ПОВІДОМЛЕННЯ від 28.02.2022

про публічну пропозицію (оферту) КП «Здолбунівводоканал»

про укладення ПУБЛІЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ

про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

 

На виконання вимог Законів України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII, (із змінами від 03.12.2020 №1060), «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2219-VIІІ та Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених, постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85) публікуємо цю публічну пропозицію (оферту) про укладення публічного індивідуального договору приєднання про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі – Договір) для споживачів, які не визначилися з моделюю договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та не уклали інший вид договору, ніж публічний:


– з мешканцями багатоквартирних будинків – ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем);


Реєстр багатоквартирних будинків, в яких власникам квартир необхідно укласти договір


– з власниками (співвласниками) індивідуального (садибного) житлового будинку – ТИПОВИЙ ДОГОВІР з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Реєстр індивідуальних житлових будинків, власникам яким необхідно укласти договір

 

Договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на веб-сайті КП «Здолбунівводоканал» співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з КП «Здолбунівводоканал».

 

Індивідуальні споживачі у багатоквартирних житлових будинках, які фактично користуються послугами з централізованого водопостачання та/або водовідведення або звертаються до КП «Здолбунівводоканал» для отримання вказаних послуг, вважаються такими, що ознайомлені, погоджуються та приєднуються до умов публічного індивідуального договору.

 

Індивідуальні споживачі у індивідуальних (садибних) житлових будинках, які фактично користуються послугами з централізованого водопостачання та/або водовідведення або звертаються до КП «Здолбунівводоканал» для отримання вказаних послуг, вважаються такими, що ознайомлені, погоджуються та приєднуються до умов публічного індивідуального договору.

 

У зв’язку з тим, що даний Договір є договором приєднання, його умови не підлягають узгодженню зі стороною, що приєднується (споживачем).

 

Договір розміщено на веб-сайті КП «Здолбунівводоканал»: vodokanalzd.com.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що отримує та звертається до КП «Здолбунівводоканал», для отримання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 690
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85)

                         Для споживачів у багатоквартирних будинках

 

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з централізованого водопостачання та
 централізованого водовідведення

                м.Здолбунів                                                                               _________ 2022 р.

    (найменування населеного пункту)

Комунальне підприємство «Здолбунівводоканал»________________________                                                   

                                               (найменування юридичної особи)

в особі директора Столярчука Анатолія Леонідовича                                        ,

                                        (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) представника виконавця)

що діє на підставі                             статуту                                                          ,

                                            (найменування, дата, номер документа)

(далі - виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 5 цього договору (далі - споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, що укладається з метою надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - послуги) індивідуальному споживачу. Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2. Даний договір вважається укладеним через 30 днів з моменту розміщення на zdgromada.gov.ua та vodokanalzd.com.ua                                                                                      .

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування
та/або веб-сайту виконавця)

3. Виконавець має право змінити умови договору. У разі зміни виконавцем умов, крім зміни ціни договору, вони вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на zdgromada.gov.ua та vodokanalzd.com.ua________________________

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування  та/або веб-сайту виконавця)

4. Інформування споживача про намір зміни цін/тарифів на послуги здійснюється виконавцем відповідно до законодавства.

5. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг.

Предмет договору

6. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послуги відповідної якості, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, в строки і на умовах, визначених цим договором.

7. Вимоги до якості послуги:

1) склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;

2) значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, та розміщуватися на zdgromada.gov.ua та vodokanalzd.com.ua                                                                                      _________________.

(посилання на сторінку на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця послуги)

Критерієм якості послуг з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

Порядок надання та вимоги до якості послуги

8. Виконавець забезпечує постачання послуг безперервно з гарантованим рівнем безпеки та значенням тиску.

9. Надання послуг здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

10. Виконавець забезпечує постачання послуг у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пункту 7 цього договору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуг виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку (індивідуального (садибного) будинку).

11. Контроль якісних та кількісних характеристик послуг здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку та іншими засобами вимірювальної техніки.

Засоби вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання тиску, повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

12. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуг виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги

13. Обсяг спожитої у будинку послуги з централізованого водопостачання визначається як обсяг питної води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі - Методика розподілу).

Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води.

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показань таких вузлів обліку. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розподіл здійснюється для кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуг.

Одиницею вимірювання обсягу спожитих споживачем послуг
є куб. метр.

14. У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку, до встановлення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання послуг у будинку визначається відповідно до Методики розподілу.

15. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку спожитих послуг здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу.

16. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву - у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, - у разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

17. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в усіх інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

18. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку. Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

19. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку послуги здійснюється виконавцем щомісяця.

20. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу послуги, спожитої у будинку, приймається середньодобове споживання послуги за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем.

Перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

21. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або
його (їх) представники мають право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Перевірка проводиться у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

22. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) розподільного обліку послуги з централізованого водопостачання щомісяця здійснюється споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою системи дистанційного зняття показань.

У разі коли зняття показань здійснює споживач, він щомісяця
з  25 по 30 (31)  число передає показання вузлів розподільного обліку водопостачання виконавцю в один з таких способів:

за номером телефону, зазначеним у розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

на адресу електронної пошти, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

через електронну систему обліку розрахунків споживачів, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

інші засоби повідомлення, що зазначаються у розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Виконавець періодично, не менше одного разу на рік, проводить контрольне зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку у присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитих послуг та проведення перерахунку із споживачем.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла розподільного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, у якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

23. Зняття виконавцем показань вузлів обліку за допомогою систем дистанційного зняття показань може здійснюватися без присутності споживача або його представника.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерційного обліку - шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуг та/або через електронну систему обліку розрахунків споживачів;

вузла розподільного обліку - шляхом повідомлення в рахунку на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків споживача.

24. У разі ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла (вузлів) розподільного обліку, якщо такі показання зобов’язаний знімати споживач для цілей визначення обсягу послуг, спожитих споживачем, протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуг за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 діб.

У разі відсутності інформації про показання вузлів розподільного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки після закінчення тримісячного строку з дня недопуску виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з таким споживачем як із споживачем, приміщення якого не оснащені вузлами розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку споживачем виконавець зобов’язаний провести перерозподіл спожитих послуг у будинку та перерахунок.

Перерозподіл обсягів спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

25. Виконавець здійснює обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку, зокрема його огляд, опломбування/розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодичну повірку засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла комерційного обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування.

26. Заміна і обслуговування, зокрема огляд, опломбування/ розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодична повірка вузла (вузлів) розподільного обліку, здійснюються за рахунок споживача.

27. Виконавець повідомляє споживачу про час та дату контрольного зняття показань засобів вузла (вузлів) розподільного обліку не менше ніж за 15 днів у спосіб ________________________________________________

              (спосіб повідомлення зазначається виконавцем)

28. Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуг, порядок та умови
внесення змін до договору

29. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 63, ст. 2194), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85,
та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розмірів затверджених уповноваженим органом тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та обсягу спожитих послуг або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавцяzdgromada.gov.ua та vodokanalzd.com.ua                                                                                      .

                                                  (посилання на веб-сайт)

30. Вартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення визначається за обсягом спожитих послуг та встановленими відповідно до законодавства тарифами.

Розмір зазначених тарифів зазначається на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця послуг zdgromada.gov.ua та vodokanalzd.com.ua                                                                                      .

                                                   (посилання на веб-сайт)

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на послугу з централізованого водопостачання та/або на послугу з централізованого водовідведення виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначених тарифів протягом строку дії цього договору новий розмір тарифів застосовується з моменту їх введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на офіційному веб-сайті.

31. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць.

Плата за абонентське обслуговування та плата за послуги нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку розміру плати за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

32. Виконавець формує та надає споживачу рахунок на оплату спожитих послуг не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

33. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиті послуги.

34. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

35. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

36. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу, за відсутності призначення платежу - у такому порядку:

у першу чергу - в рахунок плати за послуги;

у другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування.

37. Споживач не звільняється від оплати послуг, отриманих ним до укладення цього договору.

38. Плата за послуги не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Права і обов’язки сторін

39. Споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством та умовами цього договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору, інформацію про ціни/тарифи на послуги, загальний розмір місячного платежу, структуру цін/тарифів на послуги, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або належної якості;

6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі
0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуг, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати від виконавця на зазначений споживачем засіб зв’язку детальний розрахунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами будинку у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

10) без додаткової оплати отримувати на зазначений споживачем засіб зв’язку інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

11) на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження;

12) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.

