережі водовідведення за певний період часу (доба, місяць, сезон, рік), від усієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період;

 

загальна площа стоку дощових вод, га.

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у додатку 7 до цих Правил.

 

Для визначення середньорічного об'єму дощових вод, , з території населеного пункту, що має різні види поверхонь, загальний коефіцієнт стоку, , для загальної площі стоку, , розраховується як середньозважена величина з окремих значень коефіцієнта стоку, наведеного у додатку 7, для площ стоку з різним видом поверхні.

 

Середньорічний об'єм снігових вод, , визначають за формулою:

 

, (3)

 

де – кількість опадів за холодний період року (загальна початок сніготанення), мм, визначається за метеорологічними даними;

 

– загальний коефіцієнт стоку снігових вод (з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6);

 

Fc– загальна площа стоку снігових вод з території підприємства, установи, організації, га.

 

Середньорічний об'єм поливально-мийних вод, , що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою:

 

, (4)

 

де m– питома витрата води на миття покриттів (як правило, приймається 1,35 л/кв. м на одне миття), л/кв. м;

p– середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.;

–площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття, га;

– коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).

 

(п.4.10. – 4.13. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №131 від 27.03.2012р.)»

 

1.Доповнити Правила додатком 7, що додається.

 

 

Додаток 7

до Правил приймання стічних вод

підприємств у міську каналізаційну

мережу м. Здолбунова

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ

стоку дощових вод територій населених пунктів

для площ стоку з різним видом поверхні

 

 

Вид поверхні або площі стоку

Загальний

коефіцієнт стоку,

1. Населені пункти з чисельністю населення від 250 тис. осіб до 1000 тис. осіб, а також промислові підприємства і виробництва, розміщені на території усіх населених пунктів:

 

покрівлі будинків і споруд, асфальтобетонні покриття

0,7

бруковані або щебеневі мостові

0,5

райони населеного пункту без дорожніх покриттів, сквери, бульвари

0,25

газони

0,1

райони багатоповерхової забудови

0,45

2. Населені пункти з чисельністю населення від 50 тис. осіб до 250 тис. осіб

0,45

3. Населені пункти з чисельністю населення до 50 тис. осіб

0,35

 

 

 

2.п.6.1. доповнити:

«та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за 936/15627 зі змінами згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.03.2012р. №131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012р. за №557/20870»

 

 

Друк

"Закон України Про питну воду та питне водопостачання"

 

 
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про питну воду, питне водопостачання
та водовідведення
{ Назва Закону в редакції Закону
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.112 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2196-IV ( 2196-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.95
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.571
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 4434-VI ( 4434-17 ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 42, ст.526
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682
N 1602-VII ( 1602-18 ) від 22.07.2014, ВВР, 2014, N 41-42, ст.2024
N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015, ВВР, 2015, N 14, ст.96
N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 21, ст.133
N 1540-VIII ( 1540-19 ) від 22.09.2016, ВВР, 2016, N 51, ст.833
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017, ВВР, 2017, N 29, ст.314
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017, ВВР, 2017, N 29, ст.315
N 2119-VIII ( 2119-19 ) від 22.06.2017, ВВР, 2017, N 34, ст.370
N 2417-VIII ( 2417-19 ) від 15.05.2018 }

{ У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади
з питань охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої
влади з питань водного господарства", "центральний орган
виконавчої влади у сфері стандартизації" та "органи
державного санітарно-епідеміологічного нагляду" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров'я", "центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері розвитку водного господарства", "центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері технічного регулювання" та "органи
державної санітарно-епідеміологічної служби" у відповідному
відмінку згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від
16.10.2012 }
{ У тексті Закону слова "національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг" в усіх
відмінках замінено словами "національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 1540-VIII ( 1540-19 ) від 22.09.2016 }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані
на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для
здоров'я людини питною водою.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
виробництво питної води - забір води з джерел питного
водопостачання та/або доведення її якості до вимог на питну воду;
{ Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
питна вода - вода, призначена для споживання людиною
(водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних
колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для
задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та
господарських потреб, а також для виробництва продукції, що
потребує її використання, склад якої за органолептичними,
мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та
радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна
вода не вважається харчовим продуктом в системі питного
водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води;
{ Абзац третій статті 1 в редакції Законів N 1602-VII ( 1602-18 )
від 22.07.2014, N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
водовідведення - діяльність із збирання, транспортування та
очищення стічних вод за допомогою систем централізованого
водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних
вод; { Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних
споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води
споживачам;
джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого
використовується для питного водопостачання після відповідної
обробки або без неї;
екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень
використання питної води споживачами (крім населення), необхідний
для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або
природного характеру; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2196-IV ( 2196-15 ) від 18.11.2004 }
інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в
установленому порядку, для підвищення рівня надійності та
забезпечення ефективної роботи систем централізованого
водопостачання і водовідведення, який містить зобов'язання
суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації)
об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними
розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел
фінансування та графіка виконання; { Статтю 1 доповнено терміном
згідно із Законом N 4434-VI ( 4434-17 ) від 23.02.2012 }
індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного
водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного
об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог
державних стандартів;
контрольний створ водного об'єкта - поперечний перетин
водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;
нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість
питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних,
санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом
доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або
транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного
водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях
техногенного або природного характеру;
нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення
індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного
водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі
пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної
води та постачання фасованої питної води;
підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання,
що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного
водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою
пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок
(пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої
питної води; { Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
підприємство централізованого водовідведення - суб’єкт
господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів/систем
централізованого водовідведення; { Частину першу статті 1
доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом,
транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної
води, охороною джерел та систем питного водопостачання;
популяційний еквівалент населеного пункту - навантаження
стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному
розкладенню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню, що
становить 60 грамів кисню на людину на добу; { Частину першу
статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для
кредитних коштів (далі - спеціальні рахунки для кредитних коштів)
- рахунки суб’єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, відкриті в національній або
іноземній валюті, призначені для накопичення та використання
кредитних (позикових) коштів, отриманих від міжнародних фінансових
організацій, іноземних державних установ чи відповідно до
міжурядових договорів, або коштів, залучених державою або
суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання
та водовідведення під державні чи місцеві гарантії, виключно для
підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у
зазначеній сфері за рахунок таких коштів, а також для надходження
коштів для повернення та обслуговування кредиту (позики)
відповідно до договорів кредиту (позики); { Статтю 1 доповнено
терміном згідно із Законом N 2417-VIII ( 2417-19 ) від
15.05.2018 }
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для
проведення розрахунків за інвестиційними програмами (далі -
спеціальні рахунки) - рахунки суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення, призначені для
накопичення та використання коштів виключно для виконання
інвестиційних програм у зазначеній сфері; { Статтю 1 доповнено
терміном згідно із Законом N 4434-VI ( 4434-17 ) від 23.02.2012 }
пункт відповідності якості питної води - місце відбору проб
води, в якому встановлюється відповідність якості води гігієнічним
вимогам до питної води, а саме:
з кранів систем питного водопостачання - для водопровідної
питної води;
у місцях розливу у споживчу тару - для фасованої питної води;
у місцях розливу у тару споживача - для питної води з пунктів
розливу питної води;
у місцях використання на підприємстві - для питної води, що
використовується для виробничих (технологічних) потреб; { Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
пункт розливу питної води - місце розливу питної води (з
автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача;
система питного водопостачання - сукупність технічних
засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для
централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;
система централізованого водовідведення - сукупність
технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування
(пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних
вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом; { Частину першу
статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
технологічні нормативи використання питної води - максимально
допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та
транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами
питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони;
технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного
забезпечення систем водопостачання та водовідведення, які мають
відповідати його розрахунковим параметрам; { Абзац частини першої
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
фасована питна вода - питна вода підземних джерел питного
водопостачання або питна вода централізованого питного
водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості,
у герметичній тарі;
централізоване питне водопостачання - господарська діяльність
із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу
об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних
єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування
питної води;
централізоване водовідведення - господарська діяльність із
відведення та очищення стічних вод за допомогою системи
централізованого водовідведення; { Абзац частини першої статті 1
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 )
від 18.05.2017 }
споживач питної води - юридична або фізична особа, яка
використовує питну воду для забезпечення питних фізіологічних,
санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб. { Абзац
частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному
у Водному кодексі України ( 213/95-ВР ), законах України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про
житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ). { Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1602-VII
( 1602-18 ) від 22.07.2014; в редакції Закону N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Стаття 2. Сфера дії цього Закону
Дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів
господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші
населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом
централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів
розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок
(пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання,
надають послуги з водовідведення, а також на органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють
регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води та/або послуг
з водовідведення, станом джерел, систем питного водопостачання та
водовідведення, а також споживачів питної води та/або послуг з
водовідведення. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Стаття 3. Законодавство у сфері питної води та питного
водопостачання
Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання
складається з Водного кодексу України ( 213/95-ВР ), Кодексу
України про надра ( 132/94-ВР ), законів України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів, що
регулюють відносини у цій сфері.
Стаття 4. Суб’єкти у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення
Суб’єктами відносин у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення є:
органи державної влади, до сфери управління яких належать
об’єкти питного водопостачання та водовідведення;
органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких
належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;
підприємства питного водопостачання та централізованого
водовідведення;
споживачі питної води та/або послуг з водовідведення. { Стаття 4 в редакції Закону N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
Стаття 5. Об'єкти правового регулювання у сфері питної
води та питного водопостачання
Об'єктами правового регулювання у сфері питної води та
питного водопостачання є суспільні відносини з питань:
господарської діяльності з централізованого та
нецентралізованого водопостачання і водовідведення;
формування тарифів на послуги централізованого водопостачання
і водовідведення ( z0367-11 );
нормування, стандартизації та ліцензування; { Абзац четвертий
статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 124-VIII
( 124-19 ) від 15.01.2015 } { Зміни до абзацу четвертого статті 5 див. в Законі N 191-VIII
( 191-19 ) від 12.02.2015 }
моніторингу, обліку і контролю;
інформування населення щодо якості питної води та питного
водопостачання;
охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних
з ними природних комплексів;
забезпечення прав споживачів питної води.
Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА
ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної
води, питного водопостачання та водовідведення
{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Державна політика у сфері питної води, питного водопостачання
та водовідведення будується на принципах: { Абзац перший статті 6
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 )
від 18.05.2017 }
державного управління і регулювання відносин у сфері питної
води, питного водопостачання та водовідведення; { Абзац другий
статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами
спеціального водокористування;
гарантованого першочергового забезпечення питною водою
населення для забезпечення питних, фізіологічних,
санітарно-гігієнічних та побутових потреб;
раціонального використання питної води;
науково обгрунтованого нормування якості питної води,
нормативів її споживання та формування тарифів на послуги
централізованого водопостачання і водовідведення;
наближення вимог національних стандартів на питну воду, питне
водопостачання та водовідведення, технологій виробництва питної
води, нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів
вимірювання і методів оцінки до відповідних стандартів,
нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у
Європейському Союзі; { Абзац сьомий статті 6 в редакції Закону
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем
питного водопостачання;
дотримання оптимального балансу використання поверхневих і
підземних вод для питного водопостачання;
обов'язковості державної експертизи і оцінки експлуатаційних
запасів підземних вод для питного водопостачання;
обов'язковості оцінки впливу на довкілля і державної
санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської,
інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на
стан джерел і систем питного водопостачання; { Абзац одинадцятий
статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2059-VIII
( 2059-19 ) від 23.05.2017 }
економічного стимулювання раціонального використання питної
води споживачами;
невідворотності відповідальності у разі порушення
законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та
водовідведення; { Абзац тринадцятий статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення
законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та
водовідведення; { Абзац чотирнадцятий статті 6 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної
води, стан джерел та систем питного водопостачання та
водовідведення, порядку формування нормативів питного
водопостачання та тарифів на послуги централізованого
водопостачання і водовідведення; { Абзац п'ятнадцятий статті 6 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб'єктами
відносин у сфері питної води, питного водопостачання та
водовідведення; { Абзац шістнадцятий статті 6 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
ліцензування господарської діяльності із централізованого
водопостачання та водовідведення;
заборони відключення об'єктів питного водопостачання та
централізованого водовідведення від системи енерго-, газо-,
теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного
значення. { Абзац вісімнадцятий статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Стаття 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води,
питного водопостачання та водовідведення
{ Назва статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Держава гарантує захист прав споживачів у сфері питної води,
питного водопостачання та водовідведення шляхом: { Абзац перший
частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в
межах науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання
залежно від району та умов проживання;
державної підтримки, регулювання та нагляду у сфері питного
водопостачання і водовідведення відповідно до цього Закону;
здійснення заходів організаційного, науково-технічного,
санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного,
правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку
питного водопостачання, охорони джерел і систем питного
водопостачання, відновлення запасів питної води;
зобов'язання підприємств питного водопостачання здійснювати
заходи щодо забезпечення нормативів питного водопостачання та
додержання державних стандартів у сфері питної води та питного
водопостачання;
задоволення потреб населення у питній воді шляхом
пріоритетного розвитку систем централізованого питного
водопостачання та водовідведення, створення резервних систем
питного водопостачання;
зобов'язання центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій дотримуватися екологічних вимог та санітарного
законодавства під час проектування, будівництва, реконструкції,
введення в дію та експлуатації систем питного водопостачання та
централізованого водовідведення; { Абзац сьомий частини першої
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері
питної води, питного водопостачання та водовідведення, проведення
державного моніторингу стану води і систем питного водопостачання
та систем водовідведення, оцінки впливу на довкілля і державної
санітарно-епідеміологічної експертизи господарської та іншої
діяльності, пов'язаної з використанням джерел питного
водопостачання; { Абзац восьмий частини першої статті 7 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017, N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 }
забезпечення відшкодування в установленому порядку шкоди,
заподіяної споживачам питної води та/або послуг з централізованого
водовідведення підприємствами питного водопостачання та/або
підприємствами централізованого водовідведення внаслідок порушення
законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та
водовідведення; { Абзац дев'ятий частини першої статті 7 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в установленому
порядку функціонування систем питного водопостачання, які не
забезпечують нормативної якості питної води, а також діяльності,
що негативно впливає на якість питної води, порушує режим
функціонування систем питного водопостачання та централізованого
водовідведення; { Абзац десятий частини першої статті 7 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007, N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
встановлення екологічної броні питного водопостачання.
{ Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2196-IV ( 2196-15 ) від 18.11.2004 }
Гарантії прав громадян на питне водопостачання на час
перебування їх на транспортних засобах понад три години
забезпечуються власниками транспортних засобів.
Стаття 8. Державна підтримка у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення
{ Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Державна підтримка у сфері питної води та питного
водопостачання надається відповідно до обсягів коштів,
передбачених законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік, для фінансування заходів у сфері будівництва і
реконструкції систем питного водопостачання, водовідведення та
очищення стічних вод, а також для проведення науково-дослідних
робіт по вдосконаленню питного водопостачання та
ресурсозбереження. { Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Стаття 9. Інформування про якість питної води
Кожному споживачеві питної води державою гарантується право
вільного доступу до інформації про якість питної води. З цією
метою центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері житлово-комунального господарства, щороку готує і
оприлюднює в порядку ( 576-2004-п ), встановленому Кабінетом
Міністрів України, Національну доповідь про якість питної води та
стан питного водопостачання в Україні, забезпечує заінтересовані
органи державної влади, громадські організації, підприємства,
установи, організації та громадян інформацією про випадки і
причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на
послуги централізованого водопостачання і водовідведення. { Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
У разі, коли питна вода має відхилення за показниками від
державного стандарту, органи місцевого самоврядування інформують
споживачів через засоби масової інформації про її якість та
вживають заходів, пов'язаних з відверненням загрози здоров'ю
людей.
Розділ III
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ
ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України
у сфері питної води та питного водопостачання
До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері питної води
та питного водопостачання належать:
реалізація державної політики у цій сфері;
організація розроблення державних, міждержавних і
регіональних програм у цій сфері;
координація діяльності органів виконавчої влади у цій сфері;
організація здійснення державного контролю та обліку у цій
сфері;
затвердження проектів зон санітарної охорони об'єктів
централізованого питного водопостачання, які розташовані на
території більш як однієї області;
встановлення режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів
централізованого питного водопостачання;
визначення порядку інформування про якість питної води та
стан питного водопостачання;
вирішення інших питань у сфері питної води та питного
водопостачання відповідно до законів України.
Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері житлово-комунального
господарства, інших державних органів у сфері
питної води, питного водопостачання та
водовідведення
{ Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011; в редакції Законів N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
житлово-комунального господарства, належить:
забезпечення формування єдиної технічної,
соціально-економічної політики у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення; { Абзац другий частини першої
статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
встановлення порядку ведення та забезпечення моніторингу
якості питної води і технічного стану об’єктів централізованого
питного водопостачання та водовідведення; { Абзац третій частини
першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
затвердження правил приймання стічних вод до систем
централізованого водовідведення ( z0056-18 ) та порядку визначення
розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних
вод до систем централізованого водовідведення ( z0057-18 );
{ Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
затвердження порядку повторного використання очищених стічних
вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих
концентрацій забруднюючих речовин; { Частину першу статті 11
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 )
від 18.05.2017 }
координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності у цій сфері;
вирішення інших питань у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення відповідно до законів України.
{ Абзац сьомий частини першої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 } { Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010; в редакції Закону N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері житлово-комунального
господарства, належить:
забезпечення проведення наукових досліджень у сфері питної
води, питного водопостачання та водовідведення; { Абзац другий
частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
організація здійснення заходів щодо захисту та охорони
об’єктів централізованого питного водопостачання та
водовідведення; { Абзац третій частини другої статті 11 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
підготовка і оприлюднення в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, Національної доповіді про якість питної води та
стан питного водопостачання в Україні, забезпечення
заінтересованих органів державної влади, громадських організацій,
підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про
випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку
тарифів на послуги централізованого водопостачання і
водовідведення;
вирішення інших питань у сфері питної води та питного
водопостачання відповідно до законів України. { Частина статті 11 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від
16.10.2012 }
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади беруть
участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері
питної води, питного водопостачання та водовідведення в межах
своїх повноважень, визначених законами України. { Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Органом державного регулювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення є національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг. { Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2479-VI
( 2479-17 ) від 09.07.2010; в редакції Закону N 3610-VI
( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій у сфері питної
води, питного водопостачання та водовідведення
{ Назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій у сфері питної води, питного водопостачання та
водовідведення належать: { Абзац перший статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
розроблення і реалізація місцевих програм у сфері питної
води, питного водопостачання та водовідведення, участь у
розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій
сфері; { Абзац другий статті 12 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері
правил і норм; { Статтю 12 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону
(зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі
порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення; { Абзац статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007,
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
забезпечення виконання правил і норм користування системами
питного водопостачання та централізованого водовідведення
( z0936-08 ), дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та
об'єктів централізованого питного водопостачання,
санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення;
{ Абзац п'ятий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
забезпечення дотримання правил користування водозабірними
спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній
воді, обмеження або заборона використання питної води для
промислових потреб, відповідальність за належне забезпечення
жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та
якість якої повинні відповідати нормативним вимогам,
відповідальність за належне забезпечення населення системами
водовідведення; { Абзац шостий статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
складання протоколів про адміністративні правопорушення,
прийняття рішень про накладення штрафів, а так само застосування
інших санкцій до підприємств питного водопостачання та/або
централізованого водовідведення у разі порушення ними
законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та
водовідведення; { Абзац сьомий статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
розроблення та реалізація проектів зон санітарної охорони
джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, та
санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення;
{ Абзац восьмий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
ліцензування господарської діяльності із централізованого
водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються
ліцензійними умовами; { Абзац статті 12 в редакції Закону
N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010 }
вирішення інших питань у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення відповідно до законів України.
{ Абзац десятий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування
у сфері питної води, питного водопостачання
та водовідведення
{ Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері
питної води, питного водопостачання та водовідведення належать:
{ Абзац перший статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної
води, питного водопостачання та водовідведення проектів
містобудівних програм, генеральних планів забудови населених
пунктів, іншої містобудівної документації; { Абзац другий статті
13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 )
від 18.05.2017 }
затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної
води, питного водопостачання та водовідведення, участь у
розробленні та реалізації відповідних державних і місцевих
програм; { Абзац третій статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
надання згоди на розміщення на відповідній території нових
або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати
шкоди джерелам та системам питного водопостачання та/або системам
водовідведення; { Абзац четвертий статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем
централізованого водовідведення відповідних населених пунктів;
{ Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
впровадження централізованого водовідведення у населених
пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і більше;
{ Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
визначення популяційного еквівалента населеного пункту,
уразливих та менш уразливих зон відповідно до порядку визначення
популяційного еквівалента населеного пункту та критеріїв
визначення уразливих та менш уразливих зон, затверджених
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища; { Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
прийняття рішень з проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської
діяльності, що можуть негативно вплинути на якість питної води та
системи питного водопостачання; { Абзац статті 13 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2059-VIII ( 2059-19 ) від
23.05.2017 }
здійснення контролю за якістю питної води, використанням та
охороною джерел і систем питного водопостачання та водовідведення;
{ Абзац дев'ятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
забезпечення інформування населення про якість питної води та
стан питного водопостачання та водовідведення; { Абзац статті 13 в
редакції Закону N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
встановлення тарифів на послуги централізованого
водопостачання і водовідведення (крім тарифів на ці послуги, які
встановлюються національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг); { Абзац
статті 13 в редакції Закону N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від
07.07.2011 }

