ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019 р

 

 

 

 

                                             Сукупний дохід за 2019р. складає 499,0 тис. грн., а саме

                                                 1. премії 45,2 тис. грн.

                                                 2. Інвестиційна складова 453,8 тис. грн.