40. Споживач зобов’язаний:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручатися в їх роботу;

3) оплачувати надані послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

5) допускати виконавця або його представників у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) для перевірки показів вузлів розподільного обліку у порядку, визначеному законом і цим договором;

6) сплачувати у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті послуги пеню в розмірах, установлених цим договором;

7) надавати виконавцю показання вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги з централізованого водопостачання в приміщенні споживача, в порядку та строки, визначені цим договором;

8) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкові системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, їх переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період.

41. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх провів виконавець;

3) доступу до житла (інших об’єктів нерухомого майна) споживача для перевірки стану і зняття показів вузлів обліку, що забезпечують облік споживання послуг у будинку і приміщенні споживача, в порядку, визначеному законом і цим договором;

4) обмежити (припинити) надання послуг в разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені Законом України “Про житлово-комунальні послуги”  та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуг не відповідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору.

42. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договорів, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) подавати воду для протипожежних потреб;

5) забезпечити надійне постачання послуг відповідно до умов цього договору;

6) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання та порядок надання послуг, їх споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

7) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

8) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

9) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), в строки, встановлені законодавством;

10) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

11) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

12) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

13) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства;

14) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку в порядку, передбаченому законодавством та цим договором;

15) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного та розподільного обліку;

16) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг;

17) самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Відповідальність сторін за порушення договору

43. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.

44. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

45. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитих послуг.

Виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуг може бути обмежене (припинене), рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

46. Постачання послуг у разі їх обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуг споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

47. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

48. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Перевірка відповідності якості надання послуг здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для проведення перевірки якості надання послуг у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

49. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуг їх якість відповідала вимогам, установленим цим договором та актами законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін,
продовження строку його дії та розірвання

50. Цей договір набирає чинності з моменту акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

51. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

52. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

53. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послуги та остаточних розрахунків.

Прикінцеві положення

54. Повідомлення, документи та інформацію споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, на поштову адресу споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

Реквізити виконавця

Виконавець:

 

КП «Здолбунівводоканал»

 

ідентифікаційний номер код згідно з ЄДРПОУ 32256482

 

місцезнаходження 35705, Рівненська обл., Рівненський район, м. Здолбунів, вул. Незалежності, 13

 

р/р UA 563052990000026002040703238 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299

 

контакти для передачі показань вузлів
обліку:

 

номер телефону: (03652) 26648

 

адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

офіційний веб-сайт: vodokanalzd.com.ua

 

Директор КП «Здолбунівводоканал»

___________
(підпис)

Анатолій СТОЛЯРЧУК (прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

 

 

 

 

Додаток
до типового індивідуального
договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до індивідуального договору про надання
послуг з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на ________________________________________________________________,

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)

приєднуюсь до договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ___________________

                         (назва виконавця)

з такими даними.

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) __________

________________________________________________________________,

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) __________________,

адреса реєстрації _____________________________________________,

номер телефону ______________________________________________,

адреса електронної пошти _____________________________________;

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _____________________________________________________,

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) __________,

населений пункт _____________________________________________,

район ______________________________________________________,

область ____________________________________________________,

індекс ___________;

3) кількість осіб, які фактично користуються послугами ___________.

 

2. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку централізованого водопостачання:

 

 

 

 

Порядковий номер

Заводський номер, назва та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки на дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

 

 

{Типовий договір в редакції Постанови КМ № 85 від 02.02.2022}

 

 

Перелік адресбагатоквартирних житлових будинків, які приєднуються до публічного індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

 

 

№ з/п

 

Адреса житлового будинку

Будинок

Послуга з централізованого водопостачання

Послуга з централізованого водовідведення. Якість

 

Якість відповідно до

мінімально гарантований тиск

(метри водного стовпа)

1

Незалежностi

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

2

Незалежностi

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

3

Незалежностi

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

4

Незалежностi

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

5

Незалежностi

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

6

Незалежностi

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

7

Незалежностi

36

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

8

Незалежностi

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

9

Незалежностi

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

10

Незалежностi

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

11

Незалежностi

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

12

Незалежностi

64

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

13

Шевченко

151

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

14

Шевченко

185

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

15

Шевченко

187

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

16

Шевченко

189

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

17

Шевченко

202

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

18

Шевченко

202a

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

19

Шевченко

204

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

20

Полуботко

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

21

Франка

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

22

Пушкiна

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

23

Шкiльна

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

24

Шкiльна

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

25

Шкiльна

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

26

Шкiльна

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

27

Шкiльна

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

28

Шкiльна

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

29

Шкiльна

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

30

Шкiльна

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

31

Шкiльна

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

32

Шкiльна

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

33

Шкiльна

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

34

Шкiльна

33

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

35

Шкiльна

33a

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

36

Шкiльна

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

37

Шкiльна

35

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

38

Шкiльна

36

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

39

Шкiльна

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

40

Шкiльна

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

41

Шкiльна

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

42

Шкiльна

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

43

Шкiльна

44

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

44

Грушевського

35

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

45

Грушевського

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

46

С Бандери

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

47

С Бандери

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

48

Л Украiнки

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

49

Л Украiнки

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

50

Л Украiнки

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

51

Л Украiнки

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

52

Л Украiнки

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

53

Л Украiнки

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

54

Л Украiнки

7a

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

55

Л Украiнки

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

56

Л Украiнки

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

 

57

Л Украiнки

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

58

Коперника

53

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

59

Коперника

55

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

60

Коперника

57

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

61

Коперника

59

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

62

Коперника

61

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

63

Коперника

63

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

64

Коперника

65

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

65

Базарна

16а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надаються

66

Г.Мазепи

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

67

Г.Мазепи

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

68

Г.Мазепи

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

69

Г.Мазепи

24а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

70

Г.Мазепи

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

71

Б Хмельницького

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

72

Б Хмельницького

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

73

Б Хмельницького

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

74

Б Хмельницького

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

75

Б Хмельницького

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

76

Яворницького

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

77

Яворницького

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

78

Старомильська

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надаються

79

Старомильська

25а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надаються

80

Чубинського

14а

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надаються

безперервно

81

Заводська

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

82

Заводська

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

83

Заводська

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

84

Заводська

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

85

Заводська

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

86

Заводська

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

87

Заводська

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

88

Заводська

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

89

Заводська

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

90

Заводська

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

91

Заводська

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

92

Заводська

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

93

Заводська

14а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

94

Заводська

18а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

95

Фестивальна

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

96

Фестивальна

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

97

Фестивальна

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

98

Фестивальна

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

99

Фестивальна

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

100

вул.Цементникiв

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

101

вул.Цементникiв

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

102

вул.Цементникiв

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

103

вул.Цементникiв

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

104

вул.Цементникiв

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

105

вул.Цементникiв

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

106

вул.Цементникiв

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

107

вул.Цементникiв

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

108

вул.Цементникiв

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

109

вул.Цементникiв

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

110

В.Жука

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

111

В.Жука

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

112

Паркова

69

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

113

Щепкiна

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

114

Щепкiна

15а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надаються

115

Щепкiна

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

116

Ясна

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

117

Фабрична

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

118

Фабрична

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

119

Фабрична

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

 

120

не надаються-го Лютого

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

121

не надаються-го Лютого

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

122

не надаються-го Лютого

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

123

не надаються-го Лютого

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

124

не надаються-го Лютого

6a

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

125

Молодiжна

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

126

Молодiжна

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

127

Молодiжна

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

128

Молодiжна

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

129

Молодiжна

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

130

Молодiжна

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

131

М Драгоманова

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

132

М Драгоманова

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

133

М Драгоманова

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

134

М Драгоманова

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

135

М Драгоманова

10а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

136

М Драгоманова

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

137

М Драгоманова

12а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

138

М Драгоманова

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

139

М Драгоманова

16а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

140

С Hаливайка

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

141

С Hаливайка

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надаються

142

С Hаливайка

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

143

С Hаливайка

18а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

144

пр.С.Hаливайка

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

145

пр.С.Hаливайка

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надаються

146

8-го Березня

40а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надаються

147

Hова

125

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

148

Котляревського

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

149

Котляревського

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

150

Котляревського

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

151

Котляревського

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

152

Котляревського

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

153

Котляревського

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

154

Герцена

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

155

Герцена

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

156

Герцена

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

157

М.Старицького

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

158

М.Старицького

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

159

М.Старицького

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

160

М.Старицького

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

161

М.Старицького

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

162

М.Старицького

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

163

М.Старицького

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

164

Устима Кармелюка

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

165

Устима Кармелюка

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

166

Устима Кармелюка

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

167

Устима Кармелюка

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

168

Устима Кармелюка

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

169

Устима Кармелюка

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

170

Покровська

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

171

Покровська

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

172

Кутузова

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

173

Кутузова

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

174

Кутузова

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

175

Кутузова

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

176

Кутузова

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

177

Кутузова

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

178

Кутузова

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 690
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85)

                         Для споживачів   у  індивідуальних (садибних) будинках

 

 

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з централізованого водопостачання та
 централізованого водовідведення

                м.Здолбунів                                                                               _________ 2022 р.