{ Абзац статті 13 виключено на підставі Закону N 2479-VI
( 2479-17 ) від 09.07.2010 }

обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі
порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення в межах своїх повноважень;
{ Абзац тринадцятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
встановлення правил користування водозабірними спорудами,
призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;
встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів
централізованого питного водопостачання та санітарно-захисних зон
об’єктів централізованого водовідведення; { Абзац п'ятнадцятий
статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
обмеження або заборона використання підприємствами питної
води для промислових цілей;
погодження інвестиційних програм стосовно об'єктів
водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній
власності; { Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 4434-VI ( 4434-17 ) від 23.02.2012; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення; { Статтю 13
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4434-VI ( 4434-17 )
від 23.02.2012 }
вирішення інших питань у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення відповідно до законів України.
{ Абзац дев'ятнадцятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Стаття 13-1. Місцеві правила приймання стічних вод
У населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2
тисячі і більше, впровадження централізованого водовідведення є
обов’язковим.
Якщо будівництво та впровадження системи централізованого
водовідведення матиме негативний вплив на навколишнє природне
середовище або пов’язане з надмірними витратами, повинні
використовуватися індивідуальні або інші відповідні системи, які
забезпечують такий самий рівень захисту навколишнього природного
середовища, відповідно до нормативів, затверджених центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері житлово-комунального господарства.
Скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише за
умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та
нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.
Місцеві правила приймання стічних вод до систем
централізованого водовідведення населеного пункту встановлюють
вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту.
Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням
вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру
плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до
систем централізованого водовідведення, затверджених центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері житлово-комунального господарства, і
затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.
У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не
прийняв рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються
правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері житлово-комунального господарства.
Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ
фізичних і юридичних осіб до затверджених місцевих правил.
Місцеві правила включають:
основні вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту
підприємствами централізованого водовідведення;
популяційний еквівалент населеного пункту;
основні вимоги щодо скидання стічних вод до систем
централізованого водовідведення суб’єктами господарювання;
вимоги щодо якості і режиму скидання стічних вод;
визначення механізму контролю за скиданням стічних вод;
розмір плати, що справляється із суб’єктів господарювання за
понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого
водовідведення та за порушення вимог щодо якості і режиму скидання
стічних вод;
визначення механізму компенсації власнику мереж, споруд,
устаткування системи централізованого водовідведення відповідного
населеного пункту витрат на відновлення таких мереж, споруд,
устаткування, зумовлених їх пошкодженням чи руйнуванням внаслідок
порушення вимог щодо скидання стічних вод;
інші вимоги, передбачені законом.
Місцеві правила не можуть передбачати обов’язок фізичних чи
юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або
інших документів дозвільного характеру, а також надавати
повноваження органам державної влади, органам місцевого
самоврядування, їх посадовим особам, підприємствам, установам,
організаціям, утвореним такими органами, щодо видачі дозвільних
документів. { Розділ III доповнено статтею 13-1 згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Розділ IV
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 14. Форми власності у сфері питного водопостачання
та/або водовідведення
{ Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Діяльність у сфері питного водопостачання та водовідведення
можуть здійснювати підприємства всіх форм власності, якщо інше не
передбачено законами України. { Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Приватизація підприємств державної форми власності, що
здійснюють питне водопостачання, проводиться відповідно до закону.
Мережі, споруди, устаткування централізованого питного
водопостачання та водовідведення населених пунктів як особливо
важливі об'єкти життєзабезпечення приватизації не підлягають. { Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Зміна форми власності або перехід права власності на системи
питного водопостачання та/або системи водовідведення (крім
об’єктів централізованого питного водопостачання та
централізованого водовідведення) здійснюється в порядку,
передбаченому законом, за умови, що це не призведе до порушення
режиму функціонування таких систем або їх частин, погіршення
якості питної води та умов надання послуг споживачам, у тому числі
до підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання
та водовідведення. { Частина четверта статті 14 в редакції Закону N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Стаття 15. Види господарської діяльності у сфері
питного водопостачання
Господарська діяльність у сфері питного водопостачання
включає:
централізоване питне водопостачання міст, інших населених
пунктів;
питне водопостачання за допомогою пунктів розливу питної води
(в тому числі пересувних);
виробництво фасованої питної води;
питне водопостачання за допомогою індивідуальних та
колективних установок (пристроїв) підготовки питної води.
Стаття 16. Організація питного водопостачання
Забезпечення споживачів питної води централізованим питним
водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води
(в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють
підприємства питного водопостачання.
Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність
на підставі таких документів:
дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на
користування надрами (у разі використання підземних вод);
ліцензії на господарську діяльність з централізованого
водопостачання та водовідведення;
державного акта на право постійного користування або на право
власності на землю;
технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд
та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому
порядку.

{ Абзац шостий частини другої статті 16 виключено на підставі
Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

У населених пунктах питне водопостачання може здійснюватися
як підприємством питного водопостачання, так і самостійно
споживачами питної води в цих населених пунктах.
На водні об'єкти, які є джерелами питного водопостачання,
повинні бути складені в установленому законодавством порядку
паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела
питного водопостачання має відповідати переліку, що визначений
державним стандартом на питну воду.
Стаття 16-1. Застосування екологічної броні питного
водопостачання
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного або природного характеру через припинення питного
водопостачання споживачам (крім населення) у разі несплати або
внесення не в повному обсязі плати за використану ними питну воду
встановлюється екологічна броня питного водопостачання.
Оплата питної води, використаної в межах встановленої
екологічної броні питного водопостачання, здійснюється за рахунок
коштів відповідних споживачів (крім населення).
Порядок ( 119-2006-п ) обмеження та складання переліку
споживачів питної води, до яких застосовується обмеження питного
водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання,
встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 16-1 згідно із Законом N 2196-IV
( 2196-15 ) від 18.11.2004 )
Стаття 17. Спеціальне водокористування у сфері питної води
та питного водопостачання
Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність
відповідно до порядку спеціального водокористування, пов'язаного
із застосуванням водопровідних мереж, споруд, технічних пристроїв
для забору води безпосередньо з водних об'єктів.
Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу,
який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти
та строки спеціального водокористування.
Строки спеціального водокористування встановлюються органом,
який видає дозвіл на спеціальне водокористування.
У разі використання підземних вод для питного водопостачання
відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл
на користування надрами.
Стаття 18. Ліцензування у сфері питного водопостачання
Господарська діяльність із централізованого водопостачання та
водовідведення підлягає ліцензуванню у порядку ( z1468-12 ),
встановленому законом.
Стаття 18-1. Інвестиційна діяльність у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення
Інвестиційні програми розробляються суб'єктами господарювання
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.
Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних
програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких
здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, затверджується
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг. { Частина друга статті 18-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1540-VIII ( 1540-19 ) від 22.09.2016; в редакції Закону
N 2417-VIII ( 2417-19 ) від 15.05.2018 }
Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних
програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких
здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації,
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері
житлово-комунального господарства. { Частина статті 18-1 в редакції Закону N 2417-VIII ( 2417-19 )
від 15.05.2018 }
Суб'єкти господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення для проведення в установленому
законодавством порядку розрахунків за інвестиційними програмами
відкривають спеціальні рахунки.
На зазначені рахунки суб’єкти господарювання перераховують
кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання
інвестиційних програм.
Порядок ( 750-2013-п ) зарахування коштів на спеціальний
рахунок, використання зазначених коштів і здійснення контролю за
їх витрачанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Суб'єкти господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення - власники спеціальних рахунків
зобов'язані використовувати кошти, що перебувають на таких
рахунках, виключно для виконання інвестиційних програм.
Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях
забороняється.
Порядок контролю за реалізацією інвестиційних програм у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення ( 552-2014-п ),
а також граничний рівень вартості інвестицій, які можуть
залучатися за інвестиційними програмами, що включаються при
розрахунку економічно обґрунтованих витрат, та граничний термін
дії інвестиційних програм до моменту повного погашення зобов'язань
за ними встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Зарахування коштів міжнародних фінансових організацій,
іноземних державних установ або коштів, залучених відповідно до
міжурядових договорів, або коштів у вигляді кредитів (позик), або
коштів, залучених державою чи суб’єктами господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення під державні чи
місцеві гарантії, на спеціальні рахунки для кредитних коштів
суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання
та водовідведення, відкриті банками в національній чи іноземній
валюті, та використання таких коштів для підготовки та виконання
інвестиційних програм (заходів) у відповідній сфері здійснюються
згідно з умовами договорів, укладених з міжнародними фінансовими
організаціями, іноземними державними установами, або міжурядових
договорів. { Статтю 18-1 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом
N 2417-VIII ( 2417-19 ) від 15.05.2018 }
Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на
кошти, що перебувають на спеціальних рахунках та на спеціальних
рахунках для кредитних коштів суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення. { Статтю 18-1 доповнено частиною десятою згідно із Законом
N 2417-VIII ( 2417-19 ) від 15.05.2018 }
Власник спеціального рахунку для кредитних коштів забезпечує
здійснення контролю та несе відповідальність за цільове
використання коштів згідно з умовами договору (договорів). { Статтю 18-1 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом
N 2417-VIII ( 2417-19 ) від 15.05.2018 }
{ Закон доповнено статтею 18-1 згідно із Законом N 4434-VI
( 4434-17 ) від 23.02.2012 }
Стаття 19. Надання послуг з питного водопостачання
та централізованого водовідведення
{ Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Послуги з централізованого питного водопостачання надаються
споживачам підприємством питного водопостачання з урахуванням
вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання" ( 2119-19 ) на підставі договору з: { Абзац перший
частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017; в редакції Закону
N 2119-VIII ( 2119-19 ) від 22.06.2017 }
підприємствами, установами, організаціями, що безпосередньо
користуються централізованим питним водопостачанням та/або
централізованим водовідведенням; { Абзац другий частини першої
статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
підприємствами, установами або організаціями, у повному
господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває
житловий фонд і до обов'язків яких належить надання споживачам
послуг з питного водопостачання та/або централізованого
водовідведення; { Абзац третій частини першої статті 19 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків,
житлово-будівельними кооперативами та іншими об'єднаннями
власників житла, яким передано право управління багатоквартирними
будинками та забезпечення надання послуг з водопостачання та/або
централізованого водовідведення водовідведення на підставі
укладених ними договорів; { Абзац четвертий частини першої статті
19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 )
від 18.05.2017 }
власниками будинків, що перебувають у приватній власності.
Договір про надання послуг з питного водопостачання та/або
водовідведення укладається безпосередньо між підприємством питного
водопостачання або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою
і споживачем, визначеним у частині першій цієї статті. { Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Порядок надання споживачам послуг з питного водопостачання
та/або водовідведення встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері житлово-комунального господарства. { Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
Стаття 20. Умови договору про надання послуг з питного
водопостачання та/або централізованого
водовідведення
{ Назва статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Істотними умовами договору про надання послуг з питного
водопостачання та/або централізованого водовідведення є: { Абзац
перший частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
режим надання послуг;
обсяги питного водопостачання за нормативами питного
водопостачання;
порядок надання послуг з водовідведення;
розмір та порядок оплати послуг централізованого
водопостачання і водовідведення;
права та обов'язки сторін договору;
відповідальність сторін договору.
У договорі про надання послуг з питного водопостачання та/або
водовідведення повинні бути зроблені посилання на нормативні
документи, на підставі яких здійснюватиметься питне
водопостачання та/або водовідведення. { Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
За згодою сторін договору про надання послуг з питного
водопостачання та/або водовідведення у ньому можуть бути зазначені
інші умови. { Частина третя статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Стаття 21. Чинність договору про надання послуг з питного
водопостачання
Договір про надання послуг з питного водопостачання набирає
чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов
та підписання сторонами.
За бажанням сторін договір про надання послуг з питного
водопостачання посвідчується нотаріально.
Стаття 22. Права та обов'язки споживачів питної води, послуг
з питного водопостачання та водовідведення
{ Назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Споживачі питної води, послуг з питного водопостачання та
водовідведення мають право на: { Абзац перший частини першої
статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним
стандартам, кількість і режим подачі якої визначаються на
договірних засадах в обсязі, не меншому від нормативів питного
водопостачання;
одержання в установленому порядку повної, достовірної,
своєчасної інформації про якість питної води, зворотних вод,
обсяги її реалізації, режими подачі та порядку розрахунку тарифів
на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;
{ Абзац третій частини першої статті 22 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
забезпечення послугами з централізованого водовідведення
відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та
нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;
{ Частину першу статті 22 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
організацію та проведення громадського обговорення в процесі
прийняття рішень з питань питної води, питного водопостачання та
водовідведення відповідно до закону; { Абзац п'ятий частини першої
статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
участь представників громадськості у перевірках, які
проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого
режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання та
водовідведення; { Абзац шостий частини першої статті 22 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
пред'явлення позовів до суду про відшкодування збитків,
завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не
відповідає державним стандартам, інших порушень законодавства у
сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
{ Абзац сьомий частини першої статті 22 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
підключення в установленому порядку до централізованого
водопостачання та водовідведення.
Споживачі питної води зобов'язані:
своєчасно вносити плату за використану питну воду відповідно
до встановлених тарифів на послуги централізованого водопостачання
і водовідведення;
раціонально використовувати питну воду, не допускати її
витоків із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;
не допускати забруднення, засмічення та виснаження джерел
питного водопостачання і пошкодження об'єктів питного
водопостачання і водовідведення;
вчасно повідомляти підприємства питного водопостачання про
виявлені пошкодження на об'єктах централізованого питного
водопостачання і водовідведення, які їм належать або якими вони
користуються;
не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом
інженерного обладнання в приміщеннях;
утримувати в належному технічному і санітарному стані
водопровідні мережі та обладнання;
у разі внесення не в повному обсязі плати за використану
питну воду обмежувати власне використання питної води до рівня
екологічної броні питного водопостачання; ( Частину другу статті
22 доповнено абзацом згідно із Законом N 2196-IV ( 2196-15 ) від
18.11.2004 )
забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних
представників підприємств питного водопостачання до власних
водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем
споживання питної води, а також для виконання відключення і
обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі
перешкоди у доступі зазначених представників до водопровідних
мереж та обладнання споживача посадові особи такого споживача
несуть відповідальність відповідно до закону. ( Частину другу
статті 22 доповнено абзацом згідно із Законом N 2196-IV
( 2196-15 ) від 18.11.2004 )
Стаття 23. Права та обов'язки підприємств питного
водопостачання та централізованого водовідведення
{ Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Підприємства питного водопостачання та централізованого
водовідведення мають право: { Абзац перший частини першої статті
23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 )
від 18.05.2017 }
розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам
тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення
з їх обгрунтуванням;
здійснювати контроль за технічним станом інженерного
обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення
витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати
встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку
питної води відповідно до Закону України "Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання" ( 2119-19 ); { Абзац третій
частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017; в редакції Закону
N 2119-VIII ( 2119-19 ) від 22.06.2017 }
у разі внесення споживачем не в повному обсязі плати за
використану питну воду обмежити його питне водопостачання до рівня
екологічної броні питного водопостачання; { Абзац четвертий
частини першої статті 23 в редакції Закону N 2196-IV ( 2196-15 )
від 18.11.2004 }
видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів
до систем централізованого питного водопостачання та
водовідведення, а також на повторне використання очищеної стічної
води та осаду, за умови дотримання нормативів гранично допустимих
концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання
забруднюючих речовин; { Абзац п’ятий частини першої статті 23 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
обмежувати або припиняти роботу об'єктів централізованого
питного водопостачання у разі виникнення необхідності оперативного
реагування на погіршення якості води в джерелах питного
водопостачання і неможливості доведення її до вимог державних
стандартів з повідомленням про таке відключення та його причини
органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої
влади та органів державної санітарно-епідеміологічної служби, а
також споживачів. { Абзац шостий частини першої статті 23 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }

{ Абзац сьомий частини першої статті 23 виключено на підставі
Закону N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015 }

Підприємства питного водопостачання та централізованого
водовідведення зобов'язані забезпечити: { Абзац перший частини
другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
виробництво та постачання споживачам питної води відповідно
до умов договору;
подачу води для протипожежних потреб;
впровадження новітніх технологій виробництва питної води,
водовідведення та очищення стічних вод, ресурсозберігаючих
технологій та обладнання, повторного використання очищених стічних
вод та осаду, очищення стічних вод та вжиття заходів щодо обробки
та утилізації осаду стічних вод; { Абзац четвертий частини другої
статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII
( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
участь у фінансуванні реконструкції та розвитку об'єктів
централізованого питного водопостачання і водовідведення,
оснащення їх засобами обліку та регулювання споживання води;
відшкодування збитків, завданих юридичним і фізичним особам
внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води,
питного водопостачання та централізованого водовідведення, що
сталося з їх вини; { Абзац шостий частини другої статті 23 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
вжиття заходів щодо забезпечення населення питною водою у
випадках порушень функціонування систем централізованого
водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації); { Абзац
сьомий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
вирішення ситуаційних питань, пов'язаних з порушенням
функціонування систем централізованого водопостачання та
водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану
оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у
відповідному населеному пункті (районі). { Абзац восьмий частини
другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }
Стаття 24. Заходи щодо забезпечення питною водою у разі
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру
Органи місцевого самоврядування спільно з підприємствами
питного водопостачання розробляють та затверджують спеціальні
заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, що призводять до припинення централізованого
водопостачання, які повинні забезпечувати:
використання резервних джерел і систем питного
водопостачання;
застосування індивідуальних і групових засобів очищення і
знезараження питної води;
поставку фасованої питної води та води в ємностях для
індивідуального і групового користування.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, що призводять до припинення постачання води
споживачам, керівники підприємств питного водопостачання
зобов'язані негайно в порядку, визначеному Законом України "Про
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ), повідомити про
це органи, які здійснюють державний контроль у сфері питної води і
питного водопостачання, і вжити заходів щодо охорони джерел та
систем централізованого водопостачання та ліквідації причин і
наслідків цих надзвичайних ситуацій та організації роботи пунктів
розливу питної води.
При надзвичайних ситуаціях техногенного та природного
характеру фінансування витрат на забезпечення населення питною
водою здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих
бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел. { Частина третя статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 25. Індивідуальні та колективні установки (пристрої)
питного водопостачання
З метою забезпечення споживачів питною водою можуть
використовуватися індивідуальні та колективні установки (пристрої)
питного водопостачання.
Технічні характеристики і правила експлуатації індивідуальних
та колективних установок (пристроїв) питного водопостачання
визначаються їх паспортно-технічними даними.
Введення в експлуатацію колективних установок (пристроїв)
питного водопостачання здійснюється виробником або його
представником.
Відповідальність за дотримання якості питної води під час
користування колективними установками (пристроями) питного
водопостачання, встановленими в громадських місцях (місцях
загального користування), покладається на суб'єкта, що здійснює їх
експлуатацію.

{ Статтю 26 виключено на підставі Закону N 1602-VII
( 1602-18 ) від 22.07.2014 }

Розділ V
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СФЕРІ
ПИТНОЇ ВОДИ І ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 27. Стандарти у сфері питної води і питного
водопостачання
До системи стандартів у сфері питної води та питного
водопостачання входять національні стандарти, міжнародні та
регіональні стандарти, що визначають методики досліджень
(випробувань) безпечності і якості питної води. Зазначені
національні стандарти розробляються, затверджуються,
переглядаються і змінюються відповідно до вимог Закону України
"Про стандартизацію" ( 1315-18 ). { Стаття 27 в редакції Закону N 1602-VII ( 1602-18 ) від
22.07.2014 }
Стаття 28. Затвердження показників безпечності та окремих
показників якості питної води
Затвердження показників безпечності та окремих показників
якості питної води здійснює центральний орган виконавчої влади, що
формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я, який також затверджує перелік референс-методик
вимірювання вмісту (рівнів) забруднюючих речовин, залишків
пестицидів питної води.
Затвердження показників безпечності та окремих показників
якості питної води здійснюється відповідно до міжнародних
стандартів, інструкцій чи рекомендацій та інших документів
відповідних міжнародних організацій або вимог законодавства
Європейського Союзу щодо питної води у разі відсутності вимог,
встановлених у зазначених документах.
Затвердження показників безпечності та окремих показників
якості питної води, які не встановлені в документах відповідних
міжнародних організацій та Європейського Союзу, або тих, що
визначають більш високий рівень захисту здоров’я та інтересів
споживачів, здійснюється тільки після наукового обґрунтування, яке
повинно відповідати критеріям (вимогам), визначеним для такого
обґрунтування відповідними міжнародними організаціями.
Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує
реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, з
періодичністю один раз на п’ять років здійснює перегляд показників
безпечності та окремих показників якості питної води з метою
приведення їх у відповідність із вимогами цієї статті. У разі
виникнення обставин, що обумовлюють необхідність такого перегляду,
він здійснюється позачергово і негайно. { Стаття 28 в редакції Закону N 1602-VII ( 1602-18 ) від
22.07.2014 }
Стаття 29. Нормативи у сфері питної води та питного
водопостачання
У сфері питної води та питного водопостачання встановлюються
такі нормативи:
нормативи питного водопостачання;
екологічні нормативи якості води джерел питного
водопостачання;
технологічні нормативи використання питної води;
технічні умови у сфері питної води та питного водопостачання.
Порядок розроблення та затвердження нормативів питного
водопостачання ( 1107-2004-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
Для оцінки екологічного стану джерел питного водопостачання,
визначення водоохоронних заходів цих об'єктів встановлюється
екологічний норматив якості води джерел питного водопостачання,
який містить науково обгрунтовані допустимі значення забруднюючих
речовин і показники якості води.
Екологічний норматив якості води в джерелах питного
водопостачання встановлюється з урахуванням вимог державних
гігієнічних та протиепідемічних правил і норм, гігієнічних
нормативів ( z0452-10 ) центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері екологічної
безпеки. { Частина четверта статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Для оцінки та забезпечення раціонального використання води
встановлюються відповідно до закону поточні та перспективні
технологічні нормативи використання питної води.
Технологічні нормативи використання питної води розробляються
кожним підприємством питного водопостачання, погоджуються з
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та
затверджуються органами місцевого самоврядування. { Частина шоста статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів
використання питної води ( z1062-14 ) встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері житлово-комунального господарства. { Частина сьома статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
У технічних умовах зазначаються:
а) найменування та адреса об'єкта, замовника,
проектувальника, вид будівництва, нормативні терміни проектування
і будівництва;
б) відомості про джерела питного водопостачання;
в) місце приєднання до водопровідних мереж, вимоги до
обладнання, вузлів приєднання;
г) основні розрахункові інженерні параметри системи питного
водопостачання, що включають:
гарантовану кількість і якість питної води;
тиск у місці підключення;
умови водовідведення.

{ Пункт "ґ" частини восьмої статті 29 виключено на підставі
Закону N 2119-VIII ( 2119-19 ) від 22.06.2017 }

Порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері
питної води та питного водопостачання встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері житлово-комунального господарства. { Частина дев'ята статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

{ Статтю 30 виключено на підставі Закону N 1602-VII
( 1602-18 ) від 22.07.2014 }

Розділ VI
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У СФЕРІ
ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

{ Статтю 31 виключено на підставі Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 32. Плата за надання послуг з питного водопостачання
За надання послуг з питного водопостачання споживач вносить
плату за нормами і тарифами, що регулюються у встановленому
законодавством порядку.
Порядок справляння плати за надання послуг з питного
водопостачання встановлюється законодавством.
Тарифи на надання послуг з питного водопостачання
розраховуються на підставі галузевих нормативів витрат і повинні
повністю відшкодовувати експлуатаційні витрати та забезпечувати
надійну роботу об'єктів централізованого питного водопостачання і
водовідведення.
Розділ VII
САНІТАРНА ОХОРОНА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА
ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 33. Об'єкти санітарної охорони у сфері питної води
та питного водопостачання
Санітарній охороні у сфері питної води та питного
водопостачання підлягають джерела та об'єкти централізованого
питного водопостачання незалежно від їх типу, форми власності та
підпорядкування з метою охорони та збереження природних
властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню,
засміченню та передчасному виснаженню водних об'єктів, а також
забезпечення безпеки виробництва, постачання і споживання питної
води.
Стаття 34. Зони санітарної охорони
Залежно від типу джерела питного водопостачання (поверхневе,
підземне), ступеня його захищеності і ризику біологічного,
хімічного та радіаційного забруднення, особливостей санітарних,
гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також характеру
забруднюючих речовин встановлюються зони санітарної охорони та
окремі пояси особливого режиму цих зон.
Встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів
централізованого питного водопостачання здійснюється у процесі
розроблення проекту землеустрою.
Межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму
встановлюються органами місцевого самоврядування за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері розвитку водного господарства, та органами
державної санітарно-епідеміологічної служби. { Частина третя статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Вплив потенційних джерел - забруднювачів підземних вод, що
розташовані в межах другого та третього поясів зони санітарної
охорони і які з технічних причин не можуть бути винесені за межі
цих зон (нафтопроводи, продуктопроводи, поля фільтрації,
скотомогильники тощо), визначається по кожному такому об'єкту
окремо на підставі результатів вивчення міграції забруднюючих
речовин у навколишньому природному середовищі. При значному
техногенному навантаженні в межах другого та третього поясів зони
санітарної охорони з метою контролю за експлуатацією джерел
питного водопостачання та прийняттям водогосподарських рішень
здійснюються постійні моніторингові дослідження.
У разі розташування зони санітарної охорони на територіях
двох і більше областей її межі встановлюються Кабінетом Міністрів
України за поданням центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
житлово-комунального господарства, та за погодженням із
центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалізацію
державної політики у сферах санітарного та епідемічного
благополуччя, розвитку водного господарства, земельних відносин,
та відповідними органами місцевого самоврядування. { Частина п'ята статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 35. Пояси особливого режиму зони санітарної охорони
Зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого
питного водопостачання входять до складу водоохоронних зон і
поділяються на три пояси особливого режиму:
перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення
водозабору, майданчика водопровідних споруд і водопідвідного
каналу;
другий і третій пояси (обмеження і спостереження) включають
територію, що відводиться для забезпечення охорони джерел та
об'єктів централізованого питного водопостачання.
Стаття 36. Обмеження господарської та іншої діяльності
в зонах санітарної охорони
У межах зони санітарної охорони джерел питної води та
об'єктів централізованого питного водопостачання господарська та
інша діяльність обмежується.
Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію,
експлуатація та реконструкція підприємств, споруд та інших
об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх
вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної
охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах.
У межах першого поясу зони санітарної охорони забороняється:
скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання
білизни, вилов риби, випасання, водопій худоби та інші види
водокористування, що впливають на якість води;
перебування сторонніх осіб, розміщення житлових і громадських
будівель, організація причалів плаваючих засобів, застосування
пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення
трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення
днопоглиблювальних та інших будівельно-монтажних робіт,
безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи
розширенням водопровідних споруд і мереж;
заготівля деревини в порядку рубок лісу головного
користування.
У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється:
розміщення складів пально-мастильних матеріалів, пестицидів
та мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод,
нафтопроводів та продуктопроводів, шламосховищ та інших об'єктів
підвищеної небезпеки, що створюють небезпеку хімічного забруднення
вод;
використання хімічних речовин без дозволу державної
санітарно-епідеміологічної служби;
розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та
фільтрації, зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації,
гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих
підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють
загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів
твердих відходів, біологічних та мулових ставків;
зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив;
розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення),
а також заняття садівництвом та городництвом;
осушення та використання перезволожених і заболочених земель
у заплавах річок;
заготівля деревини в порядку рубок лісу головного
користування;
видобування з водного об'єкта піску та проведення інших
днопоглиблювальних робіт, не пов'язаних з будівництвом та
експлуатацією водопровідних споруд;
влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче
ніж за 300 метрів від берега водного об'єкта;
закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні
горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр
землі;
забруднення територій сміттям, гноєм, відходами промислового
виробництва та іншими відходами.
У межах третього поясу зони санітарної охорони забороняється:
закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні
горизонти з метою їх захоронення, підземне складування твердих
відходів і розробка надр, що можуть призвести до забруднення
водоносного горизонту;
розміщення складів пально-мастильних матеріалів, а також
складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових
стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють
небезпеку хімічного забруднення підземних вод;
відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають
санітарним правилам і нормам.
Стаття 37. Режим зони санітарної охорони
Режим зони санітарної охорони джерел та об'єктів
централізованого питного водопостачання встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Забезпечення дотримання режиму поясів особливого режиму
санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного
водопостачання покладається:
у межах першого поясу зон - на підприємства питного
водопостачання;
у межах другого та третього поясів зон - на місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх
повноважень, а також підприємства, установи, організації та
громадян, які є власниками або користувачами земельних ділянок у
межах цих зон.
Стаття 38. Забезпечення санітарної охорони
Санітарна охорона у сфері питної води та питного
водопостачання забезпечується:
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері екологічної безпеки, - щодо контролю дотримання
норм і правил, якими регулюються скидання стічних вод у водні
об'єкти, та здійснення охоронних заходів для забезпечення
відповідності якості води паспорту водного об'єкта; { Абзац другий
статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері розвитку водного господарства, - щодо
паспортизації джерел питного водопостачання, контролю показників
якості води в контрольних створах водного об'єкта у місцях
водозабору з урахуванням вимог державних стандартів, санітарних
норм і правил на джерела питного водопостачання та питну воду;
юридичними і фізичними особами, діяльність яких впливає на
стан джерел та об'єктів питного водопостачання та водовідведення,
шляхом здійснення за рахунок власних коштів заходів з охорони вод
від забруднення, засмічення та виснаження і забезпечення безпеки
виробництва та постачання питної води. { Абзац четвертий статті 38
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 )
від 18.05.2017 }
Розділ VIII
МОНІТОРИНГ І ОБЛІК У СФЕРІ
ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 39. Державний моніторинг у сфері питної води
та питного водопостачання
З метою збирання, оброблення, збереження та аналізу
інформації про якість питної води, стан об'єктів централізованого
питного водопостачання, прогнозування його змін та розроблення
науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних
рішень у цій сфері проводиться державний моніторинг.
Державний моніторинг у сфері питної води та питного
водопостачання проводять:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері розвитку водного господарства, - щодо якісного
стану водних об'єктів у місцях водозаборів для централізованого
питного водопостачання за радіологічними і хімічними показниками;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони здоров'я, - щодо дотримання санітарних
норм хімічних, бактеріологічних, радіологічних показників водних
об'єктів, призначених для питного водопостачання, та у системах
питного водопостачання;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері житлово-комунального господарства, - щодо якості
питної води після споруд водопідготовки за хімічними і
бактеріологічними показниками, а також технічного стану об'єктів
централізованого питного водопостачання;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері екологічної безпеки, - щодо прогнозування змін
якісного і кількісного стану поверхневих та підземних джерел
централізованого питного водопостачання у місцях водозаборів. { Частина друга статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Державний моніторинг у сфері питної води та питного
водопостачання проводиться у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 40. Державний облік у сфері питної води та питного
водопостачання
Завданням державного обліку у сфері питної води та питного
водопостачання є систематизація даних про:
джерела питного водопостачання;
кількість і якість питної води;
обсяги використання питної води і скидання стічних вод;
споживачів питної води;
підприємства питного водопостачання.
На підставі систематизації даних складається державна
статистична звітність за формами, затвердженими центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері статистики, за поданням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері житлово-комунального господарства. { Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 41. Облік у сфері питної води та питного
водопостачання
Підприємства питного водопостачання незалежно від форми
власності ведуть первинний контроль якості питної води та
здійснюють комерційний облік послуг з централізованого питного
водопостачання, безстроково зберігають первинні дані та безоплатно
надають їх центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері житлово-комунального господарства,
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади в межах
їх повноважень, визначених законами України.
Облік у сфері питного водопостачання здійснюється
підприємствами питного водопостачання і споживачами за допомогою
технічних засобів, що відповідають вимогам технічних регламентів.
У разі встановлення у будівлі водопідігрівача обсяги гарячої
води визначаються відповідно до показань встановленого перед
водопідігрівачем засобу вимірювальної техніки питної води.
Введення в експлуатацію нових чи реконструйованих житлових і
нежитлових будинків (будівель), що приєднані (приєднуються) до
зовнішніх інженерних мереж, не обладнаних вузлами обліку питної
води відповідно до Закону України "Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання" ( 2119-19 ) та системами
водовідведення, забороняється. { Стаття 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону N 2119-VIII
( 2119-19 ) від 22.06.2017 }
Розділ IX
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ
ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 42. Завдання контролю у сфері питної води та питного
водопостачання
Контроль у сфері питної води та питного водопостачання
здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води
державним стандартам.
Контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і
господарсько-побутових потреб на всіх стадіях її виробництва та
доведення до споживачів, а також об'єкти централізованого питного
водопостачання, в тому числі очисні споруди, насосні станції,
водопровідні мережі, пункти для розливання питної води (в тому
числі пересувні), інші об'єкти нецентралізованого питного
водопостачання.
У сфері питної води та питного водопостачання здійснюється
державний, виробничий і громадський контроль.
Стаття 43. Державний контроль у сфері питної води та питного
водопостачання
Державний контроль якості води в джерелах питного
водопостачання здійснюється уповноваженими центральними органами
виконавчої влади відповідно до їх повноважень, визначених законом.
{ Частина перша статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Державний контроль технічного стану централізованого питного
водопостачання здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації. { Частина друга статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Державний контроль безпечності та якості питної води
здійснюють органи місцевого самоврядування і органи виконавчої
влади згідно з повноваженнями, встановленими законом. { Частина третя статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону N 1602-VII
( 1602-18 ) від 22.07.2014 }
Стаття 44. Виробничий контроль у сфері питної води
та питного водопостачання
Виробничий контроль у сфері питної води та питного
водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання.

{ Частину другу статті 44 виключено на підставі Закону
N 1602-VII ( 1602-18 ) від 22.07.2014 }

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного
чи природного характеру, пов'язаної з шкідливими наслідками для
джерел або систем питного водопостачання, чи в умовах такої
ситуації здійснюється спеціальний виробничий контроль за
показниками якості питної води, які в кожному конкретному випадку
додатково визначаються центральним органом виконавчої влади, що
формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я. { Частина третя статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1602-VII ( 1602-18 ) від 22.07.2014 }
Стаття 45. Громадський контроль у сфері питної води
та питного водопостачання
Громадський контроль у сфері питної води та питного
водопостачання здійснюється громадськими інспекторами з охорони
довкілля відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ). { Частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Об'єктами громадського контролю у сфері питної води та
питного водопостачання є:
якість води в джерелах питного водопостачання за межами
першого поясу зони санітарної охорони;
якість питної води, нормативи її споживання та обгрунтування
тарифів на послуги централізованого водопостачання і
водовідведення;
проекти законів та інших нормативно-правових актів у цій
сфері;
забезпеченість населення необхідними обсягами питної води;
режим подачі води споживачам.
Громадський контроль здійснюється шляхом:
отримання в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій повної, достовірної, своєчасної інформації про якість
води в джерелах питного водопостачання, якість питної води, обсяги
її реалізації та режими подачі, про порядок розрахунків тарифів на
послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

{ Абзац третій частини третьої статті 45 виключено на
підставі Закону N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 }

участі представників громадськості у перевірках, які
проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого
режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання;
подання до суду позовів про відшкодування збитків, завданих
внаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного
водопостачання.
Розділ X
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ
ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 46. Відповідальність за порушення законодавства
у сфері питної води та питного водопостачання
Особи, винні у:
постачанні споживачам питної води, яка не відповідає
державним стандартам на питну воду або яка внаслідок порушення
вимог стандартів, норм і правил є небезпечною для життя і здоров'я
людей; { Абзац другий частини першої статті 46 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015 }
порушенні без поважних причин встановленого режиму подачі
питної води населенню для питних і господарсько-побутових потреб,
а також підприємствам харчової та медичної промисловості;
забрудненні, засміченні, виснаженні джерел питного
водопостачання;
порушенні режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в
зонах санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого
питного водопостачання;
самовільному підключенні споживачів до об'єктів та систем
питного водопостачання і водовідведення;
провадженні діяльності з централізованого питного
водопостачання та водовідведення без ліцензії або з порушенням
ліцензійних умов;
неповідомленні (приховуванні) або наданні недостовірної
інформації про аварійні ситуації на об'єктах централізованого
питного водопостачання та водовідведення, про якість питної води,
стан джерел та систем питного водопостачання і водовідведення;
пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) систем питного
водопостачання, порушенні правил їх експлуатації та встановлених
режимів роботи, діях, що становлять загрозу санітарному та
епідемічному благополуччю населення;
невиконанні обов'язкових приписів посадових осіб,
притягаються до відповідальності згідно із законами України.
Законами може бути встановлена відповідальність і за інші
види правопорушень у сфері питної води та питного водопостачання.
Стаття 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням
законодавства у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення
Підприємствам питного водопостачання та централізованого
водовідведення, яким заподіяно шкоду юридичними чи фізичними
особами внаслідок порушення ними правил користування системами
питного водопостачання та централізованого водовідведення,
пошкодження цих систем, а також внаслідок створення перешкод у
проведенні аварійно-відновлювальних робіт, у забезпеченні
нормальної експлуатації систем питного водопостачання та
централізованого водовідведення або шляхом забруднення, засмічення
чи виснаження джерел питного водопостачання, збитки
відшкодовуються відповідно до закону.
Підприємства питного водопостачання та централізованого
водовідведення, які порушили законодавство у сфері питної води,
питного водопостачання та централізованого водовідведення, що
призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або
тимчасової втрати працездатності, зобов’язані відшкодувати збитки
споживачам та компенсувати додаткові витрати органу державної
виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі
санітарного законодавства, на проведення санітарних заходів і
витрати закладам охорони здоров’я на надання медичної допомоги
потерпілим.
Заподіяна споживачеві моральна (немайнова) шкода, що є
порушенням його законних прав, відшкодовується підприємством
питного водопостачання та/або централізованого водовідведення у
порядку, встановленому законом. { Стаття 47 в редакції Закону N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
Стаття 48. Порядок розгляду спорів з питань питної води
та питного водопостачання
Спори з питань питної води та питного водопостачання
розглядаються у судовому порядку.
Розділ XI
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ
ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 49. Участь України у міжнародному співробітництві
у сфері питної води та питного водопостачання
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері
питної води та питного водопостачання.
Україна впроваджує міжнародно-правові механізми гарантування
охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання
відповідно до міжнародних договорів.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми
міжнародного договору.
Розділ XII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
1-1. Встановити, що періодичний перегляд показників
безпечності та окремих показників якості питної води, вимоги до
якого встановлені в останній частині статті 28 цього Закону,
починається з дня набрання чинності пунктом 5 розділу II
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових
продуктів" ( 1602-18 ). { Розділ XII доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 1602-VII
( 1602-18 ) від 22.07.2014 }
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін
до законів, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2918-III

 

 

 
Друк

"Правила приймання стічних вод "

 

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

N 37 від 19.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
26 квітня 2002 р.
за N 403/6691

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держбуду України
19 лютого 2002 року N 37
( z0402-02 )


Правила приймання
стічних вод підприємств у комунальні та відомчі
системи каналізації населених пунктів України


1. Загальні положення

1.1. Правила розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), Водного
кодексу України ( 213/95-ВР ), постанови Кабінету Міністрів
України від 1 березня 1999 року N 303 ( 303-99-п ) "Про
затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення
навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" із
змінами і доповненнями (далі - Порядок), Правил охорони
поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року
N 465 ( 465-99-п ), згідно з Будівельними нормами і правилами
"Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" (БНіП 2.04.03-85, окрім
пункту 6.2).

1.2. Правила поширюються на комунальні підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства міст і селищ України та
інші підприємства, що мають на балансі системи місцевого
водопроводу та каналізації (далі - Водоканали), та на всі
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й
відомчої належності, які скидають свої стічні води в системи
каналізації населених пунктів (далі - Підприємства).

1.3. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі
мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих
споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони
навколишнього природного середовища від забруднення скидами
стічних вод Підприємств.

1.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке
значення:
абонент Водоканалу - юридична особа, яка уклала договір з
Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) каналізації;
головний каналізаційний колектор - трубопровід, який збирає
стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;
залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з
концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені
місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів;
збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з
окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор;
каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для
відведення та очищення стічних вод;
каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні
води Підприємства випускаються у збірний чи головний
каналізаційний колектор;
контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску
Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного чи
головного каналізаційного колектора;
локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд,
призначених для відводу стічних вод окремого Підприємства,
території;
локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод
окремого Підприємства, території до відповідних вимог;
об'єкт Підприємства - окремо розташована територія
Підприємства з відокремленими системами водопостачання і
водовідведення;
стічні води Підприємств - усі види стічних вод, що утворилися
внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх
системах водопостачання (господарсько-питного, технічного,
гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з
території Підприємства (з урахуванням субабонентів);
субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської
водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну
мережу через мережі абонента за укладеною з ним угодою та за
погодженням з Водоканалом.

1.5. На підставі цих Правил та Інструкції про встановлення та
стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи
каналізації населених пунктів ( z0402-02 ) (далі - Інструкція)
Водоканали розробляють місцеві Правила приймання стічних вод
підприємств у систему каналізації населеного пункту (далі -
місцеві Правила приймання), у яких установлюються допустимі
концентрації (далі - ДК) для кожної забруднюючої речовини, що може
скидатися Підприємствами в систему каналізації, а також
відображаються місцеві особливості приймання стічних вод
Підприємств у міську каналізацію.

1.6. Місцеві Правила приймання згідно з Законом України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) затверджують
виконавчі органи місцевих рад за поданням Водоканалів після
погодження з територіальними органами Мінекоресурсів та
Міністерства охорони здоров'я України.
Місцеві Правила приймання є обов'язковими для всіх
Підприємств, яким Водоканали надають послуги з водовідведення та
які розташовані на території даної місцевої ради.

1.7. Водоканали встановлюють кожному конкретному Підприємству
режими і нормативи скиду забруднюючих речовин у систему
каналізації населеного пункту, які не підлягають погодженню з
місцевими органами Мінекоресурсів та МОЗ України.

1.8. Водоканали приймають стічні води Підприємств до
комунальної або відомчої каналізації за умови, якщо каналізаційна
мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної
спроможності, показники якості стічних вод Підприємства
задовольняють вимоги місцевих Правил приймання та укладеного з
Водоканалом договору на приймання стічних вод (Договір на послуги
водовідведення).

1.9. Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну
систему населеного пункту через окремий випуск з обов'язковим
улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами
Підприємства в місцях, що мають під'їзні дороги. Об'єднання
випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється тільки
після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

1.10. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться
асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора,
здійснюється тільки через зливні станції Водоканалів. Підприємства
або приватні власники сплачують Водоканалу за їх транспортування
та очистку згідно з договором.

2. Права й обов'язки водоканалів і підприємств,
які користуються послугами міської каналізації

2.1. Водоканали мають право:
розробляти, погоджувати та представляти на затвердження
виконавчим органам рад місцеві Правила приймання стічних вод
підприємств, а також зміни і доповнення до них;
контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод
Підприємств;
пред'являти Підприємствам у встановленому порядку рахунки за
скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта
кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при
порушенні як цих Правил, так і місцевих Правил приймання;
здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений
з Підприємством заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю
стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб
визначаються в місцевих Правилах приймання;
вимагати від Підприємств будівництва локальних очисних споруд
при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення
на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах)
пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та
якості стічних вод згідно з місцевими Правилами приймання;
відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об'ємів
стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд
каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням
щодо забруднень;
обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при
невиконанні Підприємствами цих Правил та заходів з нормалізації
якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній
оплаті ними послуг водовідведення;
відключати Підприємства від мереж водопроводу та каналізації:
- після письмового попередження у разі:
відсутності договору або ухиленні від укладання або
продовження (переукладення) договору;
несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;
невиконання Підприємствами умов договору, цих Правил та
заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;
- негайно після усного попередження у разі загрози виходу з
ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму
роботи очисних споруд. При цьому за збитки Підприємств-порушників
Водоканал відповідальності не несе;
пред'являти Підприємствам претензії та позови (в
установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних
системам комунальної каналізації, а також виставляти рахунки за
скид понаднормативних забруднень;
на компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з
причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих
Підприємств, які порушували місцеві Правила приймання та умови
договору;
погоджувати проектну документацію на будівництво локальних
очисних споруд Підприємств, провадити вибірковий контроль
ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або
реконструкції для досягнення вимог місцевих Правил приймання;
застосовувати в разі порушень умов договору передбачені
договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. Водоканали зобов'язані:
забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод у
межах розрахункових проектних показників очисних споруд даного
населеного пункту згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод
від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості і
режиму скиду стічних вод Підприємства умовам укладеного договору
та місцевим Правилам приймання та за умови відсутності
заборгованості за послуги водовідведення;
установлювати кожному Підприємству кількісні та якісні
показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також
вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з
урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів
з Підприємствами на послуги водовідведення;
доводити Підприємствам протягом місячного терміну після
внесення змін до місцевих Правил приймання зміни у вимогах до
якісних показників стічних вод Підприємств, пов'язані із змінами
лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти;
здійснювати нагляд за технічним станом систем каналізації
населеного пункту, умовами скиду стічних вод Підприємств та за
виконанням Підприємствами місцевих Правил приймання і вимог
договору.

2.3. Підприємства мають право:
користуватися послугами міської каналізації з приймання,
відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо
приєднання абонентів до комунальної або відомчої каналізації
відповідно до Правил користування системами комунального
водопостачання та водовідведення в містах і селищах України,
затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.94 N 65
( z0165-94 ) та зареєстрованих Мін'юстом України 22.07.94 за
N 165/374, та укладеного договору на послуги водовідведення;
перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих
речовин в стічних водах свого Підприємства, виконані Водоканалом,
та оскаржувати їх;
звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно
(на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення аналізу
стічних вод підприємства.

2.4. Підприємства зобов'язані:
виконувати в повному обсязі вимоги цих Правил, місцевих
Правил приймання та договору на послуги водовідведення, своєчасно
оплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги;
дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та якісних
показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємства;
оплачувати рахунки за скид понаднормативних забруднень при
порушенні встановлених показників;
виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного терміну
попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних
спорудах з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при
цьому осадів, якщо стічні води Підприємства не задовольняють
вимоги місцевих Правил приймання. (Якщо Підприємство не може
забезпечити на даний час виконання місцевих Правил приймання за
деякими показниками, воно може укласти угоду про тимчасове
приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 6.5
цих Правил);
при збільшенні об'ємів стічних вод - звернутися до Водоканалу
за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод
Підприємства до міської каналізації та переоформленням договору;
надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо
своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод
підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи
каналізації підприємства та локальних очисних споруд;
при порушенні місцевих Правил приймання вживати необхідних
заходів для усунення порушень, а також інформувати про це
Водоканал та органи охорони природи;
компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системам
міської каналізації, водному об'єкту або іншим абонентам міської
каналізації;
брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж
своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних
витрат на відновлення системи міської каналізації у разі
погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської
каналізації з вини Підприємства;
здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю,
кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу
надавати відповідні звітні дані.

3. Відповідальність і заходи впливу за
порушення правил

3.1. Відповідальність Водоканалів та Підприємств, які
користуються послугами міської каналізації, визначається актами
чинного законодавства та умовами договорів.