    (найменування населеного пункту)

Комунальне підприємство «Здолбунівводоканал»________________________                                                   

                                               (найменування юридичної особи)

в особі директора Столярчука Анатолія Леонідовича                                        ,

                                        (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) представника виконавця)

що діє на підставі                             статуту                                                          ,

                                            (найменування, дата, номер документа)

(далі - виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 5 цього договору (далі - споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, що укладається з метою надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - послуги) індивідуальному споживачу. Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2. Даний договір вважається укладеним через 30 днів з моменту розміщення на zdgromada.gov.ua та vodokanalzd.com.ua                                                                                      .

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування
та/або веб-сайту виконавця)

3. Виконавець має право змінити умови договору. У разі зміни виконавцем умов, крім зміни ціни договору, вони вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на zdgromada.gov.ua та vodokanalzd.com.ua________________________

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування  та/або веб-сайту виконавця)

4. Інформування споживача про намір зміни цін/тарифів на послуги здійснюється виконавцем відповідно до законодавства.

5. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг.

Предмет договору

6. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послуги відповідної якості, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, в строки і на умовах, визначених цим договором.

7. Вимоги до якості послуги:

1) склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;

2) значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, та розміщуватися на zdgromada.gov.ua та vodokanalzd.com.ua                                                                                      _________________.

(посилання на сторінку на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця послуги)

Критерієм якості послуг з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

Порядок надання та вимоги до якості послуги

8. Виконавець забезпечує постачання послуг безперервно з гарантованим рівнем безпеки та значенням тиску.

9. Надання послуг здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

10. Виконавець забезпечує постачання послуг у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пункту 7 цього договору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуг виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку (індивідуального (садибного) будинку).

11. Контроль якісних та кількісних характеристик послуг здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку та іншими засобами вимірювальної техніки.

Засоби вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання тиску, повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

12. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуг виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги

13. Обсяг спожитої у будинку послуги з централізованого водопостачання визначається як обсяг питної води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі - Методика розподілу).

Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води.

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показань таких вузлів обліку. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розподіл здійснюється для кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуг.

Одиницею вимірювання обсягу спожитих споживачем послуг
є куб. метр.

14. У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку, до встановлення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання послуг у будинку визначається відповідно до Методики розподілу.

15. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку спожитих послуг здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу.

16. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву - у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, - у разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

17. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в усіх інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

18. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку. Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

19. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку послуги здійснюється виконавцем щомісяця.

20. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу послуги, спожитої у будинку, приймається середньодобове споживання послуги за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем.

Перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

21. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або
його (їх) представники мають право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Перевірка проводиться у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

22. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) розподільного обліку послуги з централізованого водопостачання щомісяця здійснюється споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою системи дистанційного зняття показань.

У разі коли зняття показань здійснює споживач, він щомісяця
з  25 по 30 (31)  число передає показання вузлів розподільного обліку водопостачання виконавцю в один з таких способів:

за номером телефону, зазначеним у розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

на адресу електронної пошти, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

через електронну систему обліку розрахунків споживачів, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

інші засоби повідомлення, що зазначаються у розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Виконавець періодично, не менше одного разу на рік, проводить контрольне зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку у присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитих послуг та проведення перерахунку із споживачем.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла розподільного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, у якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

23. Зняття виконавцем показань вузлів обліку за допомогою систем дистанційного зняття показань може здійснюватися без присутності споживача або його представника.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерційного обліку - шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуг та/або через електронну систему обліку розрахунків споживачів;

вузла розподільного обліку - шляхом повідомлення в рахунку на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків споживача.

24. У разі ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла (вузлів) розподільного обліку, якщо такі показання зобов’язаний знімати споживач для цілей визначення обсягу послуг, спожитих споживачем, протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуг за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 діб.

У разі відсутності інформації про показання вузлів розподільного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки після закінчення тримісячного строку з дня недопуску виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з таким споживачем як із споживачем, приміщення якого не оснащені вузлами розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку споживачем виконавець зобов’язаний провести перерозподіл спожитих послуг у будинку та перерахунок.

Перерозподіл обсягів спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

25. Виконавець здійснює обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку, зокрема його огляд, опломбування/розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодичну повірку засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла комерційного обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування.

26. Заміна і обслуговування, зокрема огляд, опломбування/ розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодична повірка вузла (вузлів) розподільного обліку, здійснюються за рахунок споживача.

27. Виконавець повідомляє споживачу про час та дату контрольного зняття показань засобів вузла (вузлів) розподільного обліку не менше ніж за 15 днів у спосіб ________________________________________________

              (спосіб повідомлення зазначається виконавцем)

28. Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуг, порядок та умови
внесення змін до договору

29. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 63, ст. 2194), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85,
та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розмірів затверджених уповноваженим органом тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та обсягу спожитих послуг або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавцяzdgromada.gov.ua та vodokanalzd.com.ua                                                                                      .

                                                  (посилання на веб-сайт)

30. Вартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення визначається за обсягом спожитих послуг та встановленими відповідно до законодавства тарифами.

Розмір зазначених тарифів зазначається на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця послуг zdgromada.gov.ua та vodokanalzd.com.ua                                                                                      .

                                                   (посилання на веб-сайт)

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на послугу з централізованого водопостачання та/або на послугу з централізованого водовідведення виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначених тарифів протягом строку дії цього договору новий розмір тарифів застосовується з моменту їх введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на офіційному веб-сайті.

31. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць.

Плата за абонентське обслуговування та плата за послуги нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку розміру плати за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

32. Виконавець формує та надає споживачу рахунок на оплату спожитих послуг не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

33. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиті послуги.

34. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

35. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

36. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу, за відсутності призначення платежу - у такому порядку:

у першу чергу - в рахунок плати за послуги;

у другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування.

37. Споживач не звільняється від оплати послуг, отриманих ним до укладення цього договору.

38. Плата за послуги не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Права і обов’язки сторін

39. Споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством та умовами цього договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору, інформацію про ціни/тарифи на послуги, загальний розмір місячного платежу, структуру цін/тарифів на послуги, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або належної якості;

6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі
0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуг, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати від виконавця на зазначений споживачем засіб зв’язку детальний розрахунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами будинку у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

10) без додаткової оплати отримувати на зазначений споживачем засіб зв’язку інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

11) на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження;

12) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.

40. Споживач зобов’язаний:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручатися в їх роботу;

3) оплачувати надані послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

5) допускати виконавця або його представників у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) для перевірки показів вузлів розподільного обліку у порядку, визначеному законом і цим договором;

6) сплачувати у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті послуги пеню в розмірах, установлених цим договором;

7) надавати виконавцю показання вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги з централізованого водопостачання в приміщенні споживача, в порядку та строки, визначені цим договором;

8) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкові системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, їх переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період.

41. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх провів виконавець;

3) доступу до житла (інших об’єктів нерухомого майна) споживача для перевірки стану і зняття показів вузлів обліку, що забезпечують облік споживання послуг у будинку і приміщенні споживача, в порядку, визначеному законом і цим договором;

4) обмежити (припинити) надання послуг в разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені Законом України “Про житлово-комунальні послуги”  та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуг не відповідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору.

42. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договорів, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) подавати воду для протипожежних потреб;

5) забезпечити надійне постачання послуг відповідно до умов цього договору;

6) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання та порядок надання послуг, їх споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

7) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

8) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

9) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), в строки, встановлені законодавством;

10) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

11) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

12) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

13) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства;

14) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку в порядку, передбаченому законодавством та цим договором;

15) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного та розподільного обліку;

16) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг;

17) самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Відповідальність сторін за порушення договору

43. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.

44. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

45. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитих послуг.

Виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуг може бути обмежене (припинене), рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

46. Постачання послуг у разі їх обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуг споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

47. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

48. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Перевірка відповідності якості надання послуг здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для проведення перевірки якості надання послуг у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

49. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуг їх якість відповідала вимогам, установленим цим договором та актами законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін,
продовження строку його дії та розірвання

50. Цей договір набирає чинності з моменту акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

51. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

52. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

53. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послуги та остаточних розрахунків.

Прикінцеві положення

54. Повідомлення, документи та інформацію споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, на поштову адресу споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

Реквізити виконавця

Виконавець:

 

КП «Здолбунівводоканал»

 

ідентифікаційний номер код згідно з ЄДРПОУ 32256482

 

місцезнаходження 35705, Рівненська обл., Рівненський район, м. Здолбунів, вул. Незалежності, 13

 

р/р UA 563052990000026002040703238 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299

 

контакти для передачі показань вузлів
обліку:

 

номер телефону: (03652) 26648

 

адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

офіційний веб-сайт: vodokanalzd.com.ua

 

Директор КП «Здолбунівводоканал»

___________
(підпис)

Анатолій СТОЛЯРЧУК (прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

 

 

 

 

Додаток
до типового індивідуального
договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до індивідуального договору про надання
послуг з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на ________________________________________________________________,

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)

приєднуюсь до договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ___________________

                         (назва виконавця)

з такими даними.

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) __________

________________________________________________________________,

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) __________________,

адреса реєстрації _____________________________________________,

номер телефону ______________________________________________,

адреса електронної пошти _____________________________________;

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _____________________________________________________,

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) __________,

населений пункт _____________________________________________,

район ______________________________________________________,

область ____________________________________________________,

індекс ___________;

3) кількість осіб, які фактично користуються послугами ___________.

 

2. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку централізованого водопостачання:

 

 

 

 

Порядковий номер

Заводський номер, назва та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки на дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

 

 

{Типовий договір в редакції Постанови КМ № 85 від 02.02.2022}

 

 

 

 

Перелік адрес індивідуальних (садових) житлових будинків, які приєднуються до публічного індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

 

 

 

№ з/п

 

 

Адреса житлового будинку

Будинок

Послуга з централізованого водопостачання

 

Послуга з централізованого водовідведення. Якість

 

Якість відповідно до

мінімально гарантований тиск (метри водного стовпа)

1

Незалежностi

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

2

Незалежностi

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

3

Незалежностi

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

4

Незалежностi

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

5

Незалежностi

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

6

Незалежностi

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

7

Незалежностi

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

8

Незалежностi

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

9

Незалежностi

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

10

Незалежностi

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

11

Незалежностi

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

12

Незалежностi

17а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

13

Незалежностi

17а1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

14

Незалежностi

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

15

Незалежностi

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

16

Незалежностi

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

17

Незалежностi

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

18

Незалежностi

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

19

Незалежностi

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

20

Незалежностi

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

21

Незалежностi

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

22

Незалежностi

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

23

Незалежностi

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

24

Незалежностi

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

25

Незалежностi

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

26

Незалежностi

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

27

Незалежностi

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

28

Незалежностi

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

29

Незалежностi

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

30

Незалежностi

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

31

Незалежностi

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

32

Незалежностi

43

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

33

Незалежностi

43

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

34

Незалежностi

43

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

35

Незалежностi

54

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

36

Незалежностi

54

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

37

Незалежностi

56

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

38

Незалежностi

56

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

39

Незалежностi

58

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

40

Незалежностi

58

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

41

Незалежностi

58

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

42

Незалежностi

58

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

43

Полярна

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

44

Полярна

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

45

Полярна

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

46

Полярна

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

47

Полярна

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

48

Полярна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

49

Полярна

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

50

Полярна

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

51

Полярна

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

52

Полярна

10а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

53

Полярна

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

54

Полярна

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

55

Полярна

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

 

56

Полярна

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

57

Полярна

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

58

Полярна

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

59

Полярна

15\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

60

Полярна

16а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

61

Полярна

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

62

Полярна

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

63

Полярна

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

64

Полярна

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

65

Полярна

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

66

Полярна

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

67

Кн Ольги

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

68

Кн Ольги

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

69

Кн Ольги

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

70

Кн Ольги

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

71

Кн Ольги

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

72

Кн Ольги

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

73

Кн Ольги

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

74

Кн Ольги

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

75

Кн Ольги

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

76

Кн Ольги

10а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

77

Кн Ольги

10а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

78

Кн Ольги

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

79

Кн Ольги

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

80

Кн Ольги

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

81

Кн Ольги

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

82

Кн Ольги

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

83

Кн Ольги

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

84

Кн Ольги

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

85

Кн Ольги

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

86

Кн Ольги

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

87

Кн Ольги

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

88

Кн Ольги

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

89

Кн Ольги

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

90

Кн Ольги

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

91

Кн Ольги

21б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

92

Кн Ольги

21б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

93

Кн Ольги

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

94

Кн Ольги

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

95

Кн Ольги

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

96

Кн Ольги

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

97

Кн Ольги

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

98

Кн Ольги

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

99

Кн Ольги

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

100

Кн Ольги

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

101

Кн Ольги

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

102

Кн Ольги

23a

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

103

Кн Ольги

23a

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

104

Кн Ольги

23a

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

105

Кн Ольги

23a

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

106

Кн Ольги

23a

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

107

Кн Ольги

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

108

Кн Ольги

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

109

Кн Ольги

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

110

Кн Ольги

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

111

Кн Ольги

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

112

Кн Ольги

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

113

Кн Ольги

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

114

Кн Ольги

29б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

115

Кн Ольги

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

116

Кн Ольги

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

117

Кн Ольги

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

118

Кн Ольги

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

 

119

Кн Ольги

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

120

Кн Ольги

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

не надається

121

Кн Ольги

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

122

Кн Ольги

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

123

Кн Ольги

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

124

Кн Ольги

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

125

Кн Ольги

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

126

Кн Ольги

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

127

Кн Ольги

41

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

128

Кн Ольги

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

129

Кн Ольги

43

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

130

Кн Ольги

43\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

131

Кн Ольги

44

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

132

Кн Ольги

44

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

133

Кн Ольги

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

134

Кн Ольги

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

135

Кн Ольги

47

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

136

Кн Ольги

47а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

137

Кн Ольги

48

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

138

Кн Ольги

48

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

139

Кн Ольги

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

140

Кн Ольги

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

141

Кн Ольги

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

142

Кн Ольги

53

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

143

Лермонтова

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

144

Лермонтова

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

145

Лермонтова

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

146

Лермонтова

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

147

Лермонтова

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

148

Лермонтова

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

149

Лермонтова

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

150

Лермонтова

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

151

Лермонтова

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

152

Лермонтова

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

153

Лермонтова

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

154

Лермонтова

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

155

Лермонтова

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

156

Лермонтова

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

157

Лермонтова

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

158

Лермонтова

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

159

Лермонтова

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

160

Лермонтова

10а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

161

Лермонтова

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

162

Лермонтова

11а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

163

Лермонтова

11в

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

164

Лермонтова

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

165

Лермонтова

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

166

Лермонтова

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

167

Лермонтова

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

168

Лермонтова

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

169

Лермонтова

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

170

Лермонтова

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

171

Лермонтова

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

172

Лермонтова

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

173

Лермонтова

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

174

Лермонтова

18\3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

175

Лермонтова

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

176

Лермонтова

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

177

Лермонтова

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

178

Лермонтова

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

179

Лермонтова

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

180

Лермонтова

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

181

Лермонтова

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

 