3.2. У разі стягнення з Водоканалу органами Мінекоресурсів
України збору за понадлімітні обсяги скидів згідно з пунктом 8
Порядку або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення
природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку
розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок
порушення законодавства про охорону та раціональне використання
водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від
18.05.95 N 37 ( z0162-95 ), із змінами та доповненнями і
зареєстрованої у Мін'юсті України 01.06.95 за N 162/698, Водоканал
може пред'являти регресний позов на всю суму збитків
Підприємствам, з вини яких це сталося.

3.3. При необхідності перекладання аварійних або заміни
зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного
впливу стічних вод Підприємств кошторисну вартість цих робіт
(загальні капітальні вкладення) К розподіляють між
заг.
Підприємствами, які скидали стічні води з порушенням місцевих
Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою

Q х Ш
i i
К = ----------------- К ,
i n заг.
S Q х Ш
i i
i=1
де К - відшкодування заподіяних збитків і-м Підприємством на
i
відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис.грн.;
Q - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-те
i
Підприємство, куб.м/добу;
Ш - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з
i
агресивними властивостями, стягнута Водоканалом за останні три
роки з і-го Підприємства, тис.грн.

3.4. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих
мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на
затвердження місцевим органам державної влади, які приймають
рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Підприємство
відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до
нього заходи, передбачені договором.

3.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями
Підприємств (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які
призводять до обмеження пропускної спроможності міської
каналізаційної мережі, Підприємства відшкодовують витрати на
проведення робіт з відновлення пропускної спроможності
трубопроводів та колекторів з притягненням їх сил та засобів.

3.6. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються
на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах
для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди,
осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які
знаходяться на балансі Водоканалу, збір за забруднення
навколишнього природного середовища у цій частині не стягується за
умови наявності погодженого з територіальними органами
Мінекоресурсів України перспективного плану заходів щодо їх
подальшої утилізації або знешкодження.

3.7. При неможливості використання осадів та мулів через їх
непридатність до використання у сільському господарстві
(підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та
необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах
кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення
навколишнього природного середовища) розподіляється серед
Підприємств, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів
та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для
конкретного Підприємства виконується за формулою
П
i
В = ------------- В ,
i заг.
n
S П
i
i=1
де В - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів,
i
яка має бути відшкодована і-м Підприємством;
В - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення
заг.
осадів і мулів, тис.грн.;
П - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються
i
біологічному розкладу, і-м Підприємством, т;
n
S П - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються
i
i=1
біологічному розкладу, усіма Підприємствами, т.
Участь Підприємств у роботах з розміщення цих осадів
визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.4.


4. Загалтні вимоги до складу та властивостей
стічних вод, які скидають у міську каналізацію

4.1. До системи каналізації населених пунктів приймаються
стічні води Підприємств, які не порушують роботу каналізаційних
мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть
бути знешкоджені разом із стічними водами населених пунктів до
вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення
зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 25.03.99 N 465 ( 465-99-п ).

4.2. Стічні води, які підлягають прийманню до міської
каналізаційної мережі, не повинні:
містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини,
здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;
містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі,
решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, грунт, абразивні
порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок,
металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну
дробину, хлібні дріжджі та інше);
містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не
піддаються біологічному розкладу;
містити речовини, для яких не встановлено граничнодопустимих
концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин,
що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин,
для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;
містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та
радіоактивні забруднення;
містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні
речовини (далі - СПАР), які важко руйнуються;
мати температуру вище 40 град. С ;
мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;
мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного
споживання кисню за 5 діб (далі - БСК 5) більше ніж у 2,5 раза;
мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисних споруд
каналізації даного населеного пункту;
містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих
концентрацій, установлених місцевими Правилами приймання.

4.3. Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну
мережу:
кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при
змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид
вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші
токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;
концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а
також конденсат, нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та
дощові води (при повній роздільній системі каналізації);
стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні
речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т.ч.
стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;
стічні води Підприємств, взаємодія яких може призвести до
утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також
великої кількості нерозчинних у воді речовин.
Такі стічні води перед випуском у каналізацію населеного
пункту повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних
очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням
утворених осадів.

4.4. Стічні води Підприємств, що скидаються асенізаційним
транспортом у зливні станції, повинні відповідати вимогам цих
Правил.

4.5. Якщо кількість і склад стічних вод Підприємства значно
змінюються протягом доби та перевищують допущені до скиду
концентрації забруднюючих речовин, на Підприємствах повинні
встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які
забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

5. Визначення допустимих концентрацій
забруднюючих речовин у стічних водах підприємств

5.1. ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств
визначають, виходячи з таких умов:
ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випуску
Підприємства);
ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки (на
вході в ці споруди);
величини лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму, які
встановлені Водоканалам органами Мінекоресурсів України в дозволах
на спеціальне водокористування;
допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що
використовуватимуться як органічні добрива (згідно з пунктом 5.7
цих Правил).
З цих чотирьох величин найменша встановлюється як ДК.
Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах
Підприємств проводять для кожної з очисних споруд каналізації, що
є в населеному пункті, чи для кожного з колекторів, які відводять
стічні води до цих очисних споруд.

5.2. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах
за ДК в каналізаційній мережі ДК приймають за даними додатка 1 до
цих Правил.

5.3. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах
за ДК в спорудах біологічної очистки розрахунок виконується за
формулою
( С - С ) х Q
i i гп
ДК = ----------------------- + С ,
i i гп , г/куб.м
S Q
п
де С - ДК забруднюючої речовини в аеротенку, г/куб.м
i
(приймається за даними додатка 2 до цих Правил або за проектом
міських очисних споруд);
Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні
споруди, куб.м/добу;
S Q - середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які
п
можуть містити це забруднення, куб.м/добу;
С - концентрація забруднюючої речовини в
i гп
господарсько-побутових стічних водах, г/куб.м. Приймається за
фактичними середніми даними експлуатаційних служб Водоканалу. За
відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20
г/куб.м; заліза загального - 2 г/куб.м; жирів - 30 г/куб.м; СПАР -
5 г/куб.м; хлоридів - додатково 50 г/куб.м до вмісту в джерелі
водопостачання; фосфатів - 10 г/куб.м; для інших речовин,
регламентованих ГОСТ "Вода питна", - за середньорічним умістом у
водопровідній воді.

5.4. У разі наявності в міських стічних водах кількох
забруднюючих речовин 1-го і 2-го класів небезпеки, що нормуються
за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної
i
з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі
стічними водами.

5.5. ДК конкретного забруднення за величиною загального
ліміту на його скид у водойму (Л , т/рік) розраховують за
формулою заг.
(Л - Л ) х 10 (степені 6)
заг. гп
ДК = --------------------------, г/куб.м,
i
365 х (1- К ) х S Q
р п

365 х С х Q х (1- К )
i гп гп р
де Л = ----------------------------------, т/рік - частка
гп. 10 (степені 6)
ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного
пункту;
365 - кількість днів у році;
SQ - середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які
п
можуть містити це забруднення, куб.м/добу;
К - коефіцієнт ефективності видалення даного забруднення на
р
міських очисних спорудах.
Значення коефіцієнта К приймають згідно з фактичними даними
р
для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 2
до цих Правил.

5.6. Якщо на деяку речовину загальний ліміт (Л ) органами
заг.
Мінекоресурсів України ще не встановлено, тоді за ліміт беруть
масу речовини, що скидається у водойму за її наявності в суміші
стічних вод на рівні ГДК , установленої для водойми
вод.
відповідного призначення:
ГДК х Q
вод. заг.
Л = ----------------------, т/рік,
заг. 106

де Q - річна кількість стічних вод, куб.м/рік;
заг.
ГДК - ГДК забруднюючої речовини у водоймі
вод.
господарсько-питного та культурно-побутового водокористування,
г/куб.м (беруть за табл.1 СанПіНу N 4630-88) або ГДК (ОБРВ)
забруднюючої речовин рибогосподарських водойм, г/куб.м (беруть за
Узагальненим переліком ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води
рибогосподарських водойм або за додатком 2 до цих Правил).

5.7. Якщо місцевими органами влади за погодженням з органами
МОЗ України прийняте рішення про утилізацію осадів стічних вод як
органічних добрив, то виконується додатковий розрахунок ДК важких
металів у стічних водах Підприємств за допустимою концентрацією
важких металів в осадах стічних вод, що утворюються на міських
каналізаційних очисних спорудах (МКОС), розрахунок виконується за
формулою
( С - С ) х Q
i вм i вм гп
ДК = ------------------------- + С , г/куб.м,
i вм S Q i вм гп
п
де С - ДК важкого металу на вході МКОС, г/куб.м.
i вм
Розраховується за формулою
( q К + q К ) С
1 1 2 2 i ос
С = -----------------------------, г/куб.м,
i вм К х Q
p
де q та q - кількість сирого осаду, що затримується у
1 2
первинних відстійниках, та кількість активного мулу, що
затримується у вторинних відстійниках, т/добу;
К - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних
1
відстійників на суху речовину, К = (100 - W )/100, де W -
1 1 1
вологість сирого осаду, %;
К - коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу
2
вторинних відстійників на суху речовину, К = (100 - W )/100, де
2 2
W - вологість надлишкового активного мулу, %;
2
С - допустимий вміст важкого металу в осадах, г/т сухої
i ос
речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил;

К - коефіцієнт ефективності видалення важкого металу на
р
міських каналізаційних очисних спорудах (МКОС). Приймається за
середніми фактичними даними експлуатації очисних споруд. За їх
відсутності - за даними додатка 3 до цих Правил;
Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні
споруди, куб.м/добу;

S Q - середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які
п
можуть містити це забруднення, куб.м/добу;
С - концентрація важкого металу в господарсько -
i вм гп
побутових стічних водах, г/куб.м. Приймається за середньорічним
умістом у водопровідній воді даного населеного пункту.
За відсутності конкретних даних про кількість осадів
первинних та вторинних відстійників загальна кількість осадів
стічних вод приймається 0,01 Q (1% від середньодобової витрати
стічних вод), вологість - 96,2%.

6. Порядок укладення договорів про скид стічних
вод у систему каналізації

6.1. Підключення нових абонентів до системи каналізації
дозволяється лише за наявності проекту приєднання до мереж
каналізації населеного пункту, розробленого у відповідності до
чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом у
встановленому порядку.
Приймання стічних вод Підприємств у систему каналізації
здійснюється за договорами.

6.2. Підприємства, які приєднані до системи каналізації, для
укладання договору про приймання стічних вод подають Водоканалу не
менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення
терміну попереднього договору:
лист-заявку на укладення договору на скид стічних вод із
зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об'ємів
стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних
вод за кожним з випусків;
генплан об'єкта в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами
та випусками до міської каналізації;
індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на
одиницю продукції або послуг;
паспорт водного господарства.
У місцевих Правилах приймання можуть бути передбачені
додаткові вимоги до укладення договору, які враховують місцеві
особливості.

6.3. Істотними умовами договору на скид (приймання) стічних
вод Підприємств у систему каналізації є:
обсяги та режим скиду стічних вод;
розмір та порядок оплати послуг водовідведення;
ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються
Підприємством;
розмір та порядок плати за скид стічних вод з
понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих
речовин) - визначається за Інструкцією про встановлення та
стягнення плати за скиди промислових стічних вод у системи
каналізації населених пунктів;
права та обов'язки сторін договору;
відповідальність сторін договору.
За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші
істотні умови.

6.4. Підставами для відмови в укладенні договору на скид
(приймання) стічних вод Підприємства в систему каналізації є:
забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні
мережі заборонений розділом 4 цих Правил;
значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах,
яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних
вод;
перевантаження (вичерпання пропускної спроможності)
каналізаційної мережі або очисних споруд.

6.5. Якщо Підприємство не може забезпечити виконання місцевих
Правил приймання за деякими показниками, воно звертається до
Водоканалу з обгрунтованим проханням про приймання таких стічних
вод з доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду
до вимог місцевих Правил приймання.
Водоканал розглядає ці обгрунтування у 15-денний строк і може
прийняти рішення про укладення договору про приймання
наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього
Підприємства плату за скид понаднормативних забруднень згідно з
Інструкцією про встановлення та стягнення плати, яка справляється
за скиди промислових стічних вод у системи каналізації
( z0402-02 ).

6.6. Договір про приймання стічних вод у комунальну
каналізацію розробляє Водоканал у 30-денний строк з моменту подачі
Підприємством листа-заявки відповідно до Правил користування
( z0165-94 ), цих Правил, поданих Підприємством матеріалів і
лімітів скиду забруднень у водойму, установлених Водоканалу
органами Мінекоресурсів України, та передає два примірники
договору Підприємству-абоненту.

6.7. У 20-денний строк абонент зобов'язаний оформити договір
зі свого боку та повернути один примірник договору Водоканалу.
Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його
істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не
передбачено пізнішого терміну.

6.8. Усі майнові спори стосовно договору розв'язуються згідно
з чинним законодавством України.

7. Порядок контролю за скидом стічних вод
у каналізацію населеного пункту

7.1. Підприємства зобов'язані здійснювати контроль за
кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи
міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких
провадиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються
Водоканалом.
За наявності локальних очисних споруд Підприємства повинні
здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що
надходять, очищених стічних вод та враховувати об'єми видалених із
стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути
оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які
зберігаються на Підприємстві не менше трьох років.
Місця та періодичність відбору проб Підприємствами мають бути
погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів - з
органами державного нагляду (органами Міністерства охорони
здоров'я та Мінекоресурсів України).
Підприємства згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 391 ( 391-98-п ) "Про затвердження
Положення про державну систему моніторингу навколишнього
природного середовища" зобов'язані збирати і безстроково зберігати
первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та
безплатно надавати додатково до форм статистичної звітності дані
спостережень та іншу інформацію на запит органів державної
виконавчої влади.
Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні
фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються на Підприємстві
безстроково.

7.2. Підприємства зобов'язані систематично (відповідно до
місцевих Правил приймання) подавати до Водоканалу інформацію про
об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської
каналізації. Інформацію підписують керівник Підприємства та особа,
відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства несе
відповідальність за достовірність інформації.

7.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних
та залпових скидів шкідливих речовин, проведення
аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно
інформувати Водоканал, місцеві органи Мінекоресурсів та
Держсанепіднагляду.

7.4. Підприємства, які скидають стічні води до міської
каналізації, повинні забезпечити можливість проведення Водоканалом
у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи
надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу.
Порядок та періодичність відбору контрольних проб визначається у
місцевих Правилах приймання.

7.5. Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю
стічних вод, що скидають Підприємства. Цю роботу організовує
адміністрація Водоканалу, яка розробляє інструктивні матеріали
щодо контролю за стічними водами Підприємств, які затверджує
керівник Водоканалу. Адміністрація Водоканалу повинна передбачити
виділення відповідних трудових та матеріальних ресурсів,
обладнання, транспортних засобів, виходячи з потреби контролю
обсягів та якості стічних вод кожного Підприємства не менше одного
разу на три місяці.

7.6. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах
Підприємств використовуються як дані лабораторії Водоканалу, так і
результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих
органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного
середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі
акредитації.

7.7. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод
Підприємств засоби вимірювань повинні бути повірені органами
Держстандарту України та зареєстровані у Водоканалі.

7.8. З метою контролю якості стічних вод Підприємств
Водоканал здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах
перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою
для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір
контрольних проб стічних вод Підприємств виконується
уповноваженими представниками Водоканалу, що фіксується у
спеціальному журналі або акті, який підписують як представники
Водоканалу, так і представник Підприємства-абонента.
У разі неявки уповноваженого представника Підприємства або
при його відмові підписати акт останній підписується
представниками Водоканалу із зазначенням прізвища представника
абонента, який відмовився підписати акт.

7.9. При відмові Підприємства виділити відповідальну особу
для відбору проб, зволіканні з допуском представника Водоканалу на
територію Підприємства (більш ніж 30 хвилин після його прибуття)
або створенні перешкод у відборі проб з боку представників
Підприємства, Водоканал виставляє Підприємству рахунок за
понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності К = 5
к
за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

7.10. При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених
договором або місцевими Правилами приймання, Водоканал після
закінчення аналізу направляє Підприємству повідомлення про
виявлене перевищення ДК забруднень (листом або телефонограмою) у
термін, визначений місцевими Правилами приймання, але не більше 15
днів. Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення
ДК Водоканал згідно з Господарським процесуальним кодексом України
( 1798-12 ) направляє Підприємству претензію, до якої додаються:
копія акта про відбір проби, копія результатів аналізу стічних
вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод
(передаються лише ті документи, що відсутні на Підприємстві).

7.11. У місцевих Правилах приймання конкретизується порядок
відбору проб стічних вод на аналіз, порядок їх оформлення, а також
порядок проведення аналізу проб.