182

Лермонтова

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

183

Лермонтова

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

184

Лермонтова

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

185

Лермонтова

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

186

Лермонтова

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

187

Лермонтова

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

188

Шевченко

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

189

Шевченко

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

190

Шевченко

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

191

Шевченко

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

192

Шевченко

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

193

Шевченко

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

194

Шевченко

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

195

Шевченко

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

196

Шевченко

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

197

Шевченко

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

198

Шевченко

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

199

Шевченко

9\2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

200

Шевченко

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

201

Шевченко

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

202

Шевченко

12а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

203

Шевченко

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

204

Шевченко

16б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

205

Шевченко

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

206

Шевченко

26а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

207

Шевченко

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

208

Шевченко

169

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

209

Шевченко

171

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

210

Шевченко

173

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

211

Шевченко

175

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

212

Шевченко

175а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

213

Шевченко

178

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

214

Шевченко

179

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

215

Шевченко

179

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

216

Шевченко

180

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

217

Шевченко

181

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

218

Шевченко

181

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

219

Шевченко

182

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

220

Шевченко

185а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

221

Шевченко

186

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

222

Шевченко

186\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

223

Шевченко

188

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

224

Шевченко

190

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

225

Шевченко

192

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

226

Шевченко

194

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

227

Шевченко

196

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

228

Шевченко

198

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

229

Шевченко

200

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

230

Шевченко

200

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

231

Шевченко

200

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

232

Шевченко

206

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

233

Шевченко

208

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

234

Шевченко

208

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

235

Шевченко

214а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

236

Шевченко

228

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

237

Шевченко

232

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

238

Шевченко

232

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

239

Шевченко

234

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

240

Шевченко

236

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

241

Шевченко

236б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

242

Шевченко

238

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

243

Шевченко

238є

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

244

Шевченко

238а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

 

245

Шевченко

238б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

246

Шевченко

238г

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

247

Шевченко

238д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

248

Шевченко

240

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

249

Шевченко

240

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

250

Шевченко

240а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

251

Шевченко

242

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

252

Шевченко

244

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

253

Шевченко

246

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

254

Шевченко

246

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

255

Шевченко

248

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

256

Шевченко

250

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

257

Шевченко

252

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

258

Шевченко

254

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

259

Шевченко

256

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

260

Шевченко

258

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

261

Шевченко

264

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

262

Шевченко

264а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

263

Полуботко

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

264

Полуботко

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

265

Полуботко

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

266

Полуботко

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

267

Полуботко

12а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

268

Полуботко

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

269

Полуботко

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

270

Полуботко

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

271

Полуботко

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

272

Полуботко

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

273

Полуботко

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

274

Полуботко

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

275

Франка

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

276

Франка

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

277

Франка

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

278

Франка

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

279

Франка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

280

Франка

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

281

Франка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

282

Франка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

283

Франка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

284

Франка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

285

Франка

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

286

Франка

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

287

Франка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

288

Франка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

289

Франка

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

290

Франка

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

291

Франка

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

292

Франка

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

293

Франка

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

294

Франка

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

295

Франка

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

296

Пушкiна

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

297

Пушкiна

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

298

Пушкiна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

299

Пушкiна

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

300

Пушкiна

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

301

Пушкiна

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

302

Пушкiна

11а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

303

Пушкiна

11а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

304

Пушкiна

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

305

Пушкiна

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

306

Пушкiна

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

307

Пушкiна

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

 

308

Пушкiна

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

309

Пушкiна

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

310

Пушкiна

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

311

Пушкiна

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

312

Пушкiна

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

313

Пушкiна

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

314

Пушкiна

17\2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

315

Пушкiна

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

316

Пушкiна

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

317

Пушкiна

24а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

318

Пушкiна

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

319

Пушкiна

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

320

Пушкiна

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

321

Пушкiна

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

322

Пушкiна

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

323

Пушкiна

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

324

Пушкiна

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

325

Пушкiна

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

326

Пушкiна

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

327

Пушкiна

33

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

328

Пушкiна

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

329

Пушкiна

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

330

Пушкiна

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

331

Пушкiна

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

332

Пушкiна

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

333

Пушкiна

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

334

Пушкiна

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

335

Пушкiна

48

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

336

Пушкiна

48а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

337

Пушкiна

48б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

338

Пушкiна

49

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

339

Пушкiна

49

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

340

Пушкiна

49

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

341

Пушкiна

50

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

342

Пушкiна

50

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

343

Пушкiна

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

344

Пушкiна

52

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

345

Пушкiна

53

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

346

Пушкiна

53

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

347

пр.Шевченко

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

348

Шкiльна

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

349

Шкiльна

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

350

Шкiльна

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

351

Шкiльна

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

352

Шкiльна

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

353

Шкiльна

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

354

Шкiльна

5\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

355

Шкiльна

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

356

Шкiльна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

357

Шкiльна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

358

Шкiльна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

359

Шкiльна

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

360

Шкiльна

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

361

Шкiльна

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

362

Шкiльна

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

363

Шкiльна

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

364

Шкiльна

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

365

Шкiльна

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

366

Шкiльна

17а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

367

Шкiльна

17а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

368

Шкiльна

17а1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

369

Шкiльна

17б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

370

Шкiльна

17д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

 

371

Шкiльна

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

372

Шкiльна

19а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

373

Шкiльна

19б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

374

Шкiльна

19в

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

375

Шкiльна

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

376

Шкiльна

21а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

377

Шкiльна

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

378

Шкiльна

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

379

Шкiльна

23а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

380

Шкiльна

23б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

381

Шкiльна

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

382

Шкiльна

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

383

Шкiльна

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

384

Шкiльна

30а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

385

Грушевського

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

386

Грушевського

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

387

Грушевського

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

388

Грушевського

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

389

Грушевського

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

390

Грушевського

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

391

Грушевського

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

392

Грушевського

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

393

Грушевського

12\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

394

Грушевського

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

395

Грушевського

31а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

396

Грушевського

31б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

397

Грушевського

36

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

398

Грушевського

37а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

399

Грушевського

37а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

400

Грушевського

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

401

Грушевського

39\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

402

Грушевського

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

403

Грушевського

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

404

Грушевського

42а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

405

Грушевського

43

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

406

Грушевського

44

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

407

Грушевського

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

408

Грушевського

45\2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

409

Грушевського

46

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

410

Грушевського

46а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

411

Грушевського

46а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

412

Грушевського

47

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

413

Грушевського

47

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

414

Грушевського

48

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

415

Грушевського

48а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

416

Грушевського

49

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

417

Грушевського

50

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

418

Грушевського

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

419

Грушевського

51а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

420

Грушевського

52

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

421

Грушевського

52а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

422

Грушевського

52б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

423

Грушевського

53

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

424

Грушевського

53а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

425

Грушевського

54

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

426

Грушевського

54

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

427

Грушевського

55

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

428

Грушевського

56

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

429

Грушевського

57

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

430

Грушевського

58

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

431

Грушевського

60

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

432

Грушевського

60а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

433

Грушевського

61

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

 

434

Грушевського

62

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

435

Грушевського

62

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

436

Грушевського

62

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

437

Грушевського

62

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

438

Грушевського

63

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

439

Грушевського

64

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

440

Грушевського

65а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

441

Грушевського

65а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

442

Грушевського

65б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

443

Грушевського

65б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

444

Грушевського

65в

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

445

Грушевського

65в

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

446

Грушевського

66

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

447

Грушевського

67

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

448

Грушевського

68

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

449

Грушевського

69

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

450

Грушевського

69

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

451

Грушевського

69

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

452

Грушевського

70

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

453

Грушевського

71

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

454

Грушевського

72

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

455

Грушевського

73

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

456

Грушевського

73а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

457

Грушевського

73б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

458

Грушевського

74

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

459

Грушевського

75

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

460

Грушевського

77

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

461

Грушевського

79

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

462

Грушевського

80

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

463

Грушевського

81

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

464

Грушевського

82

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

465

Грушевського

83

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

466

Грушевського

85

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

467

Грушевського

85а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

468

Д Галицького

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

469

Д Галицького

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

470

Д Галицького

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

471

Д Галицького

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

472

Д Галицького

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

473

Д Галицького

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

474

Д Галицького

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

475

Д Галицького

6\2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

476

Д Галицького

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

477

Д Галицького

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

478

Д Галицького

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

479

Д Галицького

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

480

Д Галицького

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

481

Д Галицького

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

482

Д Галицького

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

483

Д Галицького

11а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

484

Д Галицького

11б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

485

Д Галицького

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

486

Д Галицького

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

487

Д Галицького

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

488

Д Галицького

18а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

489

Д Галицького

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

490

Д Галицького

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

491

Д Галицького

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

492

Д Галицького

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

493

Д Галицького

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

494

Д Галицького

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

495

Д Галицького

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

496

Д Галицького

25а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

 

497

Д Галицького

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

498

Д Галицького

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

499

Д Галицького

28а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

500

Д Галицького

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

501

Д Галицького

29а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

502

Д Галицького

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

503

Д Галицького

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

504

Д Галицького

31а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

505

Д Галицького

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

506

Д Галицького

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

507

Д Галицького

33

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

508

Д Галицького

35

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

509

Д Галицького

36

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

510

Д Галицького

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

511

Д Галицького

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

512

Д Галицького

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

513

Д Галицького

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

514

Д Галицького

42а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

515

Д Галицького

42б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

516

Д Галицького

43

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

517

Д Галицького

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

518

Д Галицького

47

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

519

Д Галицького

48

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

520

Д Галицького

49

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

521

Д Галицького

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

522

Д Галицького

53

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

523

Д Галицького

54

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

524

Д Галицького

55

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

525

Д Галицького

58

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

526

Д Галицького

59

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

527

Д Галицького

61

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

528

Д Галицького

61\2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

529

Коротка

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

530

Коротка

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

531

Коротка

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

532

Коротка

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

533

Коротка

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

534

Коротка

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

535

Коротка

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

536

Коротка

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

537

Коротка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

538

Коротка

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

539

Коротка

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

540

Коротка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

541

Коротка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

542

Коротка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

543

Коротка

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

544

Коротка

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

545

Коротка

11а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

546

Коротка

11а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

547

Коротка

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

548

Коротка

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

549

С Бандери

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

550

С Бандери

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

551

С Бандери

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

552

С Бандери

11а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

553

С Бандери

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

554

С Бандери

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

555

С Бандери

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

556

С Бандери

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

557

С Бандери

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

558

С Бандери

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

559

С Бандери

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

 

560

С Бандери

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

561

С Бандери

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

562

С Бандери

22а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

563

С Бандери

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

564

С Бандери

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

565

С Бандери

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

566

С Бандери

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

567

С Бандери

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

568

С Бандери

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

569

С Бандери

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

570

С Бандери

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

571

С Бандери

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

572

С Бандери

30а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

573

С Бандери

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

574

С Бандери

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

575

С Бандери

32\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

576

С Бандери

33

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

577

С Бандери

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

578

С Бандери

35

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

579

С Бандери

36

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

580

С Бандери

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

581

С Бандери

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

582

С Бандери

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

583

С Бандери

41

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

584

С Бандери

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

585

С Бандери

43

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

586

С Бандери

43

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

587

С Бандери

44

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

588

С Бандери

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

589

С Бандери

46

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

590

С Бандери

48

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

591

С Бандери

48а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

592

С Бандери

48в

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

593

С Бандери

49

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

594

С Бандери

50

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

595

С Бандери

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

596

С Бандери

52

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

597

С Бандери

53

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

598

С Бандери

54

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

599

С Бандери

55

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

600

С Бандери

56

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

601

С Бандери

57

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

602

С Бандери

57а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

603

С Бандери

57а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

604

С Бандери

57б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

605

С Бандери

57б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

606

С Бандери

58

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

607

С Бандери

59

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

608

С Бандери

59а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

609

С Бандери

60

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

610

С Бандери

62

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

611

С Бандери

63

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

612

Л Украiнки

11а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

613

Л Украiнки

11г

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

614

Л Украiнки

11г

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

615

Л Украiнки

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

616

Коперника

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

617

Коперника

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

618

Коперника

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

619

Коперника

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

620

Коперника

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

621

Коперника

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

622

Коперника

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

 

623

Коперника

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

624

Коперника

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

625

Коперника

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

626

Коперника

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

627

Коперника

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

628

Коперника

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

629

Коперника

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

630

Коперника

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

631

Коперника

33

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

632

Коперника

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

633

Коперника

36

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

634

Коперника

36

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

635

Коперника

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

636

Коперника

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

637

Коперника

47

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

638

Коперника

49а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

639

Коперника

51а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

640

Коперника

51б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

641

Коперника

67

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

642

Коперника

69

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

643

Коперника

71

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

644

Коперника

71

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

645

Коперника

73

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

646

Коперника

83

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

647

Коперника

95

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

648

Коперника

97

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

649

Коперника

103

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

650

Коперника

105

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

651

Базарна

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

652

Базарна

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

653

Базарна

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

654

Базарна

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

655

Базарна

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

656

Базарна

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

657

Базарна

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

658

Базарна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

659

Базарна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

660

Базарна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

661

Базарна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

662

Базарна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

663

Базарна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

664

Базарна

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

665

Базарна

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

666

Базарна

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

667

Базарна

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

668

Г.Мазепи

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

669

Г.Мазепи

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

670

Г.Мазепи

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

671

Г.Мазепи

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

не надається

672

Г.Мазепи

21а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

673

Г.Мазепи

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

674

Г.Мазепи

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

675

Г.Мазепи

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

676

Г.Мазепи

23а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

677

Г.Мазепи

23а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

678

Г.Мазепи

23а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

679

Г.Мазепи

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

680

Г.Мазепи

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

681

Г.Мазепи

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

682

Г.Мазепи

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

683

Г.Мазепи

28а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

684

Г.Мазепи

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

685

Г.Мазепи

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

 

686

Б Хмельницького

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

687

Б Хмельницького

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

688

Яворницького

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

689

Яворницького

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

690

Яворницького

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

691

Яворницького

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

692

Яворницького

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

693

Яворницького

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

694

Яворницького

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

695

Яворницького

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

696

Яворницького

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

697

Яворницького

11а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

698

Яворницького

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

699

Яворницького

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

700

Яворницького

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

701

Яворницького

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

702

Яворницького

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

703

Яворницького

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

704

Яворницького

17б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

705

Яворницького

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

706

Яворницького

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

707

Яворницького

19а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

708

Яворницького

19в

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

709

Яворницького

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

710

Яворницького

21а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

711

Яворницького

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

712

Яворницького

23а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

713

Яворницького

23б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

714

Яворницького

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

715

Яворницького

27а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

716

Яворницького

27б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

717

Яворницького

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

718

Яворницького

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

719

Яворницького

33

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

720

Яворницького

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

721

Яворницького

35

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

722

Яворницького

36

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

723

Яворницького

36а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

724

Яворницького

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

725

Яворницького

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

726

Яворницького

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

727

Яворницького

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

728

Яворницького

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

729

Яворницького

43

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

730

Яворницького

44

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

731

Яворницького

46

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

732

Яворницького

47

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

733

Яворницького

48

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

734

Яворницького

49

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

735

Яворницького

52

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

736

Яворницького

56

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

737

Яворницького

62

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

738

Яворницького

66

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

739

Яворницького

68

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

740

Яворницького

70

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

741

Яворницького

72

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

742

Словацького

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

743

Словацького

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

744

Словацького

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

745

Словацького

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

746

Словацького

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

747

Словацького

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

748

Словацького

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

 

749

Словацького

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

750

Словацького

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

751

Словацького

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

752

Словацького

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

753

Словацького

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

754

Словацького

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

755

Словацького

10а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

756

Словацького

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

757

Словацького

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

758

Словацького

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

759

Словацького

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

760

Словацького

14а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

761

Словацького

14б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

762

Словацького

14в

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

763

Словацького

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

764

Словацького

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

765

Словацького

16а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

766

Словацького

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

767

Словацького

17\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

768

Словацького

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

769

Словацького

18а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

770

Словацького

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

771

Словацького

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

772

Словацького

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

773

Словацького

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

774

Словацького

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

775

Словацького

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

776

Словацького

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

777

Словацького

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

778

Словацького

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

779

Словацького

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

780

Словацького

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

781

Словацького

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

782

Словацького

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

783

Словацького

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

784

Словацького

30б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

785

Словацького

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

786

Словацького

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

787

Словацького

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

788

Словацького

35

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

789

Словацького

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

790

Словацького

37а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

791

Словацького

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

792

Словацького

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

793

Словацького

39а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

794

Словацького

40а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

795

Словацького

40б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

796

Словацького

41

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

797

Словацького

41а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

798

Словацького

46

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

799

Словацького

47

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

800

Словацького

49

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

801

Словацького

50

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

802

Словацького

50а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

803

Словацького

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

804

Словацького

52

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

805

Словацького

53

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

806

Словацького

54

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

807

Словацького

55

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

808

Словацького

56

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

809

Словацького

57

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

810

Словацького

59

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

811

Словацького

61

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

 