Начальник Управління реформування
та розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства О.О. Мільнер

----------------------------------------------------------------

 

Друк

"Закон України Про житлово-комунальні послуги"

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Норми, що регулюють надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління будинком, спорудою або групою будинків, ремонту приміщень, будинків, споруд, втратили чинність на підставі Закону № 2189-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2018, № 1, ст.1}

Про житлово-комунальні послуги

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 47, ст.514)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 882-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 24, ст.297 
№ 2404-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 40, ст.524 
№ 2479-VI від 09.07.2010, ВВР, 2010, № 49, ст.571 
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2010, № 40, ст.524 
№ 3569-VI від 05.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.76 
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53 
№ 4231-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 37, ст.445 
№ 4434-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 42, ст.526 
№ 5400-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.537 
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682 
№ 1198-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.874 
№ 615-VIII від 15.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.362 
№ 626-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.364 
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482 
№ 1540-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.833 
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;

аварія - пошкодження інженерних мереж, обладнання або конструктивних елементів споруд, що виникло з техногенних або природних причин, які перешкоджають їх подальшій експлуатації відповідно до технічних умов;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;

власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку;

внутрішньобудинкові системи - мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які знаходяться в межах будинку, споруди;

засіб обліку - прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики;

кількісний показник житлово-комунальних послуг - одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з законодавством;

комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газопостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством;

{Абзац одинадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2019-VIII від 13.04.2017}

непереборна сила - дія надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору;

норми споживання - кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

споживач - фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу;

точка розподілу - місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання;

управитель - особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;

утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

якість житлово-комунальної послуги - сукупність нормованих характеристик житлово-комунальної послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача відповідно до законодавства.

Стаття 2. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг

1. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг базується на таких принципах:

1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів;

2) створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій;

3) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

4) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, перелік яких визначено цим Законом, з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей;

5) забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку, місцеперебування та форми власності юридичних осіб тощо;

6) дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг;

7) забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян.

Стаття 3. Предмет регулювання цього Закону. Суб'єкти у сфері житлово-комунальних послуг

1. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають між виробниками, виконавцями, споживачами у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг.

2. Суб'єктами цього Закону є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, власники, виробники, виконавці та споживачі житлово-комунальних послуг.

Стаття 4. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг

1. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері житлово-комунальних послуг.

2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законами України, то застосовуються правила міжнародних договорів.

Розділ II 
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

{Назва розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері житлово-комунальних послуг

{Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3610-VI від 07.07.2011№ 5459-VI від 16.10.2012}

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:

1) забезпечення формування державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;

2) організація в межах його повноважень розроблення державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;

3) розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат та втрат ресурсів, що використовуються при виробництві, транспортуванні та постачанні житлово-комунальних послуг;

4) розроблення в межах повноважень системи нормативно-правових актів щодо формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), стандартів, нормативів, норм, порядків та правил у сфері житлово-комунальних послуг, а також щодо експлуатації, поточного і капітального ремонтів, реконструкції об’єктів житлового фонду;

5) розроблення типових договорів;

6) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг;

7) нормативно-правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій для здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);

8) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону.

{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 882-VI від 15.01.2009№ 2479-VI від 09.07.2010№ 5400-VI від 02.10.2012; в редакції Закону № 5459-VI від 16.10.2012}

2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:

1) реалізація державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;

2) організація в межах його повноважень реалізації державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;

3) сприяння створенню виконавцями/виробниками систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних або міжнародних стандартів;

4) організація та виконання в межах повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;

5) проведення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;

6) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону.

{Частина статті 5 в редакції Закону № 5459-VI від 16.10.2012}

3. Центральні органи виконавчої влади беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері житлово-комунальних послуг у межах своїх повноважень, визначених законами.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, організовує роботу щодо призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

{Частину третю статті 5 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}

{Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, формує в межах своєї компетенції державну політику щодо встановлення цін на природний газ, тарифів на транспортування та постачання підприємствам і організаціям, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги населенню.

{Абзац перший частини четвертої  статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3610-VI від 07.07.2011№ 1540-VIII від 22.09.2016№ 2019-VIII від 13.04.2017}

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є державним колегіальним органом, що здійснює регулювання діяльності у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії), централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів для об’єктів, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об'єктів з потужністю перероблення чи захоронення понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік.

{Частину статті 5 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2592-VI від 07.10.2010№ 5400-VI від 02.10.2012№ 1540-VIII від 22.09.2016}

{Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг

1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг належить:

1) забезпечення дотримання вимог законодавства у цій сфері;

2) розроблення і реалізація регіональних та місцевих програм, участь у розробленні і реалізації державних програм у цій сфері;

3) ліцензування певних видів господарської діяльності відповідно до закону;

4) взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

5) залучення небюджетних джерел фінансування для забезпечення виконання державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;

6) здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

7) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.

Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг

1. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить:

1) затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і регіональних програм;

2) встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону;

3) затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням;

4) визначення виконавця житлово-комунальних послуг (крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до цього Закону в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

{Пункт 4 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1198-VII від 10.04.2014}

5) управління об'єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;

6) забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості;

7) встановлення зручного для населення режиму роботи виробників та виконавців;

8) інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;

9) укладання договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг;

10) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг;

11) проведення моніторингу виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;

12) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.

Розділ III 
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 8. Нормативне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг

1. Стандарти, нормативи, норми і правила встановлюють комплекс якісних та кількісних показників і вимог, які регламентують вироблення та виконання житлово-комунальних послуг з урахуванням соціальних, економічних, природно-кліматичних та інших умов регіонів та населених пунктів.

2. Стандарти, нормативи, норми, порядки і правила у сфері житлово-комунальних послуг розробляють і затверджують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їхніх повноважень та згідно із законодавством.

{Постанови КМ № 481№ 630№ 1070}

{Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}

3. Інші центральні органи виконавчої влади затверджують нормативно-правові акти у сфері житлово-комунальних послуг, що видаються в межах їхніх повноважень після погодження або спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і реєструються в установленому законодавством порядку.

Стаття 9. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг

1. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг здійснюють центральні органи виконавчої влади та інші уповноважені на це органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень.

{Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}

2. Зазначені у частині першій цієї статті органи можуть залучати до своєї роботи на громадських засадах представників органів самоорганізації населення та членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо.

3. Результати перевірок відповідності дотримання стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг та висновки, отримані в результаті роботи комісій, які створені з ініціативи або за участю органів місцевого самоврядування та/чи органів самоорганізації населення та членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, мають безперешкодно надаватися для ознайомлення цим представникам за їхнім зверненням.

Стаття 10. Сертифікація та ліцензування у сфері житлово-комунальних послуг

1. Для підтвердження відповідності дотримання вимог кодексів усталеної практики, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил фізичні та юридичні особи - виконавці певних видів житлово-комунальних послуг отримують сертифікат відповідності якості цих послуг згідно із законом.

2. Порядок видачі і позбавлення сертифіката, термін його дії, а також вичерпний перелік видів житлово-комунальних послуг, які підлягають сертифікації, встановлює Кабінет Міністрів України.

3. Певні види господарської діяльності у сфері житлово-комунальних послуг підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Стаття 11. Громадські слухання та громадський контроль у сфері житлово-комунальних послуг

1. Громадські слухання у сфері житлово-комунальних послуг проводяться в порядку, визначеному статутом територіальної громади.

2. З метою забезпечення прав населення на отримання інформації щодо дотримання вимог законодавства, а також стандартів, нормативів, норм і правил у сфері житлово-комунальних послуг органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень:

1) не рідше одного разу на рік через засоби масової інформації інформують населення про стан та плани, проекти розвитку, реформування житлово-комунального господарства відповідного населеного пункту;

2) залучають представників органів самоорганізації населення та членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, які зареєстровані в установленому порядку, до участі в обговоренні стану та планів, проектів розвитку, реформування житлово-комунального господарства відповідного населеного пункту;

3) готують пропозиції органам місцевого самоврядування щодо погодження інтересів територіальних громад та виконавців/виробників у разі виникнення розбіжностей при визначенні потреби територіальної громади в цих послугах, їх кількості, якості та вартості.

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

Розділ IV 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ НАДАННЯ

Стаття 12. Класифікація житлово-комунальних послуг

1. Житлово-комунальні послуги поділяються за:

1) функціональним призначенням;

2) порядком затвердження цін/тарифів.

Стаття 13. Розподіл житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення

1. Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на:

1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), газопостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);

{Пункт 1 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1198-VII від 10.04.2014№ 2019-VIII від 13.04.2017}

2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);

3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);

4) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).

2. Примірні переліки житлово-комунальних послуг та їх склад залежно від функціонального призначення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Стаття 14. Розподіл житлово-комунальних послуг за порядком затвердження цін/тарифів

1. Залежно від порядку затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вони поділяються на три групи:

1) перша група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують уповноважені центральні органи виконавчої влади, а у випадках, передбачених законом, - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

{Пункт 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3610-VI від 07.07.2011№ 5459-VI від 16.10.2012№ 1540-VIII від 22.09.2016}

2) друга група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують органи місцевого самоврядування для надання на відповідній території;

3) третя група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).

2. Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і затверджуються центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах, та органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених законом.

{Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

Стаття 15. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг

1. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг встановлюються з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог проживання людей та їх перебування в приміщеннях, забезпечення технічних вимог до експлуатації будинку (споруди), підтримання несучої спроможності конструкцій та експлуатаційних характеристик внутрішньобудинкових мереж і систем.

2. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг, які визначають мінімальний перелік, мінімальні вимоги до кількості та якості житлово-комунальних послуг, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. До переліку мінімально необхідних житлово-комунальних послуг не можуть включатися послуги, ціни/тарифи на які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).

Стаття 16. Порядок надання житлово-комунальних послуг

1. Порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства.

2. Перелік житлово-комунальних послуг, що надаються споживачу, залежить від рівня благоустрою відповідного будинку (споруди).

3. Комунальні послуги надаються споживачам безперебійно, виключно за винятком часу перерв на:

1) проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з нормативними документами. Допустима тривалість перерв у наданні послуг, їх періодичність встановлюються Кабінетом Міністрів України на підставі стандартів, нормативів, норм, порядків та правил експлуатації, проведення випробувань теплових мереж, поточного і капітального ремонтів, реконструкції об'єктів житлового фонду;

2) міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних умов згідно з правилами та іншими нормативними документами;

3) ліквідацію наслідків аварій або дії обставин непереборної сили. Перерва у наданні комунальних послуг, яка виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, має бути ліквідована у найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами. Якщо ліквідація наслідків аварії або дії обставин непереборної сили потребує більше однієї доби, виконавець/виробник спільно з органами місцевого самоврядування здійснює заходи щодо зменшення її негативного впливу на споживачів.

{Частина третя статті 16 в редакції Закону № 3569-VI від 05.07.2011}

4. У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов'язаний повідомити через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніш як за 10 днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.

Виконавець/виробник зобов'язаний проводити перерахунок розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні не в повному обсязі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Частина четверта статті 16 в редакції Закону № 3569-VI від 05.07.2011}

5. У разі перевищення нормативно встановлених термінів, за винятком настання форс-мажорних обставин, виконавець/виробник несе відповідальність згідно із законом.

6. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, мають право тимчасово визначати інші норми споживання, якості та режими надання житлово-комунальних послуг з урахуванням технічних можливостей підприємств, кліматичних та інших місцевих умов.

7. Термін дії рішення щодо обмеження інших параметрів та нормативів споживчих властивостей, режимів надання житлово-комунальних послуг не може перевищувати один рік.

Стаття 17. Порядок доступу до житла та іншого володіння для ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, перевірки показань засобів обліку

1. Споживач зобов'язаний забезпечити доступ до мережі, арматури, засобів обліку, розподільчих систем представників виконавця/виробника за наявності в них відповідного посвідчення:

1) для ліквідації аварій - цілодобово;

2) для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних та профілактичних оглядів, зняття контрольних показників засобів обліку тощо - згідно з істотними умовами договору.

2. Працівники виконавця/виробника повинні поважати права споживачів, перебувати (відвідувати) тільки в тих приміщеннях, де розташоване обладнання, перевірка, ремонт, огляд якого відбувається.

3. У невідкладних випадках, пов'язаних з урятуванням життя людей та майна, може бути здійснене проникнення до житла та іншого володіння особи для проведення в них огляду та ліквідації аварій без отримання згоди споживача (несанкціонований доступ) у порядку, встановленому цією статтею.

4. Якщо споживач відсутній і при цьому немає можливості встановити зв'язок з ним з метою його інформування про необхідність негайного прибуття до приміщення або він відмовляється допустити в займані ним приміщення представників виконавця/виробника і при цьому є об'єктивні підстави вважати, що аварія, неполадки, які унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам, відбулися саме в цих приміщеннях, - доступ у приміщення відбувається без отримання згоди споживача (несанкціонований доступ).

5. Представник виконавця/виробника попереджає споживача, який присутній, але відмовляється допустити до житла та іншого володіння, про здійснення несанкціонованого доступу.

6. Під час здійснення несанкціонованого доступу і до повного завершення робіт, визначених частиною сьомою цієї статті, повинні бути присутні: представник виконавця/виробника, представник балансоутримувача/управителя, Національної поліції, аварійно-ремонтної бригади та споживач з будь-якого із суміжних приміщень.

{Частина шоста статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015}

7. Під час несанкціонованого доступу на аварійно-ремонтну бригаду покладаються такі обов'язки:

1) забезпечення доступу в приміщення шляхом порушення конструктивної цілісності вхідних дверей або вікон у приміщенні після погодження своїх дій з іншими учасниками несанкціонованого доступу;

2) здійснення огляду місця аварії, неполадки, що унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам;

3) проведення ремонтних та відновлювальних робіт;

4) термінове відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон приміщення, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу, і проведення ремонтних та відновлювальних робіт, але не більше ніж протягом доби з часу проведення несанкціонованого доступу;

5) дотримання прав громадян, які проживають у цих приміщеннях, мінімізація негативних наслідків несанкціонованого доступу, зокрема щодо їх майна та обмеження доступу лише приміщеннями, необхідними для проведення робіт.

8. Представник виконавця/виробника складає акти про проведення несанкціонованого доступу та про проведення ремонтних та відновлювальних робіт, які підписуються всіма учасниками несанкціонованого доступу. В актах обов'язково зазначаються: підстави для несанкціонованого доступу, відмітка про попередження споживача із зазначенням часу та осіб, які вели переговори із споживачем, у разі, якщо вони були проведені, причина та місце виникнення аварії, неполадки, перелік виконаних робіт, прізвище, ім'я, по батькові та посади учасників несанкціонованого доступу. Оригінали складених актів зберігаються у виконавця/виробника, іншим учасникам несанкціонованого доступу видаються копії, завірені печаткою виконавця.

9. Представник виконавця/виробника опечатує відновлені двері, вікна власною печаткою та ставить підпис, час і дату опечатування.

Стаття 18. Оформлення претензій споживачів до виконавців

1. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.

2. Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

3. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

4. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

5. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

6. У разі встановлення за результатами аналізу факту погіршення нормованих показників якості води, витрати споживача, які він здійснив при оплаті вартості проведення аналізу води, підлягають компенсації за рахунок виконавця/виробника.

Розділ V 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ, ВИКОНАВЦІВ, ВИРОБНИКІВ

Стаття 19. Учасники договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг

1. Відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

2. Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець, виробник.

3. Виробник послуг може бути їх виконавцем.

4. Виконавцем послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація).

{Статтю 19 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1198-VII від 10.04.2014}

5. Виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.

{Статтю 19 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1198-VII від 10.04.2014}

6. Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або виробником.

Стаття 20. Права та обов'язки споживача

1. Споживач має право:

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.

3. Споживач зобов'язаний:

1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;

2) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;

3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

4) за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;

6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах.

Стаття 21. Права та обов'язки виконавця

1. Виконавець має право:

1) розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-комунальні послуги першої і другої групи (пункти 1 та 2 частини першої статті 14 цього Закону) в порядку, встановленому законодавством;

2) пропонувати при укладенні договору ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи (пункт 3 частини першої статті 14 цього Закону);

3) брати участь у конкурсах на набуття права виконувати житлово-комунальні послуги на певній території відповідно до цього Закону;

4) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості цих робіт;

6) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати житлово-комунальних послуг і повертати їх у разі ненадання таких послуг чи пільг;

7) на відшкодування втрат у разі затвердження відповідним органом місцевого самоврядування цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

8) доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.

2. Виконавець зобов'язаний:

1) забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

{Пункт 1 частини другої статті 21 в редакції Закону № 882-VI від 15.01.2009}

2) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;

3) підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;

4) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

5) своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

6) розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

7) утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором та/або законодавством;

8) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт у розмірі, визначеному договором або законодавством;

9) вести облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;

10) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.

Стаття 22. Права та обов'язки виробника

1. Виробник має право:

1) розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги першої та другої груп (пункти 1 та 2 частини першої статті 14 цього Закону);

2) пропонувати при укладенні договору ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи (пункт 3 частини першої статті 14 цього Закону);

3) укладати договори з органами місцевого самоврядування на виробництво та створення житлово-комунальних послуг;

4) вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих послуг від виконавців;

5) брати участь у конкурсах на набуття права виробництва житлово-комунальних послуг на певній території;

6) видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до відповідних централізованих інженерних мереж у встановленому законодавством порядку;

7) отримувати інформацію про місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та інші галузеві програми для відповідних територій;

8) на відшкодування втрат у разі затвердження відповідним органом місцевого самоврядування цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

2. Виробник зобов'язаний:

1) укласти договір з виконавцем (споживачем) про умови надання житлово-комунальних послуг;

2) виробити житлово-комунальні послуги відповідно до умов договору, стандартів, нормативів, норм і правил;

3) проводити в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

4) впроваджувати ресурсозберігаючі та новітні технології виробництва житлово-комунальних послуг;

5) здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів;

6) надавати в установленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо.

Стаття 23. Права власника

1. Власник має право тримати на балансі та управляти належним йому майном.

2. Власник має право доручати повністю або частково розпоряджатися та управляти належним йому майном відповідно до закону та договору балансоутримувачу або управителю.

3. У разі спільної власності кількох співвласників рішення щодо утримання на балансі та/або управління майном приймається відповідно до закону.

Стаття 24. Права та обов'язки балансоутримувача

1. Балансоутримувач має право:

1) здійснювати функції утримання на балансі переданого йому за договором з власником майна та управляти їм чи передавати за договором повністю або частково функції управління управителю;

2) визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту майна;

3) укладати договори на надання житлово-комунальних послуг;

4) приймати рішення щодо використання коштів на виконання капітального та поточного ремонтів;

5) здійснювати господарську діяльність у порядку, визначеному законом;

6) звертатися до суду про звернення стягнення на майно осіб, які відмовляються оплачувати рахунки за споживання житлово-комунальних послуг або відшкодовувати завдані збитки майну, що перебуває в нього на балансі.

2. Балансоутримувач зобов'язаний:

1) укладати договір з власником (співвласниками) на утримання на балансі відповідного майна;

2) утримувати на балансі майно, визначене договором з власником (співвласниками);

3) вести бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність відповідно до законодавства;

4) забезпечувати управління майном власними силами або укладати договір з юридичною особою на управління майном;

5) забезпечити умови для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил;

6) забезпечити належні експлуатацію та утримання майна, що перебуває на його балансі.

Стаття 25. Права та обов'язки управителя

1. Управитель має право:

1) здійснювати управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд та забезпечувати їх належну експлуатацію;

2) укладати договори з виробниками, виконавцями, споживачами в порядку, встановленому законом;

3) контролювати виконання умов договорів на надання житлово-комунальних послуг;

4) отримувати плату за виконання власних функцій;

5) доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів тощо в порядку, визначеному законом і договором;

6) звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та до суду в межах повноважень, визначених законом та договором, для забезпечення належного виконання умов договору виробниками, виконавцями та споживачами.

2. Управитель зобов'язаний:

1) забезпечувати експлуатацію будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд та об'єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях, згідно з умовами укладених договорів, стандартами, нормативами, нормами і правилами;

2) дотримуватись умов договорів з учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

3) вимагати беззастережного виконання умов договору, стандартів, нормативів, норм і правил від виконавців послуг;

4) вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих житлово-комунальних послуг від споживачів;

5) надавати необхідну інформацію споживачам та реєструвати звернення споживачів у встановленому законодавством порядку в разі виникнення аварій або тимчасового припинення виконання будь-якої послуги, передбаченої договором;

6) контролювати стан забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами, проведення перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

7) здійснювати огляд основних конструктивних елементів, огороджуючих конструкцій будинків і споруд, інженерних мереж, об'єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях (зовнішніх та внутрішньобудинкових систем, під'їзних шляхів і тротуарів), і складати відповідні акти;

8) забезпечувати здійснення профілактичних, поточних, капітальних та аварійних ремонтів відповідно до встановлених стандартами, нормативами, нормами і правилами вимог щодо строків та регламентів;

9) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо.

Розділ VI 
ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 26. Істотні умови договору між виконавцем/виробником та споживачем

1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є:

1) найменування сторін;

2) предмет договору;

3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг;

4) порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги;

5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

6) права та обов'язки сторін;

7) порядок контролю та звіту сторін;

8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;

9) визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу;

10) порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);

11) умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку;

12) порядок здійснення ремонту;

13) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;

14) порядок вирішення спорів;

15) перелік форс-мажорних обставин;

16) строк дії договору;

17) умови зміни, пролонгації, припинення дії договору;

18) дата і місце укладення договору.

2. Крім істотних договір може містити інші умови за згодою сторін. Договір не може містити умов, що вводять додаткові види оплати послуг, не передбачені типовими договорами на надання житлово-комунальних послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

{Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3569-VI від 05.07.2011}

3. Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення.

4. У разі якщо виконавець не є виробником, відносини між ним та виробником регулюються окремим договором, який укладається відповідно до вимог цієї статті.

5. Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.

6. У разі зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугою виконавця/виробника споживач має право розірвати договір у порядку, встановленому законом.

7. Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що укладається виконавцем із споживачем - фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, є договором приєднання.

{Статтю 26 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1198-VII від 10.04.2014}

Стаття 27. Застосування конкурсних засад при наданні житлово-комунальних послуг та укладанні договорів

1. Укладання договорів на надання житлово-комунальних послуг (крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) згідно з установленим переліком для об'єктів державної або комунальної власності здійснюється за результатами конкурсу.

{Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1198-VII від 10.04.2014}

2. Перелік житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, визначає орган місцевого самоврядування.

3. Організатором конкурсу є власник чи балансоутримувач або уповноважена ним особа. Організатор конкурсу зобов'язаний оприлюднити конкурсні умови. Конкурсні умови мають містити:

1) перелік житлово-комунальних послуг, на надання яких оголошено конкурс;

2) вимоги до учасників конкурсу;

3) вимоги до обсягів надання житлово-комунальних послуг;

4) вимоги до якості виконання з урахуванням діючих стандартів, нормативів, норм і правил;

5) термін, на який укладається договір, та підстави його розірвання;

6) інформацію про об'єкт конкурсу щодо надання житлово-комунальної послуги.

4. Умови надання житлово-комунальних послуг можуть містити додаткову інформацію про стан об'єкта надання послуги або бажані форми її надання.

Стаття 28. Порядок проведення конкурсу при укладанні договорів на надання житлово-комунальних послуг

1. Конкурс проводиться не раніше ніж через 30 днів з дня оприлюднення офіційної інформації про нього. Офіційна інформація повинна включати відомості про місце і час проведення конкурсу (тендеру), назву та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами виконання житлово-комунальних послуг.

2. У разі якщо в конкурсі на надання житлово-комунальних послуг взяла участь тільки одна особа, договір на здійснення відповідних видів діяльності укладається на термін, що не перевищує 12 місяців.

3. У разі порушення законодавства при проведенні конкурсу або підписанні договору результати конкурсу та/або договору визнаються недійсними в суді і призначається новий конкурс не пізніше ніж через 10 днів після набрання чинності рішенням суду.

4. Переможець конкурсу має право, за бажанням, укладати субпідрядні договори без проведення додаткових конкурсів.

5. У разі якщо конкурс організовано для об'єкта приватної форми власності, організатор конкурсу має проводити його відповідно до цього Закону.

6. Конкурс на надання житлово-комунальних послуг може проводитися за рішенням суду.

7. Порядок підготовки та проведення конкурсівтипові договори на надання житлово-комунальних послуг затверджує Кабінет Міністрів України.

{Постанови КМ № 631№ 938№ 1173}

Стаття 29. Особливості укладання договорів у багатоквартирному будинку

1. Договір на надання житлово-комунальних послуг (крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою.

{Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1198-VII від 10.04.2014}

2. У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг (крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) з іншим виконавцем.

{Частина друга статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1198-VII від 10.04.2014}

3. Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та виконавцями цих послуг.

{Статтю 29 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1198-VII від 10.04.2014}

4. Процедура погодження умов договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.

Розділ VII 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ ТА ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 30. Принципи державного регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

1. Державне регулювання цін/тарифів базується на таких основних принципах:

1) доступності житлово-комунальних послуг для всіх споживачів та рівності правових гарантій;

2) нормативного регулювання надання житлово-комунальних послуг споживачам за цінами/тарифами, затвердженими в установленому законом порядку;

3) відповідності рівня цін/тарифів розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

4) відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства;

5) відповідності оплати житлово-комунальних послуг їх наявності, кількості та якості;

6) відповідальності виконавців/виробників за недотримання вимог стандартів, нормативів, норм, порядків та правил;

7) гарантії соціального захисту населення при оплаті за житлово-комунальні послуги та випередження зростання доходів населення над зростанням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;

8) створення умов для залучення, використання за призначенням та повернення вкладених інвестицій, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на скорочення собівартості виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, енергозбереження, модернізацію виробництва та підвищення якості послуг, що надаються.

{Частину першу статті 30 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012}

Стаття 31. Порядок формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

1. Порядок формування тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг другої групи (пункт 2 частини першої статті 14 цього Закону) визначає Кабінет Міністрів України.

{Частина перша статті 31 в редакції Закону № 2479-VI від 09.07.2010}

2. Виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

{Частину другу статті 31 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 4231-VI від 22.12.2011}

До складу економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг включається інвестиційна складова - витрати на відшкодування інвестиційних ресурсів, залучених за інвестиційними програмами, та їх вартість.

{Частину другу статті 31 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012}

Порядок розроблення, погодження і затвердження інвестиційних програм (комплекс заходів для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи/експлуатації систем централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, конструктивних елементів житлових будинків і гуртожитків, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків, який містить зобов’язання виконавця/виробника щодо будівництва чи реконструкції або модернізації об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг), що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії, порядок контролю за їх реалізацією, а також граничний рівень вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними програмами, що включаються при розрахунку економічно обґрунтованих витрат, та граничний термін дії інвестиційних програм до моменту повного погашення зобов’язань за ними затверджуються Кабінетом Міністрів України.

{Частину другу статті 31 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012}

Інвестиційна програма повинна містити перелік заходів, строки та графік їх реалізації з відповідними розрахунками та обґрунтуванням, а також зазначенням джерел фінансування.

{Частину другу статті 31 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012}

Розмір інвестиційної складової ціни/тарифу затверджується органом, уповноваженим здійснювати встановлення цін/тарифів.

{Частину другу статті 31 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012}

У разі зменшення собівартості виробництва (надання) житлово-комунальних послуг внаслідок реалізації відповідної інвестиційної програми отримані кошти спрямовуються на відновлення активів підприємства за переліком, визначеним фінансовим планом, за погодженням з органом, уповноваженим здійснювати встановлення цін/тарифів.

{Частину другу статті 31 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012}

{Частина друга статті 31 в редакції Закону № 2479-VI від 09.07.2010}

3. Органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

{Абзац перший частини третьої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012}

При встановленні цін/тарифів на послуги, які виробляються суб'єктами природних монополій, діяльність яких регулюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до законодавства, повноваження органів місцевого самоврядування поширюються виключно на тариф (складову тарифу), який (яка) не підлягає встановленню цими національними комісіями.

{Абзац другий частини третьої статті 31 в редакції Закону № 3610-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

{Частина третя статті 31 в редакції Закону № 2479-VI від 09.07.2010}

4. У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

{Частина четверта статті 31 в редакції Закону № 2479-VI від 09.07.2010}

{Частину п'яту статті 31 виключено на підставі Закону № 626-VIII від 16.07.2015}

{Частину шосту статті 31 виключено на підставі Закону № 626-VIII від 16.07.2015}

7. Центральні органи виконавчої влади, національні комісії, що здійснюють державне регулювання у відповідній сфері, несуть відповідальність за наслідки встановлення або регулювання цін/тарифів, що змінюються ними відповідно до їхніх повноважень.

Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.

{Частину сьому статті 31 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 626-VIII від 16.07.2015}

{Частина сьома статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

8. У разі зміни цін/тарифів на послуги/товари центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідній сфері, які призвели до непередбачених витрат виконавців/виробників, центральні органи виконавчої влади зобов'язані відшкодувати в повному обсязі збитки, зумовлені такими змінами, протягом поточного фінансового року та до затвердження нового бюджету.

{Частина восьма статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

9. Спори щодо формування та встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вирішуються в судовому порядку.

{Частина дев'ята статті 31 в редакції Закону № 626-VIII від 16.07.2015}

10. У разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. При коригуванні додатково враховується компенсація втрат (або вилучення необґрунтовано отриманих прибутків) від застосування не скоригованої на зміну вартості окремих витрат ціни/тарифу в період до встановлення скоригованих цін/тарифів.

Орган, уповноважений здійснювати встановлення цін/тарифів, зобов'язаний прийняти рішення про коригування тарифу не пізніше ніж через 10 днів з дня отримання відповідного подання.

Порядок відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом, уповноваженим встановлювати тарифи, визначається порядком формування тарифів.

{Частину десяту статті 31 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 626-VIII від 16.07.2015}

{Статтю 31 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 4434-VI від 23.02.2012}

Стаття 32. Плата за житлово-комунальні послуги

1. Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

{Частина перша статті 32 в редакції Закону № 3569-VI від 05.07.2011}

2. Розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів та показань засобів обліку або за нормами, затвердженими в установленому порядку. У разі наявності засобів обліку оплата комунальних послуг здійснюється виключно на підставі їх показників на кінець розрахункового періоду згідно з умовами договору, крім випадків, передбачених законодавством.

{Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 626-VIII від 16.07.2015}

3. При нарахуванні субсидії споживачам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам сімей, які звертаються за призначенням житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, до сукупного доходу не враховуються:

1) отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;

2) отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

Порядок призначення та надання житлових субсидій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 32 доповнено новою частиною згідно із Законом № 615-VIII від 15.07.2015}

4. Розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій встановлюється залежно від капітальності, рівня облаштування та благоустрою.

5. У платіжному документі мають бути передбачені графи для зазначення поточних та попередніх показань засобів обліку споживання комунальних послуг, різниці цих показань або затверджених норм, ціни/тарифу на даний вид комунальних послуг і суми, яка належить до сплати за надану послугу.

6. У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів.

{Частина статті 32 в редакції Закону № 4231-VI від 22.12.2011}

7. Платіжний документ може містити графи, в яких зазначаються суми до сплати за надані послуги, не проплачені повністю споживачем у попередній розрахунковий період. Платіжний документ не може містити графи, в яких зазначаються суми за оплату послуг, не передбачених договором, або суми доплат за надані послуги понад ті, що передбачені діючими тарифами.

{Статтю 32 доповнено частиною згідно із Законом № 3569-VI від 05.07.2011}

Розділ VIII 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частин четвертоїп'ятої,сьомої і восьмої статті 31 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2005 року.

Договори про надання житлово-комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, мають бути приведені у відповідність із ним до 1 січня 2006 року. Договори, що не приведені у відповідність із цим Законом у зазначений строк, втрачають чинність.

Порядок призначення та надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання електричної енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно доЗакону України "Про ринок електричної енергії".

{Пункт 1 розділу VIII доповнено абзацом згідно із Законом № 2019-VIII від 13.04.2017}

2. Кабінету Міністрів України:

а) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

б) у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити типові договори, передбачені цим Законом.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ 
24 червня 2004 року 
№ 1875-IV

Друк

"Закон України про інформацію

 

 
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про інформацію
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 2658-XII ( 2658-12 ) від 02.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.651 }
{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213
N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194
N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.214
N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141
N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.394
N 2707-IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63
N 2724-VI ( 2724-17 ) від 30.11.2010, ВВР, 2011, N 12, ст.86
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 }
{ В редакції Закону
N 2938-VI ( 2938-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 32, ст.313 }
{ Зміни до Закону див. в Законі
N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218 }
{ Щодо втрати чинності Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010
додатково див. Закон N 763-VII ( 763-18 ) від 23.02.2014, ВВР,
2014, N 12, ст.189 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 317-VIII ( 317-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 26, ст.219
N 1405-VIII ( 1405-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 28, ст.533
N 1774-VIII ( 1774-19 ) від 06.12.2016, ВВР, 2017, N 2, ст.25 }