812

Зелена

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

813

Зелена

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

814

Зелена

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

815

Зелена

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

816

Зелена

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

817

Зелена

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

818

Зелена

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

819

Зелена

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

820

Зелена

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

821

Зелена

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

822

Зелена

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

823

Зелена

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

824

Зелена

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

825

Зелена

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

826

Зелена

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

827

Зелена

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

828

Зелена

16а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

829

Зелена

17\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

830

Зелена

17\2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

831

Зелена

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

832

Зелена

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

833

Зелена

19а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

834

Зелена

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

835

Зелена

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

836

Зелена

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

837

Зелена

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

838

Зелена

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

839

Зелена

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

840

Зелена

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

841

Зелена

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

842

Зелена

23а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

843

Зелена

23б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

844

Зелена

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

845

Зелена

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

846

Зелена

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

847

Зелена

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

848

Зелена

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

849

Зелена

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

850

Зелена

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

851

Зелена

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

852

Зелена

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

853

Зелена

33

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

854

Зелена

35

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

855

Зелена

36

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

856

Зелена

36а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

857

Зелена

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

858

Зелена

38а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

859

Зелена

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

860

Зелена

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

861

Зелена

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

862

Зелена

40а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

863

Зелена

41

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

864

Зелена

41

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

865

Зелена

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

866

Зелена

43

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

867

Зелена

44

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

868

Зелена

44б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

869

Зелена

44б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

870

Зелена

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

871

Зелена

46

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

872

Зелена

46а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

873

Зелена

47

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

874

Зелена

47

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

не надається

 

875

Зелена

48

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

876

Зелена

48\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

877

Зелена

48а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

878

Зелена

49

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

879

Зелена

49

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

880

Зелена

50

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

881

Зелена

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

882

Зелена

52

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

883

Зелена

53

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

884

Зелена

53а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

885

Зелена

54

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

886

Зелена

55

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

887

Зелена

57

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

888

Зелена

59

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

889

Зелена

61

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

890

Зелена

63

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

891

Зелена

65

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

892

Зелена

65

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

893

Зелена

67

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

894

Зелена

69

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

895

Зелена

71

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

не надається

896

Зелена

73

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

897

Зелена

77

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

898

Зелена

79

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

899

Зелена

81

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

900

Зелена

83

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

901

Зелена

83

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

902

Зелена

85

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

903

Зелена

87

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

904

Зелена

95

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

905

Мiцкевича

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

906

Мiцкевича

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

907

Мiцкевича

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

908

Мiцкевича

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

909

Мiцкевича

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

910

Мiцкевича

10б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

911

Мiцкевича

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

912

Мiцкевича

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

913

Мiцкевича

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

914

Мiцкевича

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

915

Мiцкевича

12а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

916

Мiцкевича

12а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

917

Старомильська

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

918

Старомильська

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

919

Старомильська

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

920

Старомильська

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

921

Старомильська

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

922

Старомильська

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

923

Старомильська

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

924

Старомильська

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

925

Старомильська

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

926

Старомильська

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

927

Старомильська

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

928

Старомильська

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

929

Старомильська

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

930

Старомильська

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

931

Старомильська

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

932

Старомильська

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

933

Старомильська

11\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

934

Старомильська

12в

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

935

Старомильська

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

936

Старомильська

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

937

Старомильська

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

 

938

Старомильська

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

939

Старомильська

15е

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

940

Старомильська

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

941

Старомильська

17а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

942

Старомильська

17с

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

943

Старомильська

18д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

944

Старомильська

19д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

945

Старомильська

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

946

Старомильська

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

947

Старомильська

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

948

Старомильська

22с

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

949

Старомильська

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

950

Старомильська

23д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

951

Старомильська

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

952

Старомильська

25аГ

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

953

Старомильська

25с

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

954

Старомильська

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

955

Старомильська

26д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

956

Старомильська

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

957

Старомильська

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

958

Старомильська

27с

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

959

Старомильська

28а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

960

Старомильська

28б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

961

Старомильська

28д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

962

Старомильська

28с

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

963

Старомильська

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

964

Старомильська

29д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

965

Старомильська

29с

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

966

Старомильська

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

967

Старомильська

30а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

968

Старомильська

30б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

969

Старомильська

30в

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

970

Старомильська

31д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

971

Старомильська

31с

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

972

Старомильська

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

973

Старомильська

32а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

974

Старомильська

32д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

975

Старомильська

32с

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

976

Старомильська

33а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

977

Старомильська

33д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

978

Старомильська

33с

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

979

Старомильська

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

980

Старомильська

35д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

981

Старомильська

36

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

982

Старомильська

36а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

983

Старомильська

36а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

984

Старомильська

36д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

985

Старомильська

36с

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

986

Старомильська

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

987

Старомильська

37д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

988

Старомильська

38

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

989

Старомильська

39д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

990

Старомильська

40а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

991

Старомильська

40д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

992

Старомильська

41

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

993

Старомильська

41

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

994

Старомильська

41д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

995

Старомильська

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

996

Старомильська

42а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

997

Старомильська

42д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

998

Старомильська

43

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

999

Старомильська

44а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1000

Старомильська

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

 

1001

Старомильська

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1002

Старомильська

45а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1003

Старомильська

46д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1004

Старомильська

48д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1005

Старомильська

49д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1006

Старомильська

50д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1007

Старомильська

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1008

Старомильська

51д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1009

Старомильська

52

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1010

Старомильська

53

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1011

Старомильська

53с

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1012

Старомильська

55

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1013

Старомильська

56д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1014

Старомильська

57

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1015

Старомильська

59

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1016

Старомильська

59д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1017

Старомильська

60д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1018

Старомильська

61

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1019

Старомильська

61

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1020

Старомильська

63

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1021

Старомильська

65

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1022

Старомильська

67

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1023

Старомильська

69

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1024

Старомильська

71

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1025

Старомильська

73д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1026

Старомильська

75

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1027

Старомильська

77

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1028

Старомильська

79

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1029

Старомильська

98

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1030

Старомильська

104д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1031

Старомильська

109д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1032

Старомильська

120д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1033

Старомильська

122д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1034

Старомильська

123д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1035

Старомильська

131д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1036

Старомильська

132д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1037

Старомильська

133д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1038

Старомильська

135д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1039

Старомильська

136д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1040

Старомильська

139д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1041

Старомильська

151д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1042

Старомильська

160д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1043

Старомильська

161д

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1044

Старомильська

163

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1045

Старомильська

165

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1046

П Чубинського

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1047

П Чубинського

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1048

П Чубинського

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1049

П Чубинського

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1050

П Чубинського

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1051

П Чубинського

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1052

П Чубинського

7\9

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1053

П Чубинського

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1054

П Чубинського

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1055

П Чубинського

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

не надається

1056

П Чубинського

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1057

П Чубинського

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1058

П Чубинського

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1059

П Чубинського

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1060

П Чубинського

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1061

П Чубинського

14\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1062

П Чубинського

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1063

П Чубинського

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

 

1064

П Чубинського

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1065

П Чубинського

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1066

П Чубинського

18а

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1067

П Чубинського

18а

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1068

П Чубинського

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1069

П Чубинського

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1070

П Чубинського

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1071

П Чубинського

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1072

П Чубинського

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1073

П Чубинського

33

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1074

I Гончара

72б

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1075

I Гончара

82а

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1076

I Гончара

84

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1077

Фестивальна

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1078

Фестивальна

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1079

Фестивальна

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1080

Фестивальна

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1081

Фестивальна

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1082

Фестивальна

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1083

Фестивальна

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1084

Фестивальна

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1085

Фестивальна

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1086

Фестивальна

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1087

Фестивальна

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1088

Фестивальна

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1089

Фестивальна

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1090

Фестивальна

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1091

Фестивальна

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1092

Фестивальна

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1093

Фестивальна

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1094

Фестивальна

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1095

Фестивальна

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1096

В.Жука

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1097

В.Жука

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1098

В.Жука

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1099

В.Жука

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1100

В.Жука

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1101

В.Жука

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1102

В.Жука

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1103

В.Жука

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1104

В.Жука

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1105

В.Жука

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1106

В.Жука

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1107

В.Жука

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1108

В.Жука

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1109

В.Жука

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1110

В.Жука

23а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1111

В.Жука

23а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1112

Тиха

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1113

Тиха

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1114

Тиха

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1115

Тиха

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1116

Тиха

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1117

Тиха

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1118

Тиха

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1119

Тиха

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1120

Тиха

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1121

Тиха

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1122

Тиха

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1123

Тиха

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1124

Тиха

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1125

Тиха

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1126

Тиха

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

 

1127

Тиха

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1128

Тиха

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1129

Тиха

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1130

Тиха

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1131

Тиха

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1132

Тиха

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1133

Тиха

14б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1134

Тиха

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1135

Тиха

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1136

Тиха

16а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1137

Тиха

17а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1138

Тиха

17а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1139

Тиха

17а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1140

Тиха

17а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1141

Тиха

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1142

Тиха

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1143

Тиха

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1144

Тиха

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1145

Тиха

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1146

Тиха

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1147

Тиха

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1148

Тиха

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1149

Тиха

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1150

Тиха

29а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1151

Тиха

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1152

Тиха

31

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1153

Тиха

31а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1154

Тиха

33

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1155

Тиха

33а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1156

Тиха

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1157

Тиха

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1158

Тиха

41

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1159

Тиха

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1160

Залiзнична

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1161

Залiзнична

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1162

Залiзнична

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1163

Залiзнична

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1164

Залiзнична

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1165

Залiзнична

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1166

Залiзнична

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1167

Залiзнична

18а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1168

Залiзнична

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1169

Залiзнична

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1170

Залiзнична

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1171

Залiзнична

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1172

Залiзнична

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1173

Залiзнична

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1174

Залiзнична

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1175

Залiзнична

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1176

Паркова

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1177

Паркова

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1178

Паркова

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1179

Паркова

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1180

Паркова

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1181

Паркова

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1182

Паркова

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1183

Паркова

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1184

Паркова

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1185

Паркова

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1186

Паркова

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1187

Паркова

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1188

Паркова

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1189

Паркова

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

 

1190

Паркова

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1191

Паркова

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1192

Паркова

44а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1193

Паркова

45

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1194

Паркова

47

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1195

Паркова

49

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1196

Паркова

50

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1197

Паркова

50

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1198

Паркова

50а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1199

Паркова

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1200

Паркова

52

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1201

Паркова

53

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1202

Паркова

55

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1203

Паркова

57

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1204

Паркова

59

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1205

Паркова

61

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1206

Паркова

63

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1207

Паркова

64

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1208

Паркова

65а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1209

Паркова

67

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1210

Щепкiна

21

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1211

Щепкiна

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1212

Щепкiна

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1213

Садки

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1214

Садки

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1215

Садки

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1216

Садки

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1217

Садки

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1218

Садки

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1219

Садки

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1220

Садки

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1221

Садки

10\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1222

Садки

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1223

Садки

11а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1224

Садки

12а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1225

Садки

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1226

Садки

13а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1227

Садки

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1228

Садки

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1229

Садки

16а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1230

Садки

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1231

Ясна

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1232

Ясна

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1233

Ясна

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1234

Ясна

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1235

Ясна

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1236

Ясна

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1237

Ясна

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1238

Ясна

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1239

Ясна

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1240

Фабрична

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1241

Фабрична

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1242

Фабрична

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1243

Фабрична

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1244

Фабрична

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1245

Фабрична

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1246

Фабрична

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1247

Фабрична

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1248

Фабрична

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1249

Фабрична

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1250

Фабрична

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1251

Фабрична

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1252

Фабрична

14а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

 

1253

Фабрична

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1254

Фабрична

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1255

Фабрична

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1256

Фабрична

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1257

Фабрична

79

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1258

Фабрична

79

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1259

Молодiжна

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1260

Молодiжна

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1261

Молодiжна

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1262

Молодiжна

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1263

М Драгоманова

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1264

М Драгоманова

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1265

М Драгоманова

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1266

М Драгоманова

14

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1267

М Драгоманова

16

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1268

М Драгоманова

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1269

М Драгоманова

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1270

М Драгоманова

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1271

М Драгоманова

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1272

М Драгоманова

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1273

М Драгоманова

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1274

М Драгоманова

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1275

М Драгоманова

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1276

М Драгоманова

34

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1277

М Драгоманова

40

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1278

М Драгоманова

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1279

М Драгоманова

44

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1280

М Драгоманова

44

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1281

М Драгоманова

46

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1282

М Драгоманова

48

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1283

М Драгоманова

50

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1284

М Драгоманова

54

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1285

С Hаливайка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1286

С Hаливайка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1287

С Hаливайка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1288

С Hаливайка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1289

С Hаливайка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1290

С Hаливайка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1291

С Hаливайка

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1292

С Hаливайка

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1293

С Hаливайка

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1294

С Hаливайка

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1295

С Hаливайка

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1296

С Hаливайка

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1297

С Hаливайка

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1298

С Hаливайка

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1299

С Hаливайка

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1300

С Hаливайка

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1301

С Hаливайка

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1302

С Hаливайка

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1303

С Hаливайка

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1304

С Hаливайка

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1305

С Hаливайка

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1306

С Hаливайка

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1307

С Hаливайка

20

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1308

С Hаливайка

23

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1309

С Hаливайка

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1310

С Hаливайка

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1311

С Hаливайка

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1312

С Hаливайка

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1313

С Hаливайка

25а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1314

С Hаливайка

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1315

С Hаливайка

27а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

 

1316

С Hаливайка

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1317

С Hаливайка

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1318

С Hаливайка

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1319

С Hаливайка

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1320

С Hаливайка

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1321

С Hаливайка

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1322

С Hаливайка

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1323

С Hаливайка

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1324

С Hаливайка

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1325

С Hаливайка

37

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1326

С Hаливайка

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1327

С Hаливайка

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1328

С Hаливайка

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1329

С Hаливайка

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1330

С Hаливайка

39

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1331

С Hаливайка

39б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1332

Кн Володимира

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1333

Кн Володимира

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1334

Кн Володимира

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1335

Кн Володимира

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1336

Кн Володимира

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1337

Кн Володимира

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1338

Кн Володимира

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1339

Кн Володимира

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1340

Кн Володимира

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1341

Кн Володимира

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1342

Кн Володимира

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1343

Кн Володимира

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1344

Кн Володимира

10

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1345

Кн Володимира

10б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1346

Кн Володимира

11

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1347

Кн Володимира

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1348

Кн Володимира

15

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1349

Кн Володимира

16а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1350

Кн Володимира

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1351

Кн Володимира

18

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1352

Кн Володимира

19

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1353

Кн Володимира

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1354

Кн Володимира

25

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1355

Кн Володимира

27

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1356

Кн Володимира

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1357

Кн Володимира

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1358

Кн Володимира

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1359

Кн Володимира

32а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1360

Мартинiвка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1361

Мартинiвка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1362

Мартинiвка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1363

Мартинiвка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1364

Мартинiвка

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1365

Мартинiвка

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1366

Мартинiвка

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1367

Мартинiвка

17

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1368

Мартинiвка

22

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1369

Мартинiвка

24

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1370

Мартинiвка

24а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1371

Мартинiвка

26

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1372

Мартинiвка

27а

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1373

Мартинiвка

28

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1374

Мартинiвка

29

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1375

Мартинiвка

30

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1376

Мартинiвка

30а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1377

Мартинiвка

32

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1378

Мартинiвка

33

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

 

1379

Мартинiвка

36

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1380

Мартинiвка

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1381

Мартинiвка

42

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1382

Мартинiвка

43а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1383

Мартинiвка

46

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1384

Мартинiвка

48

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1385

Мартинiвка

48а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1386

Мартинiвка

48б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1387

Мартинiвка

50

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1388

Мартинiвка

51

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1389

Мартинiвка

52

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1390

Мартинiвка

54

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1391

Мартинiвка

58

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1392

Мартинiвка

60

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1393

Мартинiвка

64

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1394

Мартинiвка

66а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1395

Мартинiвка

68

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1396

Мартинiвка

70

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1397

Мартинiвка

72

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1398

Мартинiвка

76

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1399

Мартинiвка

76б

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1400

Мартинiвка

81а

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1401

Мартинiвка

116\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1402

пр Шкiльний

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1403

пр Шкiльний

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1404

пр Шкiльний

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1405

пр Шкiльний

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1406

пр Шкiльний

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1407

пр Шкiльний

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1408

пр Шкiльний

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1409

пр Шкiльний

4

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1410

пр Шкiльний

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1411

пр Шкiльний

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1412

пр Шкiльний

5

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1413

пр Шкiльний

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1414

пр Шкiльний

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1415

пр Шкiльний

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1416

пр Шкiльний

8

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1417

пр Шкiльний

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1418

пр Шкiльний

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1419

пр I Богуна

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1420

пр I Богуна

2

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1421

пр I Богуна

3

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1422

пр I Богуна

3\1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1423

пр I Богуна

6

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1424

Квiтнева

1

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

не надається

1425

Квiтнева

7

ДсанПін 2.2.4-171-10

10

безперервно

1426

Квiтнева

9

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1427

Квiтнева

12

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається

безперервно

1428

Квiтнева

13

ДсанПін 2.2.4-171-10

не надається