{ У тексті Закону ( 2657-12 ) слово "конфіденціальна" в усіх
відмінках замінено словом "конфіденційна" у відповідному
відмінку згідно із Законом N 1703-IV ( 1703-15 ) від
11.05.2004 }
{ У тексті Закону слова "і регіонального" виключено
згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання,
одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту
інформації.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
документ - матеріальний носій, що містить інформацію,
основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та
просторі;
захист інформації - сукупність правових, адміністративних,
організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують
збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до
неї;
інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному
вигляді;
суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган
місцевого самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні
управлінські функції відповідно до законодавства, у тому числі на
виконання делегованих повноважень.
Стаття 2. Основні принципи інформаційних відносин
1. Основними принципами інформаційних відносин є:
гарантованість права на інформацію;
відкритість, доступність інформації, свобода обміну
інформацією;
достовірність і повнота інформації;
свобода вираження поглядів і переконань;
правомірність одержання, використання, поширення, зберігання
та захисту інформації;
захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне
життя.
Стаття 3. Державна інформаційна політика
1. Основними напрямами державної інформаційної політики є:
забезпечення доступу кожного до інформації;
забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання,
одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту
інформації;
створення умов для формування в Україні інформаційного
суспільства;
забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів
владних повноважень;
створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток
електронного урядування;
постійне оновлення, збагачення та зберігання національних
інформаційних ресурсів;
забезпечення інформаційної безпеки України;
сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та
входженню України до світового інформаційного простору.
Стаття 4. Суб'єкти і об'єкт інформаційних відносин
1. Суб'єктами інформаційних відносин є:
фізичні особи;
юридичні особи;
об'єднання громадян;
суб'єкти владних повноважень.
2. Об'єктом інформаційних відносин є інформація.
Стаття 5. Право на інформацію
1. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і
законних інтересів.
Реалізація права на інформацію не повинна порушувати
громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні
та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та
інтереси юридичних осіб.
Стаття 6. Гарантії права на інформацію
1. Право на інформацію забезпечується:
створенням механізму реалізації права на інформацію;
створенням можливостей для вільного доступу до статистичних
даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших
інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів;
обов'язком суб'єктів владних повноважень інформувати
громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність і
прийняті рішення;
обов'язком суб'єктів владних повноважень визначити спеціальні
підрозділи або відповідальних осіб для забезпечення доступу
запитувачів до інформації;
здійсненням державного і громадського контролю за додержанням
законодавства про інформацію;
встановленням відповідальності за порушення законодавства про
інформацію.
2. Право на інформацію може бути обмежене законом в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського
порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно,
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Стаття 7. Охорона права на інформацію
1. Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує
всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості
доступу до інформації.
2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і
джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених
законом.
Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення
будь-яких порушень його права на інформацію.
3. Забороняється вилучення і знищення друкованих видань,
експонатів, інформаційних банків, документів з архівних,
бібліотечних, музейних фондів, крім встановлених законом випадків
або на підставі рішення суду.
4. Право на інформацію, створену в процесі діяльності
фізичної чи юридичної особи, суб'єкта владних повноважень або за
рахунок фізичної чи юридичної особи, Державного бюджету України,
місцевого бюджету, охороняється в порядку, визначеному законом.
Стаття 8. Мова інформації
1. Мова інформації визначається законом про мови, іншими
актами законодавства в цій сфері, міжнародними договорами та
угодами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України.
Стаття 9. Основні види інформаційної діяльності
1. Основними видами інформаційної діяльності є створення,
збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорона
та захист інформації.
Розділ II
ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 10. Види інформації за змістом
За змістом інформація поділяється на такі види:
інформація про фізичну особу;
інформація довідково-енциклопедичного характеру;
інформація про стан довкілля (екологічна інформація);
інформація про товар (роботу, послугу);
науково-технічна інформація;
податкова інформація;
правова інформація;
статистична інформація;
соціологічна інформація;
інші види інформації.
Стаття 11. Інформація про фізичну особу
1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) -
відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
2. Не допускаються збирання, зберігання, використання та
поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім
випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До
конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема,
дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні
переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце
народження.
Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка
стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.
Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень
з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині
моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних
виплат не потребує згоди фізичних осіб на отримання та обробку
персональних даних. { Частину другу статті 11 доповнено абзацом
третім згідно із Законом N 1774-VIII ( 1774-19 ) від 06.12.2016 }
Стаття 12. Інформація довідково-енциклопедичного характеру
1. Інформація довідково-енциклопедичного характеру -
систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином
поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє
природне середовище.
2. Основними джерелами інформації довідково-енциклопедичного
характеру є: енциклопедії, словники, довідники, рекламні
повідомлення та оголошення, путівники, картографічні матеріали,
електронні бази та банки даних, архіви різноманітних довідкових
інформаційних служб, мереж та систем, а також довідки, що
видаються уповноваженими на те органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
організаціями, їх працівниками та автоматизованими
інформаційно-телекомунікаційними системами.
3. Правовий режим інформації довідково-енциклопедичного
характеру визначається законодавством та міжнародними договорами
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України.
Стаття 13. Інформація про стан довкілля
(екологічна інформація)
1. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) -
відомості та/або дані про:
стан складових довкілля та його компоненти, включаючи
генетично модифіковані організми, та взаємодію між цими
складовими;
фактори, що впливають або можуть впливати на складові
довкілля (речовини, енергія, шум і випромінювання, а також
діяльність або заходи, включаючи адміністративні, угоди в галузі
навколишнього природного середовища, політику, законодавство,
плани і програми);
стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан
об'єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або
може вплинути стан складових довкілля;
інші відомості та/або дані.
2. Правовий режим інформації про стан довкілля (екологічної
інформації) визначається законами України та міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.
3. Інформація про стан довкілля, крім інформації про місце
розташування військових об'єктів, не може бути віднесена до
інформації з обмеженим доступом.
Стаття 14. Інформація про товар (роботу, послугу)
1. Інформація про товар (роботу, послугу) - відомості та/або
дані, які розкривають кількісні, якісні та інші характеристики
товару (роботи, послуги).
2. Інформація про вплив товару (роботи, послуги) на життя та
здоров'я людини не може бути віднесена до інформації з обмеженим
доступом.
3. Правовий режим інформації про товар (роботу, послугу)
визначається законами України про захист прав споживачів, про
рекламу, іншими законами та міжнародними договорами України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 15. Науково-технічна інформація
1. Науково-технічна інформація - будь-які відомості та/або
дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і
виробництва, одержані в ході науково-дослідної,
дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та
громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних
носіях або відображені в електронному вигляді.
2. Правовий режим науково-технічної інформації визначається
Законом України "Про науково-технічну інформацію" ( 3322-12 ),
іншими законами та міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
3. Науково-технічна інформація є відкритою за режимом
доступу, якщо інше не встановлено законами України.
Стаття 16. Податкова інформація
1. Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що
створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі
поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на
контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому
Податковим кодексом України ( 2755-17 ).
2. Правовий режим податкової інформації визначається
Податковим кодексом України ( 2755-17 ) та іншими законами.
Стаття 17. Правова інформація
1. Правова інформація - будь-які відомості про право, його
систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини,
правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику
тощо.
2. Джерелами правової інформації є Конституція України
( 254к/96-ВР ), інші законодавчі і підзаконні нормативно-правові
акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного
права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів
масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з
правових питань.
3. З метою забезпечення доступу до законодавчих та інших
нормативних актів фізичним та юридичним особам держава забезпечує
офіційне видання цих актів масовими тиражами у найкоротші строки
після їх прийняття.
Стаття 18. Статистична інформація
1. Статистична інформація - документована інформація, що дає
кількісну характеристику масових явищ та процесів, які
відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах
життя суспільства.
2. Офіційна державна статистична інформація підлягає
систематичному оприлюдненню.
3. Держава гарантує суб'єктам інформаційних відносин
відкритий доступ до офіційної державної статистичної інформації,
за винятком інформації, доступ до якої обмежений згідно із
законом.
4. Правовий режим державної статистичної інформації
визначається Законом України "Про державну статистику"
( 2614-12 ), іншими законами та міжнародними договорами України,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 19. Соціологічна інформація
1. Соціологічна інформація - будь-які документовані відомості
про ставлення до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо.
2. Правовий режим соціологічної інформації визначається
законами та міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 20. Доступ до інформації
1. За порядком доступу інформація поділяється на відкриту
інформацію та інформацію з обмеженим доступом.
2. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена
законом до інформації з обмеженим доступом.
Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом
1. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна
та службова інформація.
2. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також
інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою,
крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може
поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному
нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших
випадках, визначених законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної
інформації, регулюються законом.
3. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а
також порядок доступу до неї регулюються законами.
4. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути
віднесені такі відомості:
1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів
побуту;
2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують
безпеці людей;
3) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень,
включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та
соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні
показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
4) про факти порушення прав і свобод людини, включаючи
інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських
органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями,
Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами,
вчиненими представниками комуністичного та/або
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів; { Пункт 4 частини четвертої статті 21 в редакції Закону N 317-VIII
( 317-19 ) від 09.04.2015 }
5) про незаконні дії органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;
5-1) щодо діяльності державних та комунальних унітарних
підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або
територіальній громаді, а також господарських товариств, 50 і
більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському
товариству, частка держави або територіальної громади в якому
становить 100 відсотків, що підлягають обов’язковому оприлюдненню
відповідно до закону; { Частину четверту статті 21 доповнено пунктом 5-1 згідно із
Законом N 1405-VIII ( 1405-19 ) від 02.06.2016 }
6) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено
відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Розділ III
ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ, ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
ЇХ ПРАЦІВНИКІВ
Стаття 22. Масова інформація та її засоби
1. Масова інформація - інформація, що поширюється з метою її
доведення до необмеженого кола осіб.
2. Засоби масової інформації - засоби, призначені для
публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації.
Стаття 23. Інформаційна продукція та інформаційна послуга
1. Інформаційна продукція - матеріалізований результат
інформаційної діяльності, призначений для задоволення потреб
суб'єктів інформаційних відносин. Інформаційною послугою є
діяльність з надання інформаційної продукції споживачам з метою
задоволення їхніх потреб.
2. Інформаційна продукція та інформаційні послуги є об'єктами
цивільно-правових відносин, що регулюються цивільним
законодавством України.
Стаття 24. Заборона цензури та заборона втручання
в професійну діяльність журналістів і засобів
масової інформації
1. Забороняється цензура - будь-яка вимога, спрямована,
зокрема, до журналіста, засобу масової інформації, його засновника
(співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача, узгоджувати
інформацію до її поширення або накладення заборони чи
перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню
інформації.
Ця заборона не поширюється на випадки, коли попереднє
узгодження інформації здійснюється на підставі закону, а також у
разі накладення судом заборони на поширення інформації.
2. Забороняються втручання у професійну діяльність
журналістів, контроль за змістом поширюваної інформації, зокрема з
метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування
суспільно необхідної інформації, накладення заборони на
висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення
інформації про них, заборони критикувати суб'єкти владних
повноважень, крім випадків, встановлених законом, договором між
засновником (власником) і трудовим колективом, редакційним
статутом.
3. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів та/або переслідування журналіста за виконання
професійних обов'язків, за критику тягне за собою відповідальність
згідно із законами України.
Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації
та журналістів
1. Під час виконання професійних обов'язків журналіст має
право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням
необхідних технічних засобів, за винятком випадків, передбачених
законом.
2. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення
суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними
проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх
посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених
законодавством.
3. Журналіст має право не розкривати джерело інформації або
інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації, крім
випадків, коли його зобов'язано до цього рішенням суду на основі
закону.
4. Після пред'явлення документа, що засвідчує його професійну
належність, працівник засобу масової інформації має право збирати
інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій,
масових безпорядків, воєнних дій, крім випадків, передбачених
законом.
5. Журналіст має право поширювати підготовлені ним матеріали
(фонограми, відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом
(авторством) або під умовним ім'ям (псевдонімом).
6. Журналіст засобу масової інформації має право відмовитися
від авторства (підпису) на матеріал, якщо його зміст після
редакційної правки (редагування) суперечить його переконанням.
7. Права та обов'язки журналіста, працівника засобу масової
інформації, визначені цим Законом, поширюються на зарубіжних
журналістів, працівників зарубіжних засобів масової інформації,
які працюють в Україні.
Стаття 26. Акредитація журналістів, працівників засобів
масової інформації
1. З метою створення сприятливих умов для здійснення
журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної
діяльності суб'єкт владних повноважень може здійснювати їх
акредитацію.
Усі дії, пов'язані з акредитацією, мають ґрунтуватися на
принципах відкритості, рівності, справедливості з метою
забезпечення права громадськості на одержання інформації через
засоби масової інформації. Відсутність акредитації не може бути
підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу
масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб'єкт
владних повноважень.
2. Акредитація журналіста, працівника засобу масової
інформації здійснюється безоплатно на підставі його заяви або
подання засобу масової інформації.
У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової
інформації, зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові,
адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти (за
наявності). До заяви додаються копії документів, що посвідчують
особу та засвідчують її професійну належність.
У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне
найменування, дата і номер реєстрації, адреса, адреса електронної
пошти (за наявності), номер засобу зв'язку, прізвище, ім'я та по
батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо
якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що
посвідчують особу.
В акредитації не може бути відмовлено в разі подання усіх
документів, передбачених цією частиною.
Суб'єкт владних повноважень може встановлювати спрощений
порядок акредитації.
3. Порядок акредитації, визначений суб'єктом владних
повноважень, підлягає оприлюдненню.
4. Суб'єкти владних повноважень, що здійснили акредитацію
журналістів, працівників засобів масової інформації, зобов'язані
сприяти провадженню ними професійної діяльності; завчасно
сповіщати їх про місце і час проведення сесій, засідань, нарад,
брифінгів та інших публічних заходів; надавати їм інформацію,
призначену для засобів масової інформації; а також сприяти
створенню умов для здійснення запису і передачі інформації,
проведення інтерв'ю, отримання коментарів посадових осіб.
5. У разі якщо захід проводиться відповідно до міжнародних
або інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватися особливі
умови допуску журналістів. Такі особливі умови оприлюднюються на
офіційному веб-сайті відповідного суб'єкта владних повноважень до
проведення заходу.
6. Журналіст, працівник засобу масової інформації
зобов'язаний дотримуватися встановлених суб'єктом владних
повноважень правил внутрішнього трудового розпорядку, не
перешкоджати діяльності його службових та посадових осіб.
7. Суб'єкти владних повноважень, що акредитували журналіста,
працівника засобу масової інформації, приймають рішення про
припинення акредитації у разі:
подання ним відповідної заяви;
неодноразового грубого порушення ним обов'язків, визначених
цією статтею;
звернення засобу масової інформації, за поданням якого
здійснена акредитація.
8. У рішенні про припинення акредитації зазначаються посадова
особа чи службова особа (суб'єкт владних повноважень), яка
прийняла відповідне рішення, дата прийняття рішення, підстава для
прийняття рішення та порядок його оскарження. Письмове
повідомлення про припинення акредитації видається або надсилається
засобу масової інформації або журналістові, працівникові засобу
масової інформації протягом п'яти робочих днів з дня прийняття
відповідного рішення.
9. Рішення про припинення акредитації може бути оскаржено до
суду в установленому порядку.
Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ІНФОРМАЦІЮ
Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства
про інформацію
1. Порушення законодавства України про інформацію тягне за
собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або
кримінальну відповідальність згідно із законами України.
Стаття 28. Неприпустимість зловживання правом на інформацію
1. Інформація не може бути використана для закликів до
повалення конституційного ладу, порушення територіальної
цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості,
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення
терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації
1. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо
вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного
інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає
потенційну шкоду від її поширення.
2. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка
свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній
цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав,
свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав
людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та
інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або
юридичних осіб тощо.
Стаття 30. Звільнення від відповідальності
1. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за
висловлення оціночних суджень.
2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є
висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка
дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі,
що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер
використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол,
алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та
доведенню їх правдивості.
Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують
її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті
немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй
законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення
справи у тому самому засобі масової інформації з метою
обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу
оцінку. Якщо суб'єктивну думку висловлено в брутальній,
принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи
ділову репутацію, на особу, яка таким чином та у такий спосіб
висловила думку або оцінку, може бути покладено обов'язок
відшкодувати завдану моральну шкоду.
3. Суб'єкти інформаційних відносин звільняються від
відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом,
якщо суд встановить, що ця інформація є суспільно необхідною.
4. Додаткові підстави звільнення від відповідальності засобів
масової інформації та журналістів встановлюються законами України
"Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"
( 2782-12 ), "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про
інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ) та іншими.
Стаття 31. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди
1. У разі якщо порушенням права на свободу інформації особі
завдано матеріальної чи моральної шкоди, вона має право на її
відшкодування за рішенням суду.
2. Суб'єкти владних повноважень як позивачі у справах про
захист честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати в
судовому порядку лише спростування недостовірної інформації про
себе і не мають права вимагати відшкодування моральної
(немайнової) шкоди. Це не позбавляє посадових і службових осіб
права на захист честі, гідності та ділової репутації в суді.
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
у статті 212-3:
в абзаці другому частини першої слова "від п'ятнадцяти до
двадцяти п'яти" замінити словами "від двадцяти п'яти до
п'ятдесяти";
в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти п'яти до
п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до вісімдесяти";
у статті 212-26:
в абзаці другому частини першої слова "двадцяти п'яти"
замінити словом "тридцяти";
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"Неправомірна відмова особи у наданні інформації, несвоєчасне
або неповне надання інформації, надання інформації, що не
відповідає дійсності, у разі якщо така інформація підлягає наданню
на вимогу правоохоронних органів, Рахункової палати";
2) частину першу статті 200 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44,
ст. 356) викласти в такій редакції:
"1. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть
бути збережені на матеріальних носіях або відображені в
електронному вигляді";
3) абзац дванадцятий статті 1 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 43, ст. 362) викласти в такій редакції:
"статистична інформація - документована інформація, що дає
кількісну характеристику масових явищ та процесів, які
відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах
життя суспільства";
4) у Законі України "Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні" ( 2782-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 1, ст. 1, N 46, ст. 427; 1997 р., N 15, ст. 115;
2003 р., N 29, ст. 234, N 30, ст. 247; 2004 р., N 7, ст. 51, N 11,
ст. 141, N 16, ст. 238, N 32, ст. 394):
статтю 27 виключити;
у статті 40:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 40. Створення представництв зарубіжних друкованих
засобів масової інформації";
частину третю виключити;
5) у Законі України "Про науково-технічну інформацію"
( 3322-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 33,
ст. 345):
абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:
"науково-технічна інформація - будь-які відомості та/або дані
про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і
виробництва, одержані в ході науково-дослідної,
дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та
громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних
носіях або відображені в електронному вигляді";
в частині першій статті 2 слова "документована на будь-яких
носіях або публічно оголошувана" виключити;
6) частину другу статті 37 Закону України "Про інформаційні
агентства" ( 74/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 13, ст. 83) виключити;
7) статтю 3 Закону України "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 49,
ст. 299; 1998 р., N 45, ст. 271; 2002 р., N 48, ст. 361; 2006 р.,
N 13, ст. 109) виключити;
8) статті 45 та 69 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., N 18, ст. 155 із наступними змінами) виключити.
4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 2 жовтня 1992 року
N 2657-